Πρυτανικοί Λόγοι

Σειρά uoadl:col_rectorspeeches 24584 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρυτανικοί Λόγοι
Παρουσίαση περιεχομένου:
Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται οι Πρυτανικοί Λόγοι που εκφωνήθηκαν κατά την ανάληψη και παράδοση της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου
Χρονική κάλυψη:
1837-1933

Φίλτρο

 

41. Λόγοι εκφωνηθέντες τη 18 Σεπτεμβρίου 1860, ημέρα της εγκαθιδρύσεως των νέων Αρχών του Πανεπιστημίου, υπό του καθηγητού της Πολιτικής Δικονομίας Β. Οικονομίδου παραδιδόντος την Πρυτανείαν του Οθωνείου Πανεπιστημίου και υπό του καθηγητού της Ιατρονομικής Α. Πάλλη αναδεχομένου αυτήν

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184694
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1860

42. Λόγοι εκφωνηθέντες τη 18 Σεπτεμβρίου 1860, ημέρα της εγκαθιδρύσεως των νέων Αρχών του Πανεπιστημίου, υπό του καθηγητού της Πολιτικής Δικονομίας Β. Οικονομίδου παραδιδόντος την Πρυτανείαν του Οθωνείου Πανεπιστημίου και υπό του καθηγητού της Ιατρονομικής Α. Πάλλη αναδεχομένου αυτήν

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184695
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1860

43. Λόγοι εκφωνηθέντες τη Α’. Οκτωβρίου 1861 κατά την εγκαθίδρυσιν των Αρχών του Πανεπιστημίου Όθωνος υπό του καθηγητού της Ιατρονομικής Α. Πάλλη παραδιδόντος την Πρυτανείαν και υπό του καθηγητού των Ελληνικών Γραμμάτων Κ. Ασωπίου αναδεχομένου αυτήν

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184696
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1861

44. Λόγοι εκφωνηθέντες τη ΚΓ’ Σεπτεμβρίου 1862 κατά την εγκαθίδρυσιν των Αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου υπό του καθηγητού των Ελληνικών Γραμμάτων Κ. Ασωπίου παραδιδόντος την Πρυτανείαν, και υπό του καθηγητού του Ρωμαϊκού Δικαίου Π. Παππαρρηγοπούλου αναδεχομένου αυτήν

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184697
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1863

45. Λόγοι εκφωνηθέντες τη ΚΓ’ Σεπτεμβρίου 1862 κατά την εγκαθίδρυσιν των Αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου υπό του καθηγητού των Ελληνικών Γραμμάτων Κ. Ασωπίου παραδιδόντος την Πρυτανείαν, και υπό του καθηγητού του Ρωμαϊκού Δικαίου Π. Παππαρρηγοπούλου αναδεχομένου αυτήν

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184698
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1863

46. Λόγος εκφωνηθείς τη ΚΖ’. Οκτωβρίου 1863 κατά την εγκαθίδρυσιν των Αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου υπό του καθηγητού του Ρωμαϊκού Δικαίου Πέτρου Παπαρρηγοπούλου παραδιδόντος την Πρυτανείαν τω διαδεξαμένω αυτήν, καθηγητή της Ρωμαϊκής Νομοθεσίας Κωνσταντίνω Φρεαρίτη

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184699
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1863

47. Λόγος και ευθύναι του Πρυτάνεως Κωνσταντίνου Φρεαρίτου παραδιδόντος την Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184700
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1864

48. Λόγος εκφωνηθείς τη ΚΔ’ Οκτωβρίου 1865, ημέρα της επισήμου εγκαθιδρύσεως των νέων Αρχών του Πανεπιστημίου, υπό του καθηγητού Φυσιογραφίας Ηρ. Μητσοπούλου, παραδιδόντος την Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού κυρίω Μιλτιάδη Βενιζέλω, καθηγητή της Μαιευτικής και διευθυντή του Μαιευτηρίου

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184701
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1865

52. Λόγος εκφωνηθείς τη ΚΔ’. Νοεμβρίου 1868 ημέρα της επισήμου εγκαθιδρύσεως των νέων Αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου υπό του Πρυτάνεως Θεοδώρου Γ. Ορφανίδου καθηγητού της Βοτανικής παραδίδοντος την Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού κυρίω Γεωργίω Α. Ράλλη καθηγητή του Εμπορικού Δικαίου

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184705
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1868

53. Λόγος εκφωνηθείς τη ΚΓ’. Νοεμβρίου 1868 ημέρα της επισήμου εγκαθιδρύσεως των νέων Αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου υπό του τακτικού καθηγητού του Εμπορικού Δικαίου Γεωργίου Α. Ράλλη, παραλαβόντος την Πρυτανείαν παρά του Πρυτάνεως Θεοδώρου Γ. Ορφανίδου

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184706
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1869

59. Περί της άρχηθεν κοινωνίας των Ελλήνων προς τους Ιταλούς και Ρωμαίους και της εντεύθεν επενεργείας αυτών προς εκπολιτισμόν τούτων. Υπό Ευθυμίου Καστόρχη

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184719
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1872

60. Τα κατά την ΛΓ’ Πρυτανείαν του Εθνικού Πανεπιστημίου υπό Ευθυμίου Καστόρχη Πρυτάνεως

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184720
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1873