Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Bartolomeo Zanetti stampatore e copista di manoscritti greci

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1050391
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Κλασικής Φιλολογίας
Δημιουργός:
Cataldi Palau, Annaclara
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ελληνική γλώσσα

2. Pietro Devaris di Corfù, Scriba Librarius Vaticanus: L'identificazione di uno "Pseudo-Onorio"

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1050420
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Κλασικής Φιλολογίας
Δημιουργός:
Agati, Maria Luisa
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ελληνική γλώσσα

3. Η Ελλάδα και η οπτική του Risorgimento στον Luigi Pirandello

Διπλωματική Εργασία uoadl:2758747
Μονάδα:
Ελληνορωμαϊκές - Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Ιστορία και Πολιτισμός
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γεωργίου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

4. I problemi della giustizia in Italia

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1022376
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Pizzorusso, Alessandro
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

5. Città portuali del Medioevo

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1020752
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Δημιουργός:
Balard, Michel
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκή ιστορία

6. La Grecia è necessaria

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1020754
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Δημιουργός:
Benzoni, Gino
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πολιτισμός και Πολιτιστική Διαχείριση

7. Manzoni e il Tracagnota

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1020758
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Δημιουργός:
Carile, Antonio
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιταλική λογοτεχνία

8. El zardin de la rezina : ricordi cinquecenteschi di Caterina Gornaro nella toponomastica di Nicosia

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1020761
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Δημιουργός:
Cavazzana Romanelli, Francesca
Grivaud, Gilles
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λαογραφία

9. Il patriarcato di Constantinopoli in età bizantina e post-bizantina : struttura e statistiche

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1020764
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Δημιουργός:
Fedalto, Giorgio
Κύρια θεματική κατηγορία:
Χριστιανισμός

10. Il processo a Bernardo Sagredo, provveditore generale e sindico a Cipro

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1020768
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Δημιουργός:
Zorzi, Marino
Κύρια θεματική κατηγορία:
Μεσαιωνική ιστορία

11. The Spilola cave touristization inside the Gessi Bolognesi regional park (Bologna-Italy)

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1047976
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Forti, P. (Paolo)
Grimandi, Paolo
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωλογία

12. Il coro dessa tragedia Greca : appunti sul X Congresso dell' Istituto Nazionale del Dramma Antico (Siracusa, 27-30 marzo 1985)

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1047538
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Δημιουργός:
Monaco, Giusto
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θέατρο

13. Il contributo dell’ aida Greca allo sviluppo del diritto delle assicurazioni

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1017388
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου
Δημιουργός:
Donati, Antigono
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ασφαλιστικό δίκαιο

14. Globalizzazione e processo penale

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1028577
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Pansini, Gustavo
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο (Ποινική δικονομία)

15. La consegna dell estradando: tipologie edi equipollenti

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1028618
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Pisani, Mario
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο (Ποινική δικονομία)

16. Tre αφηγήματα Di Emmanuìl Roidis: le vetrerie, una storia di pollaio, la mia stella

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1031322
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Δημιουργός:
Zimbone, Anna
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

17. L'azione nella giurisprudenza della corte costituzionale italiana

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1014204
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Liebman, Enrico Tullio
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συνταγματικό δίκαιο

18. Επιστημονική επετηρίς εκδιδόμενη υπό της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών. Αφιέρωμα εις Χαράλαμπον Ν. Φραγκίσταν επί τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς καθηγεσίας (τ. 3)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1014211
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Έτος έκδοσης:
1968
Εκδότης:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΦραΧ α 1968 3
Bib number:
323482

19. Το όνομα αυτού επί των μετώπων αυτών

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1015119
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Fasola, Umberto M.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θρησκεία

20. Cenni sull'organizzazione del lavoro a Venezia nel sec. XVIII

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012636
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Schwarzenberg, Claudio
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο