Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Χρησιμοποίηση των γραφείων διασύνδεσης από τις σχολές θετικών επιστημών

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1053610
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Παπαναστασίου, Γεώργιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. Επιστημονικές ενώσεις και Σ.Θ.Ε.: κατευθύνσεις συνεργασίας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1053611
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Πούλος, Κωνσταντίνος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. Ίδρυση επιμελητηρίου θετικών επιστημών (ΕΘΕ) Ελλάδας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1053612
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Ψιλοβίκος, Αντώνιος Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

4. Προβλήματα ενεργειακής κατανομής στην κυματική διάδοση

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1053614
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Δάσιος, Γεώργιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Μαθηματικά

5. Ένα άλυτο πρόβλημα δυικών ολοκληρωτικών εξισώσεων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1053616
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Ζήσης, Β.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εφαρμοσμένα μαθηματικά

6. Προβλήματα συγκλίσεως των άμεσων μεθόδων αριθμητικής επιλύσεως ιδιόμορφων ολοκληρωτικών εξισώσεων με πυρήνας τύπου cauchy

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1053618
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Ιωακειμίδης, Νικόλαος Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εφαρμοσμένα μαθηματικά

7. Απαραμετρική εκτίμηση πολυμεταβλητών συναρτήσεων κατανομών

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1053619
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κοκολάκης, Γιώργος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Στατιστική

8. Μη γραμμικές στοχαστικές εξισώσεις με τελεστές μονότονου τύπου

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1053621
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κραββαρίτης, Δημήτριος Χ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εφαρμοσμένα μαθηματικά

9. Το πρόβλημα της κυριότητας των Chebyshev συνόλων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1053623
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Νασόπουλος, Β.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Μαθηματικά

10. Αριθμητική ευστάθεια στην επίλυση μερικών διαφορικών εξισώσεων παραβολικού τύπου

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1053624
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Παπαγεωργίου, Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αριθμητική ανάλυση

11. Συμβολή στην τυπολογία της βορειοελλαδικής κατοικίας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1053625
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Δημιουργός:
Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λαογραφία

12. Υποκατάστατο της εξίσωσης schrodinger για τις ισχυρές αλληλεπιδράσεις

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1053626
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Παπαργυρόπουλος, Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εφαρμοσμένα μαθηματικά

13. Ειδικές πολυβηματικές μέθοδοι για λύσεις διαφορικών εξισώσεων τριγωνομετρικής μορφής

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1053628
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Ράπτης, Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αριθμητική ανάλυση

14. Ανέλιξη γεννήσεων - θανάτων - μεταστάσεων πληθυσμών

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1053630
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Τζιαφέτας, Γεώργιος Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Στατιστική

15. Ο αγγειοπλάστης Μηνάς και τα πουλιά του

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1053631
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Δημιουργός:
Μυλονογιάννη, Μαριάνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λαογραφία

16. Προβλήματα στον C(0,1) από τη σκοπιά της θεωρίας των χώρων Banach

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1053633
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Τσεκρέκος, Παναγιώτης Χ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εφαρμοσμένα μαθηματικά

17. Ελάχιστες προβολές

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1053635
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Τυχόπουλος, Ευάγγελος Θ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αριθμητική ανάλυση

18. Βέλτιστος έλεγχος τύπου dirac αριθμητική ανάλυση

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1053637
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Χρυσοβέργης, Ίων
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αριθμητική ανάλυση

19. Αχριάνες και Πομάκοι: Θράκες ή Σλάβοι;

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1053639
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Δημιουργός:
Ξηροτύρης, Νικόλαος Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λαογραφία

20. Οι Καραμπαζήδες φορείς του Διαφωτισμού

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1053640
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Δημιουργός:
Παπαθανάση - Μουσιοπούλου, Καλλιόπη
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λαογραφία