Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Προστασία προσωπικών πληροφοριών. Πλαίσιο αρχών - Τεχνική εξειδίκευση

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040126
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Γκρίτζαλης, Δημήτρης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

2. Αυτοματοποίηση στο ευρωπαϊκό γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040130
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Pantoglou, George
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

3. Λογισμικό σύστημα επεξεργασίας και ταξινόμησης δορυφορικών εικόνων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040131
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Παρθένης Κ.
Βαρουφάκης Σ.
Μουτσούλας Μ.
Καρκάνης, Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία, άτλαντες, χάρτες

4. CIRRUS: ένα σύστημα μεταγωγής μηνυμάτων για την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040139
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, Ομάδα Εργασίας MSS
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

5. Μαθηματική μελέτη της κατά βάθος διαβίωσης και συσχέτιση της με τη γεωδυναμική

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040141
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κατσίμπουλας Σταμάτης
Μηλιαρέσης Γεώργιος
Τσίνας Βασίλειος
Φύριος Γεώργιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωλογία

6. Εικόνα και λόγος στα εκκλησιαστικά βιβλία του 16ου αιώνα: θέματα εικονογραφίας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040143
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Δημιουργός:
Τριανταφυλλόπουλος, Δημήτρης Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

7. Χρήση των μη επανδρωμένων ερευνητκών δορυφόρων 1ης και 2ης γεγεάς στις γεωεπιστήμες - παραδείγματα από την Ελλάδα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040145
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Αστάρας, Θεόδωρος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία, άτλαντες, χάρτες

8. Ο βαθμός επίδρασης του πεδίου εντάσεως του ανέμου στις ανθρωποβιοκλιματικές συνθήκες του Αιγαίου το θέρος

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040148
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Δικαιάκος, Ι. Γ.
Νάστος, Παναγιώτης Θ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωλογία

9. Ο Οδυσσέας Ελύτης και ο Pierre Jean Jouve

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040631
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Δημιουργός:
Σαλταπήδας, Χρήστος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λογοτεχνία

10. Identity and othrness in Joyce's Ulysses

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040633
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Δημιουργός:
Gillespie, Gerald
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αγγλική λογοτεχνία

11. Παράκτιες ιζηματολογικές συνθήκες που οδήγησαν στον σχηματισμό του ''Ζωστήρος'' στην πόλη της Λευκάδας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040640
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Λειβαδίτης, Γεώργιος Ι.
Βερυκίου-Παπασπυριδάκου, Ευθυμία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία

12. Γεωμορφολογικές παρατηρήσεις στην παράκτια περιοχή Πάχης Μεγάρων- Ισθμου Κορίνθου και μελέτη των ανθρωπογενών επεμβάσεων στο φυσικό περιβάλλον

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040643
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Λειβαδίτης, Γεώργιος Ι.
Βαλαδάκη - Πλέσσα Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία

13. Μέθοδοι εδαφολογικών αναλύσεων και ο συνδυασμός τους με άλλες φυσικές- οικολογικές παραμέτρους (μ' ένα παράδειγμα από την Κυλλήνη/ δυτική Πελοπόννησο)

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040645
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Βεργίνης, Σπυρίδων Η.
Παπαπέτρου-Ζαμάνη, Αθηνά
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία

14. Bodenkundliche untersuchungsmethoden und deren bedeutung im rahmen anderer landschaftokologischer parameter ( mit einem beispiel aus Kyllene/ Peloponnes)

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040648
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Βεργίνης, Σπυρίδων Η.
Παπαπέτρου-Ζαμάνη, Αθηνά
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία

15. Die plio-pleistozanen loessprofile von Stranzendorf und Krems ( Niederosterreich)

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040651
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Rabeder, Gernot
Βεργίνης, Σπυρίδων Η.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία

16. Parameter der praktischen landschaftsokologischen differ-enzierug und bewertung am beispiel Griechenlands

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040656
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Nagl, Hubert
Παπαπέτρου-Ζαμάνη, Αθηνά
Βεργίνης, Σπυρίδων Η.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία

17. Sedimentologische untersuchungen an einer neolithishen kreisgrabenanlage in Kamegg, Niederosterreich

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040660
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Βεργίνης, Σπυρίδων Η.
Trnka, Gerhard
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία

18. Ανθρωπογενείς επεμβάσεις στους υγρότοπους της Μακεδονίας (Βόρειας Ελλάδας) κατά τον 20ο αιώνα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040661
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Ψιλοβίκος, Αντώνιος Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία

19. Μορφολογία και χρήση των ακτών της νήσου Σαλαμίνας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040663
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Λειβαδίτης, Γεώργιος Ι.
Πλέσσας Σπύρος Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία

20. Μορφολογία των ακτών της νήσου Λευκάδας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040664
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Βερυκίου-Παπασπυριδάκου, Ευθυμία
Λειβαδίτης, Γεώργιος Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία