Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. 2ο μέρος

Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:235896
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός ενότητας:
03
Πρωτότυπος Τίτλος:
2ο μέρος

2. 1ο μέρος

Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:236011
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός ενότητας:
01
Πρωτότυπος Τίτλος:
1ο μέρος

3. 2ο μέρος

Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:236125
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός ενότητας:
02
Πρωτότυπος Τίτλος:
2ο μέρος

4. 3ο μέρος

Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:236126
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός ενότητας:
03
Πρωτότυπος Τίτλος:
3ο μέρος

5. 4ο μέρος

Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:236127
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός ενότητας:
04
Πρωτότυπος Τίτλος:
4ο μέρος

6. 1ο μέρος

Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:236462
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός ενότητας:
02
Πρωτότυπος Τίτλος:
1ο μέρος

7. 2ο μέρος

Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:236463
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός ενότητας:
03
Πρωτότυπος Τίτλος:
2ο μέρος

8. 1ο μέρος

Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:239810
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός ενότητας:
02
Πρωτότυπος Τίτλος:
1ο μέρος

9. 2ο μέρος

Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:239811
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός ενότητας:
03
Πρωτότυπος Τίτλος:
2ο μέρος

10. 3ο μέρος

Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:239812
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός ενότητας:
04
Πρωτότυπος Τίτλος:
3ο μέρος

11. Περιεχόμενα

Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:232926
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός ενότητας:
01
Πρωτότυπος Τίτλος:
Περιεχόμενα

12. Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα - Πρώτος Τόμος

Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:232928
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός ενότητας:
02
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα - Πρώτος Τόμος

13. Περιεχόμενα

Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:232836
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός ενότητας:
01
Πρωτότυπος Τίτλος:
Περιεχόμενα

14. 2o μέρος

Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:232839
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός ενότητας:
03
Πρωτότυπος Τίτλος:
2o μέρος

15. Περιεχόμενα

Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:232842
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός ενότητας:
01
Πρωτότυπος Τίτλος:
Περιεχόμενα

16. Αποτελέσματα

Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:232845
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός ενότητας:
02
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αποτελέσματα

17. Περιεχόμενα

Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:233082
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός ενότητας:
01
Πρωτότυπος Τίτλος:
Περιεχόμενα

18. 1ο μέρος

Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:233084
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός ενότητας:
02
Πρωτότυπος Τίτλος:
1ο μέρος

19. Περιεχόμενα

Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:242898
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός ενότητας:
01
Πρωτότυπος Τίτλος:
Περιεχόμενα

20. 1ο μέρος

Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:242899
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός ενότητας:
02
Πρωτότυπος Τίτλος:
1ο μέρος