Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Επετηρίς του Πανεπιστημιακού Έτους 1933-1934

Αρχειακή Έκδοση uoadl:75141
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1933

2. Επετηρίς του Πανεπιστημιακού Έτους 1939-1940

Αρχειακή Έκδοση uoadl:75273
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1940

3. Επετηρίς του Πανεπιστημιακού Έτους 1938-1939

Αρχειακή Έκδοση uoadl:75267
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1939

4. Αναγραφή των επί το ακαδημαϊκόν έτος 1908-1909 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου και των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και πρόγραμμα των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1908-1909 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων

Αρχειακή Έκδοση uoadl:73030
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1908

5. Αναγραφή των Πανεπιστημιακών Αρχών, Πρόγραμμα των Μαθημάτων, Διατάξεις Αφορώσαι τους Φοιτητάς (1912-1913)

Αρχειακή Έκδοση uoadl:73188
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1913

6. Αναγραφή των Πανεπιστημιακών Αρχών, Πρόγραμμα των Μαθημάτων, Νόμοι και Β. Διατάγματα αφορώντα εις τους φοιτητάς (1914-1915)

Αρχειακή Έκδοση uoadl:73297
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1915

7. Αναγραφή των Πανεπιστημιακών Αρχών, Πρόγραμμα των Μαθημάτων, Νόμοι και Β. Διατάγματα αφορώντα εις τα των Πανεπιστημίων (1913-1914)

Αρχειακή Έκδοση uoadl:73288
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1913

8. Επετηρίς του Πανεπιστημιακού Έτους 1925-1926

Αρχειακή Έκδοση uoadl:73494
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1925

9. Αναγραφή των Πανεπιστημιακών Αρχών, Διατάξεις Νόμων και Β. Διαταγμάτων αφορώσαι εις τους φοιτητάς, Πρόγραμμα των Μαθημάτων (1915-1916)

Αρχειακή Έκδοση uoadl:73475
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1915

10. Επετηρίς του Πανεπιστημιακού Έτους 1926-1927

Αρχειακή Έκδοση uoadl:73506
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1926

11. Επετηρίς του Πανεπιστημιακού Έτους 1916-1917

Αρχειακή Έκδοση uoadl:73476
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1917

12. Επετηρίς του Πανεπιστημιακού Έτους 1919-1920

Αρχειακή Έκδοση uoadl:73477
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1919

13. Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Εκατονταετηρίς 1837-1937

Αρχειακή Έκδοση uoadl:73478
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Εκατονταετηρίδα
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1937

14. Επετηρίς του Πανεπιστημιακού Έτους 1920-1921

Αρχειακή Έκδοση uoadl:73479
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1920

15. Ιστορία της Φυσικομαθηματικής Σχολής. Εκατονταετηρίς 1837-1937. Τεύχος Α'

Αρχειακή Έκδοση uoadl:73480
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Εκατονταετηρίδα
Συγγραφέας:
Στεφανίδης Μιχαήλ Κ.
Έτος έκδοσης:
1948

16. Ιστορία της Φυσικομαθηματικής Σχολής. Εκατονταετηρίς 1837-1937. Τεύχος Β'

Αρχειακή Έκδοση uoadl:73481
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Εκατονταετηρίδα
Συγγραφέας:
Στεφανίδης Μιχαήλ Κ.
Έτος έκδοσης:
1952

17. Ιστορία της Ιατρικής Σχολής. Εκατονταετηρίς 1837-1937

Αρχειακή Έκδοση uoadl:73482
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Εκατονταετηρίδα
Συγγραφέας:
Κούζης Αριστοτέλης Π.
Έτος έκδοσης:
1939

18. Ιστορία της Θεολογικής Σχολής. Εκατονταετηρίς 1837-1937

Αρχειακή Έκδοση uoadl:73483
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Εκατονταετηρίδα
Συγγραφέας:
Μπαλάνος Δημήτριος Σ.
Έτος έκδοσης:
1937

19. Επετηρίς του Πανεπιστημιακού Έτους 1921-1922

Αρχειακή Έκδοση uoadl:73484
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1921

20. Έκθεσις του Ποιητικού Διαγωνισμού του έτους 1862

Αρχειακή Έκδοση uoadl:72159
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Βουτσιναίο Ποιητικό Διαγώνισμα
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1862