Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Αποτελέσματα του Δημοψηφίσματος της 8ης Δεκεμβρίου 1974

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:212209
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
014
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
8 Δεκεμβρίου 1974

2. Αποτελέσματα εκλογών των Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών κατά Δήμους και Κοινότητας άνω των 2.000 κατοίκων της 5ης Ιουλίου 1964

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:212212
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
015
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
5 Ιουλίου 1964

3. Αποτελέσματα Εκλογών Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών της 30ης Μαρτίου 1975 και επαναληπτικών της 6ης Απριλίου 1975 κατά Δήμους και Κοινότητες άνω των 2.000 κατοίκων.

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:212214
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
016
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
30 Μαρτίου 1975 και 6 Απριλίου 1975

4. Αποτελέσματα των Βουλευτικών Εκλογών της 17ης Νοεμβρίου 1974

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:212534
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
017
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
17 Νοεμβρίου 1974

5. Αποτελέσματα των Βουλευτικών Εκλογών της 16ης Φεβρουαρίου 1964

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:212535
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
019
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
16 Φεβρουαρίου 1964

6. Αποτελέσματα των Βουλευτικών Εκλογών της 3ης Νοεμβρίου 1963

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:212536
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
020
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
3 Νοεμβρίου 1963.

7. Αποτελέσματα των Βουλευτικών Εκλογών της 29ης Οκτωβρίου 1961

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:212537
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
021
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
29 Οκτωβρίου 1961

8. Αποτελέσματα των Βουλευτικών Εκλογών της 11ης Μαϊου 1958

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:212538
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
022
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
11 Μαϊου 1958

9. Στατιστική των Γερουσιαστικών Εκλογών της 21ης Απριλίου 1929

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:185121
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
003
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
21 Απριλίου 1929

10. Στατιστική των Εκλογών Εθνικής Συνελεύσεως της 9ης Ιουνίου 1935

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:210548
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
006
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
9 Ιουνίου 1935

11. Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 26ης Ιανουαρίου 1936

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:210549
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
007
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
26 Ιανουαρίου 1936

12. Αποτελέσματα Εκλογών Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών κατά Δήμους και Κοινότητας άνω των 2.000 κατοίκων των ετών 1951, 1954 και 1959

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:210592
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
009
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
15 Απριλίου 1951, 21 Νοεμβρίου 1954 και 5 Απριλίου 1959.

13. Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών της 19ης Φεβρουαρίου 1956

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:210593
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
010
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
19 Φεβρουαρίου 1956.

14. Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 31ης Μαρτίου 1946

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:242230
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
008
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
31 Μαρτίου 1946

15. Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 9ης Σεπτεμβρίου 1951: Τεύχος Πρώτον.

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:211767
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
011
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
9 Σεπτεμβρίου 1951

16. Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 9ης Σεπτεμβρίου 1951: Τεύχος Δεύτερον

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:211768
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
012
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
9 Σεπτεμβρίου 1951

17. Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 5ης Μαρτίου 1950. Τεύχος Πρώτον = Statistique des elections des deputes du 5 Mars 1950. Premier Fascicule.

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:211933
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
013
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
5 Μαρτίου 1950

18. Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 19ης Αυγούστου 1928

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:210203
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
002
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
19 Αυγούστου 1928

19. Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Σεπτεμβρίου 1932

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:210215
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
004
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
25 Σεπτεμβρίου 1932

20. Στατιστική των Γερουσιαστικών Εκλογών της 25ης Σεπτεμβρίου 1932 και των μέχρι τέλους του 1933 αναπληρωματικών τοιούτων

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:210221
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
005
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
25 Σεπτεμβρίου 1932