Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Πρακτικά Συγκλήτου 1932-1933, τόμος 44

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:3958
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1932-1933

2. Πρακτικά Συγκλήτου 1933-1934, τόμος 45

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:4052
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1933-1934

3. Πρακτικά Συγκλήτου 1935-1936, τόμος 47

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:4128
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1935-1936

4. Πρακτικά του εν Σάμω Διδασκαλείου των Αρρένων από του σχολικού έτους 1919-1920 μέχρι 1926-1927

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:111414
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1919-1927

5. Πρακτικά Συνεδριάσεων Θεολογικής Σχολής, 1868-1872, τόμος 2

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:46207
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1868-1869, 1869-1870, 1870-1871, 1871- 1872, 1872- 1873, 1873- 1874

6. Πρακτικά Συνεδριάσεων Νομικής Σχολής 1918-1926, τόμος 8

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:46268
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1917-1918 (συνέχεια), 1918-1919, 1919-1920, 1920-1921, 1921-1922, 1922-1923, 1923-1924, 1924-1925, 1925-1926 (μισό έτος)

7. Πρακτικά Συγκλήτου 1870-1872, τόμος 8

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:1110
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1870-1871, 1871-1872

8. Πρακτικά Συνεδριάσεων Εκπαιδευτικού Συμβουλίου Πειραιά

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:111171
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1925-1933

9. Πρακτικά Συνεδριάσεων Φιλοσοφικής Σχολής 1904-1914, τόμος 9

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:36624
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1904-1905, 1905-1906, 1906-1907, 1907-1908, 1908-1909, 1909-1910, 1910-1911, 1911-1912, 1912-1913, 1913-1914 (μισό έτος)

10. Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1917-1922, τόμος 4

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:54099
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1917-1918 (συνέχεια), 1918-1919, 1919-1920, 1920-1921, 1921-1922

11. Πρακτικά Α΄ και Β΄ Συγκλητικών Επιτροπών 1976-1977, τόμος 5

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:54224
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1976-1977

12. Πρακτικά Συνεδριάσεων Νομικής Σχολής 1948-1953, τόμος 15

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:54694
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1948-1949 (συνέχεια), 1949-1950, 1950-1951, 1951-1952, 1952-1953, 1953-1954 (μισό έτος)

13. Πρακτικά Συγκλήτου 1851, τόμος 3

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:802
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1850-1851 (συνέχεια)

14. Πρακτικά Συγκλήτου 1948-1949, τόμος 60

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:4290
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1948-1949

15. Πρακτικά Συγκλήτου 1939-1940, τόμος 51

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:4292
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1939-1940 (μισό έτος)

16. Πρακτικά Συνεδριάσεων Φιλοσοφικής Σχολής 1922-1924, τόμος 13

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:42943
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1922-1923, 1923-1924

17. Πρακτικά Συγκλήτου 1937-1938, τόμος 49

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:4240
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1937-1938

18. Πρακτικά Συγκλήτου 1955-1956, τόμος 67Β

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:6197
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1955-1956 (συνέχεια)

19. Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1911-1917, τόμος 3

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:53462
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1911-1912, 1912-1913, 1913-1914, 1914-1915, 1915-1916, 1916-1917, 1917-1918 (μισό έτος)

20. Πρακτικά Συνεδριάσεων Νομικής Σχολής 1935-1938, τόμος 11

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:53665
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1934-1935 (συνέχεια), 1935-1936, 1936-1937, 1937-1938 (μισό έτος)