Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Ψυχοφελείς διηγήσεις, μια ακέφαλη ακολουθία του Αγιασμού των υδάτων και ένας Νομοκάνονας σε ρνζ΄ κεφάλαια

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183229
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΣΤ΄
Ταξιθετικός αριθμός:
62

2. Διάλεξις

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183242
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΖ΄
Έτος έκδοσης:
1677
Ταξιθετικός αριθμός:
75

3. Σύνοψις ή Συνέκδημος ακολουθιών

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183243
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΗ΄
Ταξιθετικός αριθμός:
76

4. Θουκυδίδης με διάστιχες ερμηνείες

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183244
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Συγγραφέας:
Καρανικολάου Νεόφυτος
Αιώνας:
ΙΘ΄
Ταξιθετικός αριθμός:
77

5. Ερμηνεία των κατά Κυριακήν Ευαγγελικών Περικοπών

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183245
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Συγγραφέας:
Ιωάσαφ ιερομόναχος
Αιώνας:
ΙΖ΄
Έτος έκδοσης:
1644
Ταξιθετικός αριθμός:
78

6. Χωρίς τίτλο

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183246
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Συγγραφέας:
Ιάκωβος ιεροδιάκονος
Αιώνας:
ΙΖ΄
Έτος έκδοσης:
1695
Ταξιθετικός αριθμός:
79

7. Φύλλο λατινικής εκκλ. Μουσικής

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183247
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΗ΄
Ταξιθετικός αριθμός:
80

8. Προσευχές

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183249
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Ταξιθετικός αριθμός:
82

9. Τετραευάγγελον

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183307
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΒ΄
Ταξιθετικός αριθμός:
2

10. Τετραευάγγελον

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183308
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΓ΄
Ταξιθετικός αριθμός:
3

12. Μαργουνίου Λόγοι (και άλλα θεολογικού περιεχομένου κείμενα)

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183310
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΗ΄
Ταξιθετικός αριθμός:
5

13. Ερμηνεία εις τους αφορισμούς του Ιπποκράτους καταστρωθείσα εις πεζήν φράσιν παρά Μπαλάνου Βασιλοπούλου του εξ' Ιωαννίνων

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183311
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Συγγραφέας:
(πιθανώς) Επιφάνειος Δημητριάδης
Αιώνας:
ΙΗ΄
Ταξιθετικός αριθμός:
6

15. Ιατροσόφιων μετά και μαγικών συνταγών Βροντολόγιον και σεισμολόγιον

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183313
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΖ΄
Ταξιθετικός αριθμός:
8

16. Νομοκάνων

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183314
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΖ΄
Ταξιθετικός αριθμός:
9

17. Θεολογικά κείμενα

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183315
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΖ΄
Ταξιθετικός αριθμός:
10

19. Βίος και Ακολουθία της αγίας μεγαλομάρτυρος Αναστασίας της Φαρμακολύτρας.

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183317
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΗ΄
Ταξιθετικός αριθμός:
12

20. Ψαλτήριον

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183318
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Αιώνας:
ΙΗ΄
Ταξιθετικός αριθμός:
13