Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Λόγος εκφωνηθείς υπό του κυρίου Κωνστ. Δ. Σχινά κατά την Γ΄. Μαΐου ΑΩΛΗ, περιέχων έκθεσιν των εν τω Οθωνικώ Πανεπιστημείω κατά την παύσασαν διοικητικήν περίοδον γενομένων

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184623
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1838

2. Λόγος εκφωνηθείς την 9 Νοεμβρίου 1841 υπό του πρώην Πρυτάνεως Κ. Γ. Α. Ράλλη, παραδίδοντος εις τον διάδοχόν του την διεύθυσιν του Οθωνείου Πανεπιστημείου

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184631
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1842

3. Λόγος εκφωνηθείς υπό του Πρυτάνεως Κ. Ν. Κωστή διαδεχομένου την διεύθυνσιν του Οθωνείου Πανεπιστημείου

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184638
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1842

4. Le jugement des procès administratifs dans un délai raisonnable: approche européenne, française et grecque.

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1448240
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

5. La neuropédagogie musicale en contexte FLE : Acquisition phonétique et orthoépique par une pédagogie de projet

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819508
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: Εκπ/ση στη Γλωσσική και Πολιτισμική Διαφορετικότητα Σχολικών Πληθυσμών
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
LEJOLY Thomas
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πολυπολιτισμική εκπαίδευση

6. Le contentieux de la légalité des autorisations d'urbanisme en Grèce et en France

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867804
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
ΘΕΩΝΗ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

7. Les mécanismes de soutien européens dans la zone euro

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867765
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπακυριακίδου Παρασκευή
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

8. "L'efficacité des autorités de la concurrence grecque et française - Une analyse comparative"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867870
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τσιάντου Μαρία-Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

9. Comment la théorie peut-elle rencontrer la réalité, tandis que la réalité a déjà rencontré la théorie?

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2880179
Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Συγγραφείς:
Ιάσων Κουτούφαρης-Μαλανδρίνος / Jason Koutoufaris-Malandrinos
Έτος δημοσίευσης:
2016

10. Comment la théorie peut-elle rencontrer la réalité, tandis que la réalité a déjà rencontré la théorie?

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2880202
Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Συγγραφείς:
Ιάσων Κουτούφαρης-Μαλανδρίνος / Jason Koutoufaris-Malandrinos
Έτος δημοσίευσης:
2015

11. La science du droit et la moyenne classe

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2880210
Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Συγγραφείς:
Ιάσων Κουτούφαρης-Μαλανδρίνος / Jason Koutoufaris-Malandrinos
Έτος δημοσίευσης:
2014

12. La revision de la Constitution en France et en Grece

Διπλωματική Εργασία uoadl:1908541
Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γκόκα Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2015
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

13. L’espace Schengen à l’épreuve de la crise migratoire

Διπλωματική Εργασία uoadl:1449403
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ζερβάκη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

14. La procédure du prononcé des sanctions par les autorités de régulation

Διπλωματική Εργασία uoadl:2895853
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κοκκινάκη Μαρία-Άννα
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

15. Le cadre juridique des contrats de fourniture d'électricité

Διπλωματική Εργασία uoadl:2893642
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Δούκα Νικολέττα
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

16. Le droit à un recours effectif dans le cadre de la procédure d'asile. Une approche comparative entre Grèce et France.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2895567
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καραβάτου Μυρσίνη
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

17. Bilan du fonctionnement du système d'asile européen

Διπλωματική Εργασία uoadl:2895356
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σκαλτσούνης Αντώνιος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

18. La protection de la santé des détenus - La Convention Européenne des Droits de l'Homme et la réalité judiciaire et pénitentiaire grecque

Διπλωματική Εργασία uoadl:1449454
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σπανού Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

19. Le Droit International Et Les Personnes Déplacées

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2765423
Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Άμπι-Ταγιέ Σεσίλ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

20. Le principe de précaution en cas des antennes-relais de téléphonie mobile

Διπλωματική Εργασία uoadl:1449773
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπαπετροπούλου Ελένη-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία