Γκρίζα βιβλιογραφία Πρόσφατο υλικό (2 εβδομάδων)

161. Φαρμακογνωστική μελέτη του γένους Helichrysum Mill. (Asteraceae) στην Ελλάδα. Μελέτη του στενοενδημικού είδους H. amorginum και in vitro αποτίμηση βιοδραστικότητας.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3365103
Μονάδα:
Τμήμα Φαρμακευτικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σαμανίδης Ιορδάνης
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

162. STRUCTURE - BASED DRUG DESIGN RESEARCH OF ANTAGONISTS AGAINST ADENOSINE RECEPTORS A1 AND A3 USING ALCHEMICAL FREE ENERGY PERTURBATION AND KINETIC CALCULATIONS

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3363363
Μονάδα:
Τμήμα Φαρμακευτικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σταμπέλου Μαργαρίτα-Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

163. Μελέτη Βιοδραστικών Μορίων με Πιθανή Αντιγηραντική και/ή αντικαρκινική Δράση

Διπλωματική Εργασία uoadl:3364891
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δήμου Όλγα
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

164. COVID-19 και διηθητική καντιντίαση: ένας ακόμη πιθανός παράγοντας κινδύνου

Διπλωματική Εργασία uoadl:3364927
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αθανασάκης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

165. Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης στο μάθημα της Ιστορίας: διερεύνηση του Αναλυτικού Προγράμματος και των Σχολικών εγχειριδίων της Α ́ Λυκείου.

Διπλωματική Εργασία uoadl:3363304
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία και Μάθηση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Μενάζη Χαρά
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

166. Κατανόηση γεωμετρικού σχήματος και δημιουργικότητα στη Γεωμετρία: Ποια η φύση της σχέσεως τους;

Διπλωματική Εργασία uoadl:3365088
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σάπκας Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

167. Η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού: εμπειρική μελέτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:3364378
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διοικητική Επιχειρήσεων και Τραπεζών
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Συγγραφέας:
Μαρέλου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

168. Ανάλυση βιωσιμότητας για τον κλάδο προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μέσω συγκριτικής αξιολόγησης μοντέλων πρόβλεψης πτώχευσης εταιρειών

Διπλωματική Εργασία uoadl:3364463
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διοικητική Επιχειρήσεων και Τραπεζών
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Συγγραφέας:
Σωτηρίου Αναστάσιος
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

169. «LoBGΑΜ»: ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ.

Διπλωματική Εργασία uoadl:3365078
Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Βλασσοπούλου Μυρσίνη
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

170. Πως τα οικονομικά της υγείας θα βελτιώσουν τις κλινικές μελέτες για να μεγιστοποιήσουν την υγεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:3364543
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομικά της Υγείας και Διοίκηση Υπηρεσιών
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Συγγραφέας:
Τσαλκάνη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

171. «Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με τις εκπαιδευτικές πολιτικές για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα»

Διπλωματική Εργασία uoadl:3364474
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ντάκουλα Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

172. Paleoceanographic and Paleoclimate conditions in the eastern Mediterranean Sea during the Late Miocene

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3365041
Μονάδα:
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπέσιου Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

173. Φασματικές ακολουθίες και εφαρμογές τους στην (συν-)ομολογία αλγεβρών Lie

Διπλωματική Εργασία uoadl:3362671
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ποιμενίδης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

174. Απομόνωση και τροποποίηση βιοπολυμερών θαλάσσιας προέλευσης και ανάπτυξη ικριωμάτων από μικρο-/νανοΐνες για τη θεραπεία της περιοδοντίτιδας.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3364970
Μονάδα:
Τμήμα Φαρμακευτικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ηλιού Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

175. Τεχνολογίες και Τεχνικές για Άρδευση Ακριβείας

Πτυχιακή Εργασία uoadl:3363838
Μονάδα:
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
Βιβλιοθήκη Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας
Συγγραφέας:
ΜΠΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωργία

176. Μετάφραση και σχολιασμός δύο κοινωνιολογικών δοκιμίων του Pierre Bourdieu από το συλλογικό έργο La Misère du monde

Διπλωματική Εργασία uoadl:3364666
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μετάφραση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καρύδη Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

177. Η επικοινωνία του Γέροντος Ευσεβίου Γιαννακάκη εν αντιθέσει με την επικοινωνία των ΜΜΕ

Διπλωματική Εργασία uoadl:3364915
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επικοινωνιακή Θεολογία, Θρησκευτική Αγωγή, Ποιμαντική Θεολογία και Ποιμαντική Ψυχολογία
Βιβλιοθήκη Θεολογικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ζουναρέλης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θρησκεία

178. Η ζωή και το έργο του Δημήτρη Κοφτερού

Διπλωματική Εργασία uoadl:3363801
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκτέλεση/Ερμηνεία της Παραδοσιακής Μουσικής
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Χατζηκωνσταντίνου Ρόζα-Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καλές Τέχνες - Ψυχαγωγία

179. The Symposium at Home in Athens Versus Elsewhere: A Comparison of Pottery from Well J 2:4 and Stoa Gutter Well Q 12:3 from the Athenian Agora

Διπλωματική Εργασία uoadl:3364946
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά βασίλεια
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Rhyne Ashley
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

180. Μελέτη αιμάτωσης πλακούντα με απεικόνιση πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού με την τεχνική ασύμφωνης κίνησης στο εσωτερικό ενός ογκοστοιχείου (IVIM-MRI)

Διπλωματική Εργασία uoadl:3359295
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μητράκος Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2023
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας