Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Φούντα από φέσι

Ένδυμα uoadl:113022
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
143

2. Μπροστέλλα

Ένδυμα uoadl:113024
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
957

3. Μεσοφόρι

Ένδυμα uoadl:114042
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
98

4. Σεγκούνα

Ένδυμα uoadl:114052
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
233

5. Γιλέκι

Ένδυμα uoadl:114062
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
36

6. Κουκάκια

Ένδυμα uoadl:118827
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
78

7. Ποδόγυρος

Ένδυμα uoadl:118970
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
26

8. Κουκούλα

Ένδυμα uoadl:118972
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
236

9. Κάλτσες

Ένδυμα uoadl:118975
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
147

10. Τσουράπι

Ένδυμα uoadl:118980
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
373

11. Κεφαλομάντηλο

Ένδυμα uoadl:118984
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
1129

12. Ποδιά

Ένδυμα uoadl:118365
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
1036α

13. Ποδιά

Ένδυμα uoadl:118370
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
1033γ

14. Ποδιά

Ένδυμα uoadl:118372
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
1034α

15. Ποδιά

Ένδυμα uoadl:118375
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
1033α

16. Ποδιά

Ένδυμα uoadl:118377
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
1033β

17. Ποδιά

Ένδυμα uoadl:118379
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
1034β

18. Ποδιά

Ένδυμα uoadl:118383
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
1038β

19. Ποδιά

Ένδυμα uoadl:118393
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
1038α

20. Ποδιά

Ένδυμα uoadl:118678
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
1036β