Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Καρφίτσα

Κόσμημα uoadl:112692
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
989

2. Καρφίτσα

Κόσμημα uoadl:112754
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
990

3. Βραχιόλι

Κόσμημα uoadl:112757
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
886

4. Κιουστέκι

Κόσμημα uoadl:112760
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
1005

5. Πόρπη

Κόσμημα uoadl:112763
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
885

6. Πόρπη

Κόσμημα uoadl:112765
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
963

7. Πόρπη

Κόσμημα uoadl:112768
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
1014

8. Τεπελίκι

Κόσμημα uoadl:112770
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
1049

9. Πόρπη και ζώνη

Κόσμημα uoadl:112772
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
1013

10. Κολιέ

Κόσμημα uoadl:112774
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
994

11. Κιουστέκι

Κόσμημα uoadl:112776
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
987

12. Κιουστέκι

Κόσμημα uoadl:112780
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
986

13. Στολίδι στήθους

Κόσμημα uoadl:112782
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
907

14. Ασημοσουγιάς

Κόσμημα uoadl:112786
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
1003

15. Ασημοσουγιάς

Κόσμημα uoadl:112790
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
901

16. Κιουστέκι

Κόσμημα uoadl:112792
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
902

17. Κολιέ

Κόσμημα uoadl:112796
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
1002

18. Τεπελίκι

Κόσμημα uoadl:112798
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
968

19. Πόρπη

Κόσμημα uoadl:112801
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
1018

20. Πόρπη

Κόσμημα uoadl:112804
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
900