Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Γεώργιος Κυρ. Σκυφάκος

Μητρώο uoadl:211991
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Ιωάννης Γαλαννόπουλος

Μητρώο uoadl:211992
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Βλάσιος Σ. Τροκάλλης

Μητρώο uoadl:211993
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Δημήτριος Φ. Μάκοτσης

Μητρώο uoadl:211994
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Αστέριος Μ. Οικονόμου

Μητρώο uoadl:211995
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Παναγιώτης Ι. Καλλάνης

Μητρώο uoadl:211996
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Νικόλαος Ι. Ζάρπας

Μητρώο uoadl:211997
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Γεώργιος Λ. Πέτρου

Μητρώο uoadl:211998
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Δημήτριος Ν. Τζανούπουλος

Μητρώο uoadl:211999
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Αθανάσιος Γ. Μιχάλης

Μητρώο uoadl:212000
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Δημήτριος Ι. Βάντζης

Μητρώο uoadl:212001
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Παναγιώτης Μ. Δασκαλόπουλος

Μητρώο uoadl:212002
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Αθανάσιος Ι. Βαλιμίτης

Μητρώο uoadl:212003
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. Ιωάννης Θ. Βακαλόπουλος

Μητρώο uoadl:212004
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. Δημήτριος Ζ. Ζαρκαλής

Μητρώο uoadl:212005
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

16. Ευάγγελος Α. Παπαθανασόπουλος

Μητρώο uoadl:212006
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

17. Γεώργιος Αντωνακόπουλος

Μητρώο uoadl:212007
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

18. Παναγιώτης Προκοπίου

Μητρώο uoadl:212008
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

19. Δημήτριος Α. Κρίκκης

Μητρώο uoadl:212009
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

20. Νικόλαος Γ. Χρυσανθακόπουλος

Μητρώο uoadl:212010
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο