Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Εικόνα

Αντικείμενο uoadl:92924
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
812
Γεωγραφική περιοχή:
Ιωάννινα

2. Χαρτοκόπτης

Αντικείμενο uoadl:92926
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
819
Γεωγραφική περιοχή:
Ιωάννινα

3. Καθρεφτάκι

Αντικείμενο uoadl:92929
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
825
Γεωγραφική περιοχή:
Ιωάννινα

4. Γεμιστήρας

Αντικείμενο uoadl:92932
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
832
Γεωγραφική περιοχή:
Ιωάννινα

5. Ζώνη

Αντικείμενο uoadl:92936
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
836
Γεωγραφική περιοχή:
Ιωάννινα

6. Μύλος του καφέ

Αντικείμενο uoadl:92967
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
672
Γεωγραφική περιοχή:
Αρκαδία

7. Μύλος του καφέ

Αντικείμενο uoadl:92972
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
929
Γεωγραφική περιοχή:
Αιτωλοακαρνανία

8. Κατσαρολάκι

Αντικείμενο uoadl:92985
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
1122
Γεωγραφική περιοχή:
Αχαΐα

9. Καρδιόσχημον σκεύος

Αντικείμενο uoadl:93010
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
299
Γεωγραφική περιοχή:
Αττική

10. Αδράχτι και σφονδύλι

Αντικείμενο uoadl:108281
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
760
Γεωγραφική περιοχή:
Μεσσηνία

11. Αδράχτι και σφονδύλι

Αντικείμενο uoadl:108283
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
766
Γεωγραφική περιοχή:
Αιτωλοακαρνανία

12. Λαβή γκλίτσας

Αντικείμενο uoadl:108285
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
846
Γεωγραφική περιοχή:
Αργολίδα

13. Αδράχτι και σφονδύλι

Αντικείμενο uoadl:108287
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
928
Γεωγραφική περιοχή:
Αιτωλοακαρνανία

14. Σφονδύλι

Αντικείμενο uoadl:108289
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
1045

15. Αδράχτι και σφονδύλι

Αντικείμενο uoadl:108291
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
1060

16. Σφονδύλι και αδράχτι

Αντικείμενο uoadl:108293
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
1063

17. Τεντζεράκι

Αντικείμενο uoadl:108295
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
1119
Γεωγραφική περιοχή:
Εύβοια

18. Κουδούνι

Αντικείμενο uoadl:108313
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
270
Γεωγραφική περιοχή:
Αιτωλοακαρνανία

19. Πατήστρα με σπιρούνι

Αντικείμενο uoadl:108316
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
292
Γεωγραφική περιοχή:
Ευρυτανία

20. Κλαδευτήρι

Αντικείμενο uoadl:108319
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
293
Γεωγραφική περιοχή:
Καρδίτσα