Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Les mythes Grecs Anciens dans le theatre contemporain : les Erinyes sur la scene chez les Atrides: Eschyle, J. Giraudoux, J. P. Sartre, T.S. Eliot

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040580
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Δημιουργός:
Χατζοπούλου-Καραβία, Λεία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παγκόσμιο θέατρο

2. Le mythe canadien dans l' oeuvre d' A. Embiricos

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040582
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Δημιουργός:
Bouchard, Jacques
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

3. L' image de l' autre a travers le roman de guerre

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040586
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Δημιουργός:
Φρέρης, Γεώργιος Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λογοτεχνία

4. Altérité, intertextualité, littérarité : lecture(s) et écriture(s) du voyage littéraire

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040602
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Δημιουργός:
Πολυκανδριώτη, Ουρανία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λογοτεχνία

5. La constitution de l' autre dans le discours parodique

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040603
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Δημιουργός:
Σιαφλέκης, Ζαχαρίας Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λογοτεχνία

6. Le dialogue conflictuel de la memoire generique et la distance : la femme de Zante de Dionysios Solomos

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040604
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Δημιουργός:
Αγγελάτος, Δημήτρης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

7. Traits picaresques dans la fiction grecque du XIXe siecle : le cas d' "Hermilios" de Michel Perdikaris

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040617
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Δημιουργός:
Tonnet, Henri
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

8. La géologie et le phénomène karstique sur le M. Cervati

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1048772
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Γιαννόπουλος, Ι.
Virgili, A.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωλογία

9. La faune cavernicole des Cyclades et sa signification

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1048777
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Ματσάκης, Ιωάννης Θ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ζωολογία

10. Le faune cavernicole dans les grottes aménagées

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1048791
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Turquin, Marie-Jose
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ζωολογία

11. Les orthopteres cavernicoles de Grèce: leur présence dans les grottes aménagées

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1048802
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Boudou-Salet, P.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ζωολογία

12. La représentation des consonnes géminées dans la brachygraphie italiote

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1049214
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Δημιουργός:
Irigoin, Jean
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ελληνική γλώσσα

13. L'analyse structurelle géologique, οutil de prevision des directions les plus probables dans lesquelles se développent les cavernes

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1048750
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Eraso, Adolfo
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωλογία

14. Le drame antique aujourd' hui : les représentations au Brésil

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1048938
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Δημιουργός:
Malhadas, Daisi
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θεατρικά έργα

15. Entre le plaisir et l'horreur : une approche des Bacchantes

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1048941
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Δημιουργός:
Reisz de Rivarola, Susana
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θεατρικά έργα

16. Aristophane et Socrate

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1049412
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Κλασικής Φιλολογίας
Δημιουργός:
Ambrosino, Daniela
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θέατρο

17. Les adaptations de l' Oedipe-Roi de Sophocle en France, au XVIIIeme siecle

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1049414
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Κλασικής Φιλολογίας
Δημιουργός:
Biet, Christian
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θεατρικά έργα

18. Meres et Filles : la Oefaite d'Artemis dans les deux Iphigenie d'Euripide

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1049418
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Κλασικής Φιλολογίας
Δημιουργός:
Clement, Catherine
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θεατρικά έργα

19. Pourquoi, aujourd'hui encore, cette fascination du theatre grec?

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1049420
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Κλασικής Φιλολογίας
Δημιουργός:
Duvignaud, Jean
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θεατρικά έργα

20. Le crime et après

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1049427
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Κλασικής Φιλολογίας
Δημιουργός:
Selem, Petar
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θεατρικά έργα