Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Πρακτικά Συνεδριάσεων Θεολογικής Σχολής (1857)1862-1868, τόμος 1

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:45524
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1862-1863, 1863-1864, 1864-1865, 1865-1866, 1866-1867, 1867-1868

2. Πρακτικά Συγκλήτου 1874-1876, τόμος 10

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:1260
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1873-1874 (συνέχεια), 1874-1875, 1875-1876 (μισό έτος)

3. Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 28

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:70476
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1944-1945 (συνέχεια)

4. Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 29

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:70496
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1945-1946

5. Βιβλίο Διδασκόμενης Ύλης Β2

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:150556
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1978-1979

6. Πρακτικά Συγκλήτου 1959-1960, τόμος 71

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:6914
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1959-1960

7. Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 27

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:69503
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1944-1945 (μισό έτος)

8. Πρακτικά Συγκλήτου 1962-1963, τόμος 74Β

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:7243
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1962-1963 (συνέχεια)

9. Πρακτικά Συνεδριάσεων Φιλοσοφικής Σχολής 1951-1953, τόμος 24

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:50832
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1950-1951 (συνέχεια), 1951-1952, 1952-1953

10. Πρακτικά Συγκλητικών Επιτροπών 1974-1975, τόμος 1

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:51287
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1974-1975

11. Πρακτικά Α΄ και Β΄ Συγκλητικών Επιτροπών 1975-1976, τόμος 1

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:51493
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1975-1976

12. Πρακτικά Συγκλήτου 1954-1955, τόμος 66

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:5190
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1954-1955

13. Πρακτικά Συγκλήτου 1868-1870, τόμος 7

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:1016
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1867-1868 (συνέχεια), 1868-1869, 1869-1870

14. Πρακτικά Συγκλήτου Τριετίας 1970-1973, τόμος 6

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:16070
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1970-1973

15. Πρακτικά συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 17

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:59929
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1934-1935

16. Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 12

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:59949
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1923-1924 (συνέχεια), 1924-1925, 1925-1926, 1926-1927 (μισό έτος)

17. Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, τόμος 20

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:61483
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1938-1939

18. Πρακτικά Συγκλήτου 1957-1958, τόμος 69

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:6227
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1957-1958

19. Βιβλίο Διδασκόμενης Ύλης Α΄ έτος (Α 1, 2,3) της Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:142621
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1975-1976

20. Πρακτικά Συγκλήτου 1883-1886, τόμος 14

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:1449
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1882-1883, 1883-1884, 1884-1885, 1885-1886