Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Gaspard Monge, 1795-1799: Η ανέκδοτη αλληλογραφία ενός πολιτικά στρατευμένου μαθηματικού την περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309632
Μονάδα:
Τομέας Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Dupond Marie
Έτος εκπόνησης:
2014

2. Στατιστική των Γερουσιαστικών Εκλογών της 21ης Απριλίου 1929

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:185121
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
003
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
21 Απριλίου 1929

3. Στατιστική των Εκλογών Εθνικής Συνελεύσεως της 9ης Ιουνίου 1935

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:210548
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
006
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
9 Ιουνίου 1935

4. Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 26ης Ιανουαρίου 1936

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:210549
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
007
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
26 Ιανουαρίου 1936

5. Αποτελέσματα Εκλογών Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών κατά Δήμους και Κοινότητας άνω των 2.000 κατοίκων των ετών 1951, 1954 και 1959

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:210592
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
009
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
15 Απριλίου 1951, 21 Νοεμβρίου 1954 και 5 Απριλίου 1959.

6. Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών της 19ης Φεβρουαρίου 1956

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:210593
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
010
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
19 Φεβρουαρίου 1956.

7. Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 31ης Μαρτίου 1946

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:242230
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
008
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
31 Μαρτίου 1946

8. Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 9ης Σεπτεμβρίου 1951: Τεύχος Πρώτον.

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:211767
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
011
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
9 Σεπτεμβρίου 1951

9. Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 9ης Σεπτεμβρίου 1951: Τεύχος Δεύτερον

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:211768
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
012
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
9 Σεπτεμβρίου 1951

10. Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 5ης Μαρτίου 1950. Τεύχος Πρώτον = Statistique des elections des deputes du 5 Mars 1950. Premier Fascicule.

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:211933
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
013
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
5 Μαρτίου 1950

11. Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 19ης Αυγούστου 1928

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:210203
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
002
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
19 Αυγούστου 1928

12. Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Σεπτεμβρίου 1932

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:210215
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
004
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
25 Σεπτεμβρίου 1932

13. Στατιστική των Γερουσιαστικών Εκλογών της 25ης Σεπτεμβρίου 1932 και των μέχρι τέλους του 1933 αναπληρωματικών τοιούτων

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:210221
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
005
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
25 Σεπτεμβρίου 1932

14. Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 1926

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:209802
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
001
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
7 Νοεμβρίου 1926

15. Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 5ης Μαρτίου 1933

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:217335
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
027
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
5 Μαρτίου 1933

16. Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 16ης Νοεμβρίου 1952. Τεύχος Πρώτον.

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:217336
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
028
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
16 Νοεμβρίου 1952

17. Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 16ης Νοεμβρίου 1952. Τεύχος Δεύτερον.

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:217337
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
029
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
16 Νοεμβρίου 1952

18. Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 5ης Μαρτίου 1950. Τεύχος Δεύτερον.

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:217339
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
018
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
5 Μαρτίου 1950.

19. «‘Lectures’ de Rousseau au XIXe siècle grec. Ses conceptions sur l’éducation, la civilisation et les arts», Mythes • Symboles • Réalités. Mélanges en l’honneur de Georges Fréris. Sous la direction de Graziella-Foteini Castellanou, Éditions REO, Athènes 2015, σσ. 521-531.

Μονογραφία (Κεφάλαιο Βιβλίου) uoadl:2672920
Μονάδα:
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Άννα Ταμπάκη (Anna Tabaki)
Έτος δημοσίευσης:
2015-01-01

20. «Les voies communes de la recherche: Un demi-siècle d’un dialogue interdisciplinaire fertile», Études Balkaniques, L/1, Sofia 2014, σσ. 36-40.

Άρθρο Περιοδικού (Journal Article) uoadl:2672926
Μονάδα:
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Άννα Ταμπάκη (Anna Tabaki)
Έτος δημοσίευσης:
2014-01-01