Αρχείο Γρηγορίου Πρωτοψάλτου

Συλλογή uoadl:col_protopsaltis 20278 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αρχείο Γρηγορίου Πρωτοψάλτου
Περιγραφή:
Το υψίστης σημασίας για την Βυζαντινή Μουσικολογία Αρχείο του Γρηγορίου πρωτοψάλτου συναπαρτίζεται από έξι φακέλους στους οποίους φυλάσσονται εκατόν εξήντα τετράδια, μικρά ή μεγαλύτερα. Στα χειρόγραφα αυτά περιέχονται, κυρίως, Εξηγήσεις μελών σε σημειογραφία προ της Νέας Μεθόδου καθώς και σε Νέα Μέθοδο από τον ίδιο τον Γρηγόριο πρωτοψάλτη, αλλά και από τον Απόστολο Κώνστα, τον Αντώνιο λαμπαδάριο, τον Πέτρο Βυζάντιο και τον Πέτρο Πελοποννήσιο. Στο Αρχείο Γρηγορίου πρωτοψάλτου υπάγονται εννέα ακόμα φάκελοι. Στους έξι πρώτους περιέχονται το Ειρμολόγιο, το Καλοφωνικό Ειρμολόγιο και τέσσερεις τόμοι Ανθολογίας (Εσπερινός, Όρθρος, Λειτουργία) εξηγημένα στη Νέα Μέθοδο από τον Γρηγόριο πρωτοψάλτη. Οι τρεις τελευταίοι φάκελοι του Αρχείου αφορούν στο Μηνολόγιο, το Τριώδιο και το Πεντηκοστάριο σε πρωτότυπη μελοποίηση από τον Χουρμούζιο Χαρτοφύλακα.
Χρονική κάλυψη:
ΙΔ' - ΙΘ' αι.
Στοιχεία επικοινωνίας:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Βιβλιοθήκη Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Πανεπιστημιούπολη 15784 Ζωγράφου Τηλ.: 2107277789 - 2107277937, e-mail: mousiki@lib.uoa.gr
Κανόνες πρόσβασης:
Διατίθενται ψηφιακά για ανάγνωση μόνον οι δύο πρώτες σελίδες κάθε χειρογράφου.

Φίλτρο

 

201. Δοξαστικό της Κυριακής του Παραλύτου

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:110829
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Αντώνιος λαμπαδάριος
Antonios lampadarios
Αιώνας:
ΙΗ' (τέλη) - ΙΘ' (αρχές)
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 3 / Τετράδιο 320

202. Και νυν του πολυελέου

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:110834
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Αντώνιος λαμπαδάριος
Antonios lampadarios
Αιώνας:
ΙΗ' (τέλη) - ΙΘ' (αρχές)
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 3 / Τετράδιο 321

203. Καταβασίες Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:166377
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΗ' (τέλη)
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 3 / Τετράδιο 78Α

204. Θεοτοκίον Δέσποινα πρόσδεξαι

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:1327733
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Γρηγόριος Πρωτοψάλτης
Gregorios protopsaltes
Αιώνας:
ΙΘ'
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 1 / τετράδιο 2

205. Μηνολόγιο (Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου) - Μηνολόγιο (Δεκεμβρίου-Φεβρουαρίου)

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:2933872
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ
Chourmouzios Chartofylax
Αιώνας:
ΙΘ'
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος Η' - Φάκελος Θ'