Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. 3ο μέρος

Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:242469
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός ενότητας:
04
Πρωτότυπος Τίτλος:
3ο μέρος

2. 4ο μέρος

Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:242589
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός ενότητας:
05
Πρωτότυπος Τίτλος:
4ο μέρος

3. 2ο μέρος

Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:242336
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός ενότητας:
03
Πρωτότυπος Τίτλος:
2ο μέρος

4. Περιεχόμενα

Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:236993
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός ενότητας:
01
Πρωτότυπος Τίτλος:
Περιεχόμενα

5. 1ο μέρος

Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:236995
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός ενότητας:
02
Πρωτότυπος Τίτλος:
1ο μέρος

6. 5ο μέρος

Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:240591
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός ενότητας:
06
Πρωτότυπος Τίτλος:
5ο μέρος

7. Περιεχόμενα

Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:236805
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός ενότητας:
01
Πρωτότυπος Τίτλος:
Περιεχόμενα

8. 1ο μέρος

Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:236806
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός ενότητας:
02
Πρωτότυπος Τίτλος:
1ο μέρος

9. 2ο μέρος

Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:236807
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός ενότητας:
03
Πρωτότυπος Τίτλος:
2ο μέρος

10. 1ο μέρος

Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:242025
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός ενότητας:
02
Πρωτότυπος Τίτλος:
1ο μέρος

11. Περιεχόμενα

Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:232926
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός ενότητας:
01
Πρωτότυπος Τίτλος:
Περιεχόμενα

12. Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα - Πρώτος Τόμος

Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:232928
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός ενότητας:
02
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα - Πρώτος Τόμος

13. Περιεχόμενα

Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:232836
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός ενότητας:
01
Πρωτότυπος Τίτλος:
Περιεχόμενα

14. 2o μέρος

Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:232839
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός ενότητας:
03
Πρωτότυπος Τίτλος:
2o μέρος

15. Περιεχόμενα

Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:232842
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός ενότητας:
01
Πρωτότυπος Τίτλος:
Περιεχόμενα

16. Αποτελέσματα

Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:232845
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός ενότητας:
02
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αποτελέσματα

17. Περιεχόμενα

Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:233082
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός ενότητας:
01
Πρωτότυπος Τίτλος:
Περιεχόμενα

18. 1ο μέρος

Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:233084
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός ενότητας:
02
Πρωτότυπος Τίτλος:
1ο μέρος

19. 2ο μέρος

Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:235529
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός ενότητας:
03
Πρωτότυπος Τίτλος:
2ο μέρος

20. Περιεχόμενα

Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:235781
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός ενότητας:
01
Πρωτότυπος Τίτλος:
Περιεχόμενα