Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Μελέτη της διασποράς των βαρέων ορυκτών σε ιζηματογενείς σχηματισμούς της Μεσοελληνικής αύλακος

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309075
Μονάδα:
Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπάμπος Πέτρος
Έτος εκπόνησης:
2014

2. Μελέτη της δράσης φορέων τύπου spuma που εκφράζουν anti-α σφαιρίνης shRNA (short hairpin RNA) και β-σφαιρίνη σε πειραματικά μοντέλα θαλασσαιμίας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309081
Μονάδα:
Τομέας Βιοχημείας Μοριακής Βιολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μοριανός Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2012

3. Μελέτη της επίδρασης των βιοκλιματικών παραμέτρων και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη δημόσια υγεία στη νήσο Κρήτη. Ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309087
Μονάδα:
Τομέας Γεωγραφίας - Κλιματολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπλέτα Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2014

4. Μελέτη των δράσεων της βιταμίνης D3 σε φυσιολογικά και παθολογικά κύτταρα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309125
Μονάδα:
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βερούτη Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2013

5. Λογιστική μεταρρύθμιση και αξιολόγηση επιδόσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1506238
Μονάδα:
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Βιβλιοθήκη Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Συγγραφέας:
Αρβανίτης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2012

6. Οπτική Επεξεργασία και Ανάλυση Ιστορικών Εγγράφων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309246
Μονάδα:
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σταματόπουλος Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2011

7. Παλαιοωκεανογραφική και παλαιοκλιματική μελέτη της Ανατολικής Μεσογείου κατά το Ανώτερο Τεταρτογενές με βάση τις συγκεντρώσεις των πελαγικών τρηματοφόρων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309250
Μονάδα:
Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κοντακιώτης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2013

8. Ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των υδατικών συστημάτων του ανατολικού Ταϋγέτου και της Μάνης και δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309279
Μονάδα:
Τομέας Δυναμικής - Τεκτονικής - Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καραλέμας Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2012

9. Τα βενθονικά τρηματοφόρα ως δείκτες περιβαλλοντικής υγείας των Ολοκαινικών παράκτιων οικοσυστημάτων: οι περιπτώσεις του Ευβοϊκού, Θερμαϊκού κόλπου και των ακτών του Ν. Ξάνθης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309439
Μονάδα:
Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουκουσιούρα Όλγα
Έτος εκπόνησης:
2012

11. Μοριακοί μηχανισμοί έκφρασης και λειτουργικότητας της αμινοτελικής περιοχής της πολυπρωτεΐνης του ιού της ηπατίτιδας C

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309209
Μονάδα:
Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κόττα-Λοΐζου Ιόλη
Έτος εκπόνησης:
2014

12. Gaspard Monge, 1795-1799: Η ανέκδοτη αλληλογραφία ενός πολιτικά στρατευμένου μαθηματικού την περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309632
Μονάδα:
Τομέας Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Dupond Marie
Έτος εκπόνησης:
2014

13. State of the art analytical techniques in the phytochemical and biological evaluation of bioactive substances from Olea europea. Targeted quantification and metabolomics in different case studies

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309739
Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λεμονάκης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2014

14. «HPV λοίμωξη και καρκίνος του τραχήλου της μήτρας»

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309771
Μονάδα:
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου Και Βιοφυσικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αργύρη Έλενα
Έτος εκπόνησης:
2015

15. Αλληλεπίδραση βαρέων μετάλλων και πρωτεϊνών σε θαλάσσιους βενθικούς οργανισμούς

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308623
Μονάδα:
Τομέας ΙΙΙ [Ανόργανη Χημεία – Ανόργανη Χημική Τεχνολογία – Περιβαλλοντική Χημεία]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χαλκιαδάκη Όλγα
Έτος εκπόνησης:
2015

16. Aνακύκλωση απορριμμάτων λατομείων και βιομηχανικών μονάδων στον τομέα των βιομηχανικών ορυκτών με σκοπό την παραγωγή νέων καινοτόμων υλικών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309539
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καβούρη Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2015

17. Ρυθμοί αποσάθρωσης υπερβασικών πετρωμάτων της νήσου Εύβοιας και έλεγχοι επί της χημικής σύστασης των υπόγειων και επιφανειακών νερών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309325
Μονάδα:
Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας - Γεωχημείας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βουτσής Νικόλαος- Νεκτάριος
Έτος εκπόνησης:
2011

18. Συγκριτική μελέτη φυσιολογικών προσαρμογών στα χερσαία σαλιγκάρια του γένους Codringtonia Kobelt 1898

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309348
Μονάδα:
Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κοτσακιόζη Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2013

19. Συμβολή στη διαμόρφωση και εφαρμογή μεθοδολογίας κατάλληλης για την Εκπαίδευση Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309350
Μονάδα:
Τομέας ΙΙΙ [Ανόργανη Χημεία – Ανόργανη Χημική Τεχνολογία – Περιβαλλοντική Χημεία]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μήλιος Νεκτάριος
Έτος εκπόνησης:
2012

20. Συστημικές αποκρίσεις μυών Mus musculus σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309366
Μονάδα:
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου Και Βιοφυσικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φραγκοπούλου Αδαμαντία
Έτος εκπόνησης:
2012