Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Φούντα από φέσι

Ένδυμα uoadl:113022
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
143

2. Μπροστέλλα

Ένδυμα uoadl:113024
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
957

3. Ποδιά

Ένδυμα uoadl:118365
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
1036α

4. Ποδιά

Ένδυμα uoadl:118370
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
1033γ

5. Ποδιά

Ένδυμα uoadl:118372
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
1034α

6. Ποδιά

Ένδυμα uoadl:118375
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
1033α

7. Ποδιά

Ένδυμα uoadl:118377
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
1033β

8. Ποδιά

Ένδυμα uoadl:118379
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
1034β

9. Ποδιά

Ένδυμα uoadl:118383
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
1038β

10. Ποδιά

Ένδυμα uoadl:118393
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
1038α

11. Κουκάκια

Ένδυμα uoadl:118827
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
78

12. Ποδόγυρος

Ένδυμα uoadl:118970
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
26

13. Κουκούλα

Ένδυμα uoadl:118972
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
236

14. Κάλτσες

Ένδυμα uoadl:118975
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
147

15. Τσουράπι

Ένδυμα uoadl:118980
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
373

16. Κεφαλομάντηλο

Ένδυμα uoadl:118984
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
1129

17. Ποδιά

Ένδυμα uoadl:118678
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
1036β

18. Ποδιά

Ένδυμα uoadl:118708
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
1034γ

19. Γονατάδες

Ένδυμα uoadl:113260
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
12

20. Ζωνάρι

Ένδυμα uoadl:113265
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
644