Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Αποτελέσματα των Βουλευτικών Εκλογών της 20ης Νοεμβρίου 1977. Τέταρτος τόμος. Αναλυτικά αποτελέσματα των εκλογικών περιφερειών Θεσσαλίας, Μακεδονίας, Θράκης, νήσων Αιγαίου, Δωδεκανήσου και Κρήτης.

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:215367
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
026
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
20 Νοεμβρίου 1977

2. Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 31ης Μαρτίου 1946

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:242230
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
008
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
31 Μαρτίου 1946

3. Αποτελέσματα των Βουλευτικών Εκλογών της 20ης Νοεμβρίου 1977. Πρώτος τόμος. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα.

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:213480
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
023
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
20 Νοεμβρίου 1977

4. Αποτελέσματα των Βουλευτικών Εκλογών της 20ης Νοεμβρίου 1977. Δεύτερος τόμος. Αναλυτικά αποτελέσματα των εκλογικών Περιφερειών Α' Αθηνών και Β' Αθηνών.

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:213481
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
024
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
20 Νοεμβρίου 1977

5. Αποτελέσματα των Βουλευτικών Εκλογών της 20ης Νοεμβρίου 1977. Τρίτος τόμος. Αναλυτικά αποτελέσματα των εκλογικών περιφερειών Α' και Β' Πειραιώς, Υπόλ. Ν.Αττικής, Στερεάς Ελλάδος - Ευβοίας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων νήσων.

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:213482
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
025
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
20 Νοεμβρίου 1977

6. Στατιστική των Εκλογών Εθνικής Συνελεύσεως της 9ης Ιουνίου 1935

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:210548
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
006
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
9 Ιουνίου 1935

7. Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 26ης Ιανουαρίου 1936

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:210549
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
007
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
26 Ιανουαρίου 1936

8. Αποτελέσματα Εκλογών Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών κατά Δήμους και Κοινότητας άνω των 2.000 κατοίκων των ετών 1951, 1954 και 1959

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:210592
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
009
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
15 Απριλίου 1951, 21 Νοεμβρίου 1954 και 5 Απριλίου 1959.

9. Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών της 19ης Φεβρουαρίου 1956

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:210593
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
010
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
19 Φεβρουαρίου 1956.

10. Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 19ης Αυγούστου 1928

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:210203
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
002
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
19 Αυγούστου 1928

11. Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Σεπτεμβρίου 1932

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:210215
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
004
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
25 Σεπτεμβρίου 1932

12. Στατιστική των Γερουσιαστικών Εκλογών της 25ης Σεπτεμβρίου 1932 και των μέχρι τέλους του 1933 αναπληρωματικών τοιούτων

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:210221
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
005
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
25 Σεπτεμβρίου 1932

13. Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 1926

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:209802
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
001
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
7 Νοεμβρίου 1926

14. Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 5ης Μαρτίου 1933

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:217335
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
027
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
5 Μαρτίου 1933

15. Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 16ης Νοεμβρίου 1952. Τεύχος Πρώτον.

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:217336
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
028
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
16 Νοεμβρίου 1952

16. Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 16ης Νοεμβρίου 1952. Τεύχος Δεύτερον.

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:217337
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
029
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
16 Νοεμβρίου 1952

17. Αποτελέσματα Αναπληρωματικών Βουλευτικών Εκλογών (Παράρτημα της Στατιστικής των Βουλευτικών Εκλογών της 16ης Νοεμβρίου 1952)

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:217338
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
030
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
16 Νοεμβρίου 1952

18. Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 5ης Μαρτίου 1950. Τεύχος Δεύτερον.

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:217339
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
018
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
5 Μαρτίου 1950.

19. Στατιστική των Γερουσιαστικών Εκλογών της 21ης Απριλίου 1929

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:185121
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
003
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
21 Απριλίου 1929

20. Αποτελέσματα των Βουλευτικών Εκλογών της 17ης Νοεμβρίου 1974

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:212534
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
017
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
17 Νοεμβρίου 1974