Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Carmen de ponderibus et mensuris: μια πολύτιμη πηγή για την ιστορία της αρχαίας επιστήμης και τεχνολογίας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1043814
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Δημιουργός:
Ράιος, Δημήτρης Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία

2. Quo vadis criminologia?

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1031904
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Πανούσης, Γιάννης Aπ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εγκληματολογία (Εγκληματολογία - Σωφρονιστική- Aνακριτική)

3. Curia Europea locuta, res bene judicata?

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1042039
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Τέμπενς, Χάρυ Ντούιντζερ
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

4. Provocatio per la perduellio; Provocatio sacramento e o rdalia

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012697
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Grosso, Giuseppe
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο

5. De mancipationis natura aliquando mutata

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005143
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Naber, J. C.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο

6. «Η αρχή ne bis in idem στη νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2885932
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αλαβάνος Πάμφιλος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

7. Η μουσική στη σκέψη και στη πρακτική του Marsilio Ficino.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1452918
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορική και Συστηματική Μουσικολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μηνακούλη Έφη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καλές Τέχνες - Ψυχαγωγία

8. Αγγλοελληνικό Λεξικό Θρησκειοψυχολογικών Όρων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2896101
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θρησκειολογίας: Ψυχολογία της θρησκείας
Βιβλιοθήκη Θεολογικής Σχολής
Συγγραφέας:
Alkhouri Khader
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θρησκεία

9. Ιστορία και Θεολογία της Ευχαριστιακής Επικλήσεως των τεσσάρων πρώτων αιώνων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2916028
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χριστιανικής Λατρείας: Λειτουργική
Βιβλιοθήκη Θεολογικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αλεξάς Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θρησκεία

10. Ο Ένας και Τριαδικός Θεός: η συμβολή του Τερτυλλιανού στη θεολογική διατύπωση του τριαδικού δόγματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2921729
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πατερικών Σπουδών, Ιστορίας Δογμάτων και Συμβολικής
Βιβλιοθήκη Θεολογικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κουότσης Μπραϊαν-Κοσμάς
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θρησκεία

11. Μεσαιωνικό λατινικό δρώμενο: προς μια ανίχνευση των κατὰ ποσὸν μερών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2931545
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λατινική Φιλολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπαδάκη Άννα
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γενικά έργα