Ερευνητικές δημοσιεύσεις Πρόσφατο υλικό (2 εβδομάδων)

1021. FedLoc: Federated Learning Framework for Data-Driven Cooperative Localization and Location Data Processing

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3188309
Μονάδα:
Ερευνητικό υλικό ΕΚΠΑ
Συγγραφείς:
Yin, Feng
Lin, Zhidi
Kong, Qinglei
Xu, Yue
Li, Deshi and
Theodoridis, Sergios
Cui, Shuguang Robert
Έτος δημοσίευσης:
2020

1022. Pathogenic and Therapeutic Relevance of JAK/STAT Signaling in Systemic Lupus Erythematosus: Integration of Distinct Inflammatory Pathways and the Prospect of Their Inhibition with an Oral Agent

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3184961
Μονάδα:
Ερευνητικό υλικό ΕΚΠΑ
Συγγραφείς:
Alunno, Alessia
Padjen, Ivan
Fanouriakis, Antonis
Boumpas,
Dimitrios T.
Έτος δημοσίευσης:
2019

1023. Comment on “Connecting thermodynamics to students’ calculus,” by Joel W. Cannon [Am. J. Phys. 72 (6), 753–757 (2004)]

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2955586
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Athanassios A. Tsekouras
Έτος δημοσίευσης:
2004

1024. Reply to {\textquotedblleft}Comment on `Spontaneous Polarization of Cryo-Deposited Films for Five Normal Saturated Monohydroxy Alcohols, {CnH}2n$\mathplus$1OH, n = 1{\textendash}5'{\textquotedblright}

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2955596
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Athanassios A. Tsekouras
Έτος δημοσίευσης:
2021

1025. Spontaneous polarization of vapor-deposited 1-butanol films and its dependence on temperature

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2955592
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Irini K. Gavra
Alexandra N. Pilidi
Athanassios A. Tsekouras
Έτος δημοσίευσης:
2017

1026. Spontaneous Polarization of Cryo-Deposited Films for Five Normal Saturated Monohydroxy Alcohols, {CnH}2n$\mathplus$1OH, n = 1{\textendash}5

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2955593
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Alexandra N. Pilidi
Irini K. Gavra
Athanassios A. Tsekouras
Έτος δημοσίευσης:
2019

1027. Sign flipping of spontaneous polarization in vapour-deposited films of small polar organic molecules

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2955594
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Georgios M. Tourlakis
Sotirios Alexandros T. Adamopoulos
Irini K. Gavra
Alexandros A. Milpanis
Liveria F. Tsagri
Aikaterini Sofia G. Pachygianni
Stylianos S. Chatzikokolis
Athanassios A. Tsekouras
Έτος δημοσίευσης:
2021

1028. All-Electron First Principles Calculations of the Ground and Some Low-Lying Excited States of BaI

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2955588
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Evangelos Miliordos
Aristotle Papakondylis
Athanasios A. Tsekouras
Aristides Mavridis
Έτος δημοσίευσης:
2007