Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. L'analyse structurelle géologique, οutil de prevision des directions les plus probables dans lesquelles se développent les cavernes

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1048750
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Eraso, Adolfo
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωλογία

2. La intervencion internacional por causa de humanidad

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004657
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Garcia-Arias, Luis
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο

3. Σημασία και νόημα του θανάτου

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1017356
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Basave Fernández del Valle, Agustín
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία

4. Επιστημονική επετηρίς εκδιδόμενη υπό της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών. Αφιέρωμα εις Χαράλαμπον Ν. Φραγκίσταν επί τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς καθηγεσίας (τ. 3)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1014211
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Έτος έκδοσης:
1968
Εκδότης:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΦραΧ α 1968 3
Bib number:
323482

5. El "imperialismo jurisdiccional" Español y el derecho internacional

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1014232
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Miaja de la Muela, Adolfo
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

6. Droit intertemporal international et droit international intertemporal

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1014244
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Valladão, Haroldo
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

7. Επιστημονική επετηρίς εκδιδόμενη υπό της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών. Αφιέρωμα εις Χαράλαμπον Ν. Φραγκίσταν επί τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς καθηγεσίας (τ. 4)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1014902
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Έτος έκδοσης:
1969
Εκδότης:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΦραΧ α 1969 4
Bib number:
323482

8. Juan XXIII y los problemas internacionales de la hora presente

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1015058
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Trelles, Camilo Barcia
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διεθνές Δίκαιο

9. Convenios de doble Nacionalidad

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012457
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Miaja de la Muela, Adolfo
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

10. Acerca de las reformas constitucionales en los paises en desarrollo

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012474
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Vanossi, Jorge Reinaldo
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συνταγματικό δίκαιο

11. Situación del derecho mercantil en México

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009435
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Barrera Graf, Jorge
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

12. Función de los tribunales españoles en el control de la constitucionalidad de las leyes

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009464
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Miguel y Alonso , Carlos
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

13. ¿Hombres femeninos y mujeres masculinas en la tragedia griega?

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1052443
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Κλασικής Φιλολογίας
Δημιουργός:
Morales Ortiz, Alicia
Paco Serrano, Diana de
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ισότητα και Φύλο

14. Entorno a los mejores reconocimientos : tragedia y retórica en la Atenas clásica

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1052456
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Κλασικής Φιλολογίας
Δημιουργός:
Quijada, Milagros
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θέατρο

15. Enseñanza y aprendizaje del mundo antiguo : un modelo didáctico

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1052458
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Κλασικής Φιλολογίας
Δημιουργός:
Sala, María Elisa
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

16. La fundación de la ciudad en una versión satírica

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1052460
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Κλασικής Φιλολογίας
Δημιουργός:
Soria de Melo, María Matilde
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θέατρο

17. Del vulgarismo al tecnicismo : características de la lengua técnica latina

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1051978
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Κλασικής Φιλολογίας
Δημιουργός:
Montero Cartelle, Enrique
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λατινική γλώσσα

18. La ficción autobiográfica en el "Satyricon" de Petronio

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1051984
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Κλασικής Φιλολογίας
Δημιουργός:
Nagore, Josefina
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λατινική λογοτεχνία

19. Áyax de Sófocles : tragedia y hegemonía política

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1051994
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Κλασικής Φιλολογίας
Δημιουργός:
Nelli, María Florencia
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία ελληνική λογοτεχνία

20. Sobre el gobierno de las leyes

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1052058
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Κλασικής Φιλολογίας
Δημιουργός:
Porrini, Guillermo Luis
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία