Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Ακαδημαϊκό έτος 1934-1935

Φάκελος uoadl:69432
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Ακαδημαϊκό έτος 1933-1934

Φάκελος uoadl:69377
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Ακαδημαϊκό έτος 1929-1930

Φάκελος uoadl:69485
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Ακαδημαϊκό έτος 1944-1945

Φάκελος uoadl:70119
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Ακαδημαϊκό έτος 1940-1941

Φάκελος uoadl:69504
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Ακαδημαϊκό έτος 1939-1940

Φάκελος uoadl:70115
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Ακαδημαϊκό έτος 1926-1927

Φάκελος uoadl:68972
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Ακαδημαϊκό έτος 1866-1867

Φάκελος uoadl:61449
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Ακαδημαϊκό έτος 1871-1872

Φάκελος uoadl:60049
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Ακαδημαϊκό έτος 1859-1860

Φάκελος uoadl:59951
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Ακαδημαϊκό έτος 1841-1842

Φάκελος uoadl:59336
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Ακαδημαϊκό έτος 1961-1962

Φάκελος uoadl:143356
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Ακαδημαϊκό έτος 1965-1966

Φάκελος uoadl:143393
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. Ακαδημαϊκό έτος 1964-1965

Φάκελος uoadl:143389
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. Ακαδημαϊκό έτος 1897-1898

Φάκελος uoadl:66562
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

16. Ακαδημαϊκό έτος 1920-1921

Φάκελος uoadl:68764
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

17. Ακαδημαϊκό έτος 1917-1918

Φάκελος uoadl:68710
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

18. Ακαδημαϊκό έτος 1919-1920

Φάκελος uoadl:68743
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

19. Ακαδημαϊκό έτος 1868-1869

Φάκελος uoadl:61982
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

20. Ακαδημαϊκό έτος 1853-1854

Φάκελος uoadl:59477
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο