Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Αρχείο Φιλοσοφικής Σχολής

Αρχείο uoadl:col_filosofiki
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Περιγραφή / Μέγεθος:
Περιλαμβάνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων των καθηγητών της Φιλοσοφικής Σχολής

2. Αρχείο Φυσικομαθηματικής Σχολής

Αρχείο uoadl:col_fysikomathimatiki
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Περιγραφή / Μέγεθος:
Περιλαμβάνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων των καθηγητών της Φυσικομαθηματικής Σχολής

3.

Αρχείο uoadl:col_gramps_praktika

4. Αρχείο Γραμματείας Συγκλήτου

Αρχείο uoadl:col_gramsigklitou
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Περιγραφή / Μέγεθος:
Περιλαμβάνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων των καθηγητών της Συγκλήτου, τα πρακτικά των συνεδριάσεων των Συγκλητικών Επιτροπών, τα πρακτικά των Αρχαιρεσιών και το Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου

5. Έντυπα

Αρχείο uoadl:col_histarchbooks
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Περιγραφή / Μέγεθος:
Στην υποσυλλογή αυτή περιλαμβάνονται δημοσιεύματα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικότερα: Πρυτανικοί Λόγοι, Επετηρίδες, Εκατονταετηρίδες, Ποιητικοί Αγώνες, Βιβλία.

6. Αρχείο Φωτογραφιών

Αρχείο uoadl:col_histarchphotos
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Περιγραφή / Μέγεθος:
Συλλογή φωτογραφιών. 527 λευκώματα (albums)

7. Γενικά Μητρώα Φοιτητών

Αρχείο uoadl:col_histarchstudents
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Αρχείο Ιατρικής Σχολής

Αρχείο uoadl:col_iatriki
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Περιγραφή / Μέγεθος:
Περιλαμβάνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων των καθηγητών της Ιατρικής Σχολής

9. Μαράσλειος Παιδαγωγική Ακαδημία Αθηνών

Αρχείο uoadl:col_marasleios
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Περιγραφή / Μέγεθος:
Το Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης στεγάστηκε το 1905 σε νεοκλασικό κτήριο, που κτίσθηκε σε οικόπεδο που παρεχώρησε η Μονή Πετράκη μετά από πρωτοβουλία του Διδασκαλικού Συλλόγου Ελλάδος (1875). Η δαπάνη ανέγερσης του κτηρίου, η επίπλωση και ο εμπλουτισμός του με εποπτικά μέσα διδασκαλίας έγιναν με δωρεά του εθνικού ευεργέτη Γρηγορίου Μαρασλή, ο οποίος καταγόταν από την Οδησσό της Ουκρανίας. Μέχρι το 1933 στο κτήριο λειτούργησε Διδασκαλείο, το οποίο κατάρτιζε δασκάλους. Από το έτος αυτό και μετά την εκπαίδευση των δασκάλων ανέλαβαν οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες, μεταξύ των οποίων και η Μαράσλειος Παιδαγωγική Ακαδημία, που στεγάστηκε στο νεοκλασικό κτήριο του Μαρασλή. Στον ίδιο χώρο, από το 1972 επανιδρύθηκε και λειτούργησε το Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης ως θεσμός μετεκπαίδευσης των δασκάλων πλέον (Ν. 1222/1972).

10. Αρχείο Νομικής Σχολής

Αρχείο uoadl:col_nomiki
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Περιγραφή / Μέγεθος:
Περιλαμβάνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων των καθηγητών της Νομικής Σχολής

11. Αρχείο Θεολογικής Σχολής

Αρχείο uoadl:col_theologiki
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Περιγραφή / Μέγεθος:
Περιλαμβάνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων των καθηγητών της Θεολογικής Σχολής