Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Η Επίδραση Προγράμματος Πλειομετρικής Προπόνησης Διάρκειας Τεσσάρων Εβδομάδων Στην Σκληρότητα Των Κάτω Άκρων Σε Αθλητές-τριες Του Κung Fu

Πτυχιακή Εργασία uoadl:2875369
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφέας:
Ξύκη Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

2. Αγωνιστικές Παράμετροι Ανδρών και Γυναικών στο USOPENTennis2016 Στατιστική Ανάλυση Χαρακτηριστικών Αντισφαίρισης

Πτυχιακή Εργασία uoadl:2876101
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφέας:
Μελαγράκη Ευθυμία
Ζέρβα Καλλιόπη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

3. ΟΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πτυχιακή Εργασία uoadl:2057149
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

4. Η σύγκριση των κυρώσεων στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς και στο δίκαιο του ελευθέρου ανταγωνισμού

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1759158
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εμπορικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

5. Σύνταγμα και Ελεύθερος Ανταγωνισμός

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1957196
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

6. Le jugement des procès administratifs dans un délai raisonnable: approche européenne, française et grecque.

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1448240
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

7. Ειδικά ζητήματα εξέτασης του ανήλικου μάρτυρα στην ποινική δίκη

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1449551
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

8. Κοινωνικά κινήματα μεταναστών: η διεκδίκηση κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας και το ζήτημα της ανιθαγένειας

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1672543
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία του Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνιολογία του δικαίου

9. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΕΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ

Πτυχιακή Εργασία uoadl:2467949
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

10. Η λειτουργία της καλής πίστης στη θαλάσσια ασφαλιση

Πτυχιακή Εργασία uoadl:2679378
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ναυτικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

11. Νέες εξελίξεις στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας

Πτυχιακή Εργασία uoadl:2680600
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

12. Ο παρεπόμενος χαρακτήρας της ευθύνης του ομόρρυθμου εταίρου

Πτυχιακή Εργασία uoadl:2691875
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

13. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Πτυχιακή Εργασία uoadl:2694930
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

14. Σύγκριση χρονικών παραμέτρων μεταξύ ανδρών και γυναικών σε αγώνες υψηλού επιπέδου

Πτυχιακή Εργασία uoadl:2863614
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφέας:
ΚΟΥΣΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

15. Η μελέτη του αγώνα γιγαντιαίου σλάλομ ανδρών σε χειμερινούς ολυμπιακούς αγώνες 2006-2010-2014

Πτυχιακή Εργασία uoadl:2864217
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφέας:
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

16. Τεκτονική ανάλυση και απεικόνιση της φλυσχίκης δομής στην νότια Μεσσηνία

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324404
Μονάδα:
Τομέας Δυναμικής - Τεκτονικής - Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ρουβέλας Σταύρος
Σωτηρίου Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2014

17. O αυτισμός από τα πρώτα του βήματα στον ψυχιατρικό λόγο του 19ου αιώνα μέχρι τις μέρες μας

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1449659
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γαβρήλου Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

18. Mηχανικοί - ηλεκτρονικοί αισθητήρες στα αυτοκίνητα

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1449643
Μονάδα:
Τμήμα Φυσικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δημητριάδης Κοσμάς
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

19. Alzheimer και Φυσική Δραστηριότητα

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1449780
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφέας:
ΛΟΥΜΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Τούτσης Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

20. Οι επιδράσεις παρεμβατικού προγράμματος άσκησης στη φυσική κατάσταση ενήλικων ατόμων με νοητική αναπηρία

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1668265
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφέας:
ΜΠΑΜΠΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΕΛΕΝΗ
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός