Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Λόγος εκφωνηθείς υπό του κυρίου Κωνστ. Δ. Σχινά κατά την Γ΄. Μαΐου ΑΩΛΗ, περιέχων έκθεσιν των εν τω Οθωνικώ Πανεπιστημείω κατά την παύσασαν διοικητικήν περίοδον γενομένων

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184623
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1838

2. Λόγος εκφωνηθείς την 9 Νοεμβρίου 1841 υπό του πρώην Πρυτάνεως Κ. Γ. Α. Ράλλη, παραδίδοντος εις τον διάδοχόν του την διεύθυσιν του Οθωνείου Πανεπιστημείου

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184631
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1842

3. Λόγος εκφωνηθείς υπό του Πρυτάνεως Κ. Ν. Κωστή διαδεχομένου την διεύθυνσιν του Οθωνείου Πανεπιστημείου

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184638
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1842

4. La neuropédagogie musicale en contexte FLE : Acquisition phonétique et orthoépique par une pédagogie de projet

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819508
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: Εκπ/ση στη Γλωσσική και Πολιτισμική Διαφορετικότητα Σχολικών Πληθυσμών
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
LEJOLY Thomas
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πολυπολιτισμική εκπαίδευση

5. Οι μεταρρυθμίσεις του γαλλικού Αστικού Κώδικα ως προς την κατάρτιση και τις προϋποθέσεις του κύρους της σύμβασης υπό δικαιοσυγκριτική επισκόπηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2694425
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Πασά Πελαγία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

6. Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Εργασίας - Crowdsourcing

Διπλωματική Εργασία uoadl:2680236
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Χολής Θεόδωρος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

7. La protection de la santé des détenus - La Convention Européenne des Droits de l'Homme et la réalité judiciaire et pénitentiaire grecque

Διπλωματική Εργασία uoadl:1449454
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σπανού Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

8. Le Droit International Et Les Personnes Déplacées

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2765423
Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Άμπι-Ταγιέ Σεσίλ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

9. Le principe de précaution en cas des antennes-relais de téléphonie mobile

Διπλωματική Εργασία uoadl:1449773
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπαπετροπούλου Ελένη-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

10. Το ισχύον καθεστώς αδειοδοτήσεως των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών και η απόφαση της ΟλΣτΕ 95/2017

Διπλωματική Εργασία uoadl:1936090
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ψαράκη-Φύτρου Μπιάνκα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

11. La protection de l’environnement par la Cour européenne des droits de l’Homme

Διπλωματική Εργασία uoadl:2537797
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ιατρέλλη Θεοδώρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

12. La revision de la Constitution en France et en Grece

Διπλωματική Εργασία uoadl:1908541
Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γκόκα Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2015
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

13. L’espace Schengen à l’épreuve de la crise migratoire

Διπλωματική Εργασία uoadl:1449403
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ζερβάκη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

14. Le contentieux de la légalité des autorisations d'urbanisme en Grèce et en France

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867804
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
ΘΕΩΝΗ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

15. «Liberté religieuse et enseignement public (primaire et secondaire) en France et en Grèce»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867872
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καρκαντζού Ευσταθία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

16. Les mécanismes de soutien européens dans la zone euro

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867765
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπακυριακίδου Παρασκευή
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

17. "L'efficacité des autorités de la concurrence grecque et française - Une analyse comparative"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867870
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τσιάντου Μαρία-Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

18. CADRE JURIDIQUE EUROPÉEN ET GREC POUR L’EXPLORATION ET EXTRACTION D'HYDROCARBURES EN TERRAIN TERRESTRE - LES CONVENTIONS POUR L'EPIRE

Διπλωματική Εργασία uoadl:2869744
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κωστούλα Δάφνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

19. Le jugement des procès administratifs dans un délai raisonnable: approche européenne, française et grecque.

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1448240
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

20. Comment la théorie peut-elle rencontrer la réalité, tandis que la réalité a déjà rencontré la théorie?

Άρθρο Περιοδικού (Journal Article) uoadl:2880179
Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Συγγραφείς:
Ιάσων Κουτούφαρης-Μαλανδρίνος / Jason Koutoufaris-Malandrinos
Έτος δημοσίευσης:
2016-01-01