Πρακτικά Συνεδριάσεων Θεολογικής Σχολής

Σειρά uoadl:col_praktika5 2947 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Θεολογικής Σχολής
Παρουσίαση περιεχομένου:
Τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Θεολογικής Σχολής περιλαμβάνουν θέματα που αφορούν την Κοσμητεία της Σχολής (εισηγητικές εκθέσεις, ζητήματα που αφορούν τη διδασκαλία και τη λειτουργία της Σχολής, ίδρυση εδρών και πολλά άλλα).
Χρονική κάλυψη:
1857-1967
Σημειώσεις:
Σημείωση 1: Όλη η σειρά των Πρακτικών των Συνεδριάσεων της Θεολογικής Σχολής 1857-1967 αποτελείται από 20 τόμους. Τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Θεολογικής Σχολής υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι το 1952. Από το 1952 έως το 1967 το υλικό βρίσκεται σε φυσική μορφή στο Ιστορικό Αρχείο. Τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Θεολογικής Σχολής των πρώτων 20 ετών (1837-1857) δεν φυλάσσονται στο Ιστορικό Αρχείο. Σημείωση 2: Η συγκεκριμένη βάση θα φιλοξενήσει ψηφιοποιημένο υλικό από το 1857 μέχρι και το 1932. Θέσαμε ως απώτατο όριο το 1932 προκειμένου να συμβαδίζουμε με τους νομικούς περιορισμούς διάθεσης του αρχειακού υλικού που είναι η 30ετία για το άνοιγμα των αρχείων και η 75ετία για ό,τι αφορά ζώντα πρόσωπα.