Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες

Συλλογή uoadl:postgraduate_theses 118292 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες
Περιγραφή:

 Η συλλογή περιλαμβάνει τις εργασίες που εκπονούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες του ΕΚΠΑ στο πλαίσιο απόκτησης του μεταπτυχιακού τους διπλώματος.

Κάτοχος:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κανόνες πρόσβασης:


Φίλτρο

 

16701. Κλινική σημασία γενετικών βιοδεικτών στην παρακολούθηση και θεραπεία παιδιών με νευροβλάστωμα και μυελοβλάστωμα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2898972
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ταβερναράκη-Τριανταφύλλου Αθηνά
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

16702. Διερεύνηση γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών λεκανών απορροής και συσχέτιση με θανάσιμα περιστατικά́ από́ πλημμυρικά́ φαινόμενα με τη χρήση GIS

Διπλωματική Εργασία uoadl:2898976
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κανελλόπουλος Δημήτριος-Ηλίας
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

16703. Η πολιτισμική και θρησκευτική ετερότητα στα αναλυτικά προγράμματα των θρησκευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2898986
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία και σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία: Ειδικά θέματα παιδικής ηλικίας, κοινωνικών μειονοτήτων, εργασίας και εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Στεφάνου Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γενικά έργα

16704. Επίδραση του γήινου μαγνητικού πεδίου στις ανθρώπινες δραστηριότητες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2898990
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παναγόπουλος Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

16705. Στρατηγική ανάλυση του ρόλου της συμμετοχής των Ενόπλων Δυνάμεων στην διαχείριση και αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών μέσω του σχεδίου Ξενοκράτης. Συμπεράσματα και προοπτικές.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2898994
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φαφουτάκης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

16706. Δείκτες πρώιμης ανίχνευσης εγκύου υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση προεκλαμψίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2899001
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τζουβάρα Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

16707. Πρώιμη προεκλαμψία. Παράγοντες κινδύνου, πρόληψη, επίπτωση, διαχείριση.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2899006
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παθολογία της Κύησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αλευρογιάννη Αθανασία
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

16708. Ενσυναίσθηση: Ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης σε άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του Αυτισμού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2899009
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Μακρυπούλια Πολυδώρα
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

16709. Οικονομική κρίση. Αίτια, Επιπτώσεις, Τρόποι Αντιμετώπισης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2899012
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Στουραΐτη Σωτηρία-Νεφέλη
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

16710. Πολυκριτηριακή ανάλυση του ρόλου της τοπικής Αυτοδιοίκησης ως παράγοντα της πολίτικης προστασίας στην διαχείριση της δασικής πυρκαγιάς . Το παράδειγμα του Δήμου Λαυρεωτικής.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2899017
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζαγουρής Χαράλαμπος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

16711. Η επίδραση της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας στη γνωσιακή - συμπεριφοριστική θεραπεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2899020
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορίας της Φιλοσοφίας
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σπηλιώτης Ραφαήλ - Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

16712. Ο δρόμος προς την σκόπιμη βία. Συγκριτική ανάλυση των περιπτώσεων του μοναχικού λύκου και του ενεργού εκτελεστή.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2899027
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αθανασίου Διονύσιος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

16713. Ιδιαίτερα ψυχολογικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας παιδιών και εφήβων και η επίδρασή τους στη συμπεριφορά και τη μάθηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2899030
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Βανιώτη Ελευθερία
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

16714. Επιπτώσεις των ηφαιστειακών εκρήξεων στην υγεία και το περιβάλλον.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2899034
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σιδεράκης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

16715. Η σημασία της ενημέρωσης στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών. Μελέτη περίπτωσης: Μάνδρα Αττικής.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2899039
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπράνης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

16716. ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2899042
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τουμανίδης Αλέξανδρος-Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

16717. Το ζήτημα των Περιβαλλοντικών Προσφύγων στα πλαίσια της διαχείρισης καταστροφών και κρίσεων σε διεθνές επίπεδο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2899044
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δανιλάκης Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

16718. Επιχειρησιακό Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστροφών σε επίπεδο Νοσοκομειακής Μονάδας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2899047
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαδημητρίου Θεοδώρα
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

16719. Στρες στην κύηση και πρόωρος τοκετός

Διπλωματική Εργασία uoadl:2899057
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παθολογία της Κύησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κοκολάκης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

16720. Μελέτη του προτύπου έκφρασης των ισομορφών του IGF-1 στο ανθρώπινο σπερματικό πλάσμα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2899060
Μονάδα:
Κατεύθυνση Έρευνα στην Γυναικεία Αναπαραγωγή
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καρβούνη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας