Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Ευτυχισμός: τιμή στον Ερατοσθένη Γ. Καψωμένο

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002622
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Έτος έκδοσης:
2010
Εκδότης:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ταξιθετικός αριθμός:
889.84 ΕΥΤ 2010
Bib number:
567473

2. Πρακτικά ΙΑ' Διεθνούς Συνεδρίου Κλασσικών Σπουδών : Καβάλα 24 - 30 Αυγούστου 1999 (τομ.1)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002635
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Κλασικής Φιλολογίας
Έτος έκδοσης:
2001
Εκδότης:
Εθνική Οργανωτική Επιτροπή του ΙΑ' Διεθνούς Συνεδρίου Κλασσικών Σπουδών
Ταξιθετικός αριθμός:
880.9 ΔΣΚΣ1999 π 2001-2004 1
Bib number:
185548

3. Αιματολογικά νοσήματα και κύηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1309869
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παθολογία της Κύησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κρεατσά Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2012

4. Η χρήση των βιολογικών όπλων στις μαζικές καταστροφές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311925
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καρδαρά Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2013

5. Προσδιορισμός των επιπέδων του συμπλόκου MMP-9/NGAL στο γάλα λεχωΐδων με ινσουλινορυθμιζόμενο σακχαρώδη διαβήτη κύησης τις πρώτες μέρες γαλουχίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1313671
Μονάδα:
Κατεύθυνση Έρευνα στην Γυναικεία Αναπαραγωγή
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μεταλλινού Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2014

6. Επαγγελματική έκθεση σε ατμοσφαιρικούς ρύπους και αναπνευστικό σύστημα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311140
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κουτεντάκης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2014

7. Ερμηνευτικό Λεξικό Τηλεπικοινωνιακών Όρων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317450
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δικτυακές Τεχνολογίες (ΤΗΛ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ντινοπούλου Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2011

8. Επίδραση γεγονότων ενδομήτριας και εξωμήτριας ζωής στην έκφραση παραγόντων κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων στη μετέπειτα ζωή και ο ρόλος της πρώιμης παρέμβασης κατά την παιδική ηλικία.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1306219
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ανδρούτσος Οδυσσεύς
Έτος εκπόνησης:
2014

9. Τα ηθικά και κοινωνικά διλήμματα που τίθενται μετο Ν.3089/2002 «Για την ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή»

Διπλωματική Εργασία uoadl:1323692
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Συγγραφέας:
Οικονομοπούλου Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2004