Διδακτορικές Διατριβές

Συλλογή uoadl:phd_theses 34225 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διδακτορικές Διατριβές
Περιγραφή:

Η συλλογή περιλαμβάνει τις διατριβές που εκπονούν οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες του ΕΚΠΑ στο πλαίσιο απόκτησης του διδακτορικού τους.

Κάτοχος:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φίλτρο

 

3501. Στάσεις και μορφές αρχοντικής εξουσίας στη βενετική Ζάκυνθο. Η οικογένεια Μακρή και τα "Ορλωφικά"

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2899758
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καποδίστριας Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

3502. La religion dans l'oeuvre littéraire de Sartre. Vocabulaires de spécialité et écriture

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2899804
Μονάδα:
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αδοσίδου Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

3503. H παρέμβαση του Κράτους στα περιουσιακά δικαιώματα των μετόχων των πιστωτικών ιδρυμάτων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2899835
Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τζαγάκη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

3504. Ανεύρεση νέων μοριακών βιοδεικτών για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση προκαρκινικών ή καρκινικών βλαβών παχέος εντέρου κατά την διάρκεια προληπτικού ελέγχου για καρκίνο παχέος εντέρου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2899935
Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γαλανόπουλος Μιχαήλ
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3505. Μεταβολές των παραμέτρων της θρομβοελαστογραφίας στα νεογνά με περιγεννητική υποξία-ασφυξία και πιθανή χρήση της μεθόδου ως προγνωστικός και θεραπευτικός δείκτης στα νεογνά αυτά.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2900148
Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κωνσταντινίδη Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3506. Ο ρόλος του κρυφού προγράμματος στην κατασκευή της εθνικής ταυτότητας των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα: μια προσέγγιση μέσα από τις σχολικές εθνικές εορτές και παρελάσεις

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2900771
Μονάδα:
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.)
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μάστορη Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

3507. Οπτική αντίληψη και έλεγχος μετακίνησης σε δεξιότητες προσέγγισης στόχου, με εφαρμογή στα αγωνίσματα των εμποδίων και του άλματος σε μήκος – Προπονητική και Διδακτική προσέγγιση.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2903488
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφέας:
Παντελή Φλώρα
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

3508. Μελέτη βιολογικών δεικτών σε πάσχοντες από μακροσφαιριναιμία Waldenstrom

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2903534
Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ντάνασης-Σταθόπουλος Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3509. Εκτίμηση των χαρακτηριστικών της επιδημίας του HIV-1 στην Ελλάδα με μεθόδους μοριακής επιδημιολογίας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2903576
Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κωστάκη Ευαγγελία-Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3510. Σύνθεση και μελέτη φωτοενεργών οργανικών ενώσεων με πιθανές βιολογικές εφαρμογές.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2903648
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παντελιά Άννα
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3511. Study of subclinical cardiovascular disease in patients with Inflammatory Arthritis

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2903674
Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αρίδα Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3512. Περιεγχειρητική εκτίμηση δεικτών θρέψης ασθενών με καρκίνο ανωτέρου πεπτικού

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2903695
Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Λιδωρίκη Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3513. Παράγοντες του στρώματος του όγκου και αποπτωτικά μόρια στον γαστρικό καρκίνο

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2903766
Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Λιαρμακόπουλος Εμμανουήλ
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3514. Χωρογραφία και Επιτελεστικές Τέχνες: συν-υφάνσεις και συν-υπάρξεις χώρου και σώματος από τον 20ό στον 21ο αιώνα.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2903804
Μονάδα:
Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Βολανάκης Αντώνης
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

3515. Εξατομικευμένη πολιτική επικοινωνία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2903813
Μονάδα:
Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Μπουτζέτη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

3516. Μεταμορφώσεις της εντροπίας στη σύγχρονη τέχνη. Από την αταξία στην πληροφορία.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2903831
Μονάδα:
Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Γρυντάκη Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

3517. Ψυχοφυσιολογική προσέγγιση Σωματοδυσμορφικής διαταραχής

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2903842
Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καψάλη Φωτεινή
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3518. Μελέτη της επίδρασης του εκχυλίσματος από το φυτό Glycyrrhiza glabra (γλυκύριζα) στην πειραματικά επαγόμενη οστεοπόρωση

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2903864
Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γαλάνης Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3519. Το Ελληνικό Σινεμά του Φανταστικού 1970-2010

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2903882
Μονάδα:
Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Παπαγεωργίου Παρασκευούλα
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

3520. Περιοδοντική νόσος της εγκύου και συσχέτιση με την εμφάνιση προεκλαμψίας, πρόωρου τοκετού ή γέννηση λιποβαρών εμβρύων στον ελληνικό πληθυσμό

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2905190
Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σμυρλής Θρασύβουλος-Μάριος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας