Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Η εγκληματολογία στην Ελλάδα σήμερα: τιμητικός τόμος για τον Στέργιο Αλεξιάδη

Τιμητική Έκδοση uoadl:1031879
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Έτος έκδοσης:
2007
Εκδότης:
Εκδόσεις ΚΨΜ
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΑΛΕ
Bib number:
452961

2. Μελέτες προς τιμήν Νικόλαου Α. Δελούκα: εκδιδόμενες με απόφαση της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (τ. 2)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1017215
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου
Έτος έκδοσης:
1989
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΔελΝ μ 1989 2
Bib number:
354703

3. Επιστημονική επετηρίς εκδιδόμενη υπό της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών. Αφιέρωμα εις Χαράλαμπον Ν. Φραγκίσταν επί τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς καθηγεσίας (τ. 3)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1014211
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Έτος έκδοσης:
1968
Εκδότης:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΦραΧ α 1968 3
Bib number:
323482

4. Επιστημονική επετηρίς εκδιδόμενη υπό της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών: τιμητικός τόμος υπέρ Ηλιά Γ. Κυριακοπούλου (τ. ΙΓ΄- Β΄)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1012899
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Έτος έκδοσης:
1966
Εκδότης:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΚΥΡ Ι, ΙΙ
Bib number:
334229

5. Νόμος. Επιστημονική επετηρίδα του τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών. Χαριστήρια στον Ιωάννη Δεληγιάννη (τ.2)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1012972
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Έτος έκδοσης:
1991
Εκδότης:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΔελΙ χ 1991 2
Bib number:
86937

6. Επιστημονική επετηρίς εκδιδόμενη υπό της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών. Αφιέρωμα εις Χαράλαμπον Ν. Φραγκίσταν επί τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς καθηγεσίας (τ. 5)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1015097
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Έτος έκδοσης:
1969
Εκδότης:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΦραΧ α 1969 5
Bib number:
323482

7. Επιστημονική επετηρίς εκδιδόμενη υπό της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών. Αφιέρωμα εις Χαράλαμπον Ν. Φραγκίσταν επί τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς καθηγεσίας (τ. 6)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1015235
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Έτος έκδοσης:
1971
Εκδότης:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΦραΧ α 1970-71 6
Bib number:
323482

8. Επιστημονική επετηρίς εκδιδόμενη υπό της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών. Αφιέρωμα εις Χαράλαμπον Ν. Φραγκίσταν επί τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς καθηγεσίας (τ. 4)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1014902
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Έτος έκδοσης:
1969
Εκδότης:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΦραΧ α 1969 4
Bib number:
323482

9. Επιστημονική επετηρίς: εις μνήμην Κωνσταντίνου Ν. Καραβά: εκδιδόμενη υπό της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών (τ. 2)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1015421
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Έτος έκδοσης:
1978
Εκδότης:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΚαρΚ ε 1978 2
Bib number:
334287

10. Τιμητικός τόμος Πηνελόπης Αγαλλοπούλου (τ. 2)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1009475
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Έτος έκδοσης:
2011
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΑγαΠ τ 2011 1, 2
Bib number:
591249

11. Στο βέλος του χρόνου. Τιμητικός τόμος για τον ακαδημαϊκό-καθηγητή Γεώργιο Π. Λάββα.

Τιμητική Έκδοση uoadl:1029433
Μονάδα:
Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Έτος έκδοσης:
2004
Εκδότης:
University Studio Press
Ταξιθετικός αριθμός:
720.494 5 ΕΡΕ
Bib number:
419324

12. Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη. Μελέτες ποινικού δικαίου - Εγκληματολογίας - Ιστορίας του Εγκλήματος (τ.2)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1028844
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Έτος έκδοσης:
2007
Εκδότης:
Αφοι Σάκκουλα
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) Μαν ΙΙ
Bib number:
384292

13. Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη. Φιλοσοφία δικαίου - Ιστορία δικαίου - Διεθνές και δημόσιο δίκαιο - Ιδιωτικό δίκαιο - Πολιτική δικονομία - Πολιτικές επιστήμες (τ.3)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1028845
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Έτος έκδοσης:
2007
Εκδότης:
Αφοι Σάκκουλα
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) Μαν ΙΙΙ
Bib number:
384292

14. Fest und Alltag in Byzanz

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002606
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Έτος έκδοσης:
1990
Ταξιθετικός αριθμός:
949.502 PriG f 1990
Bib number:
240341

15. Θεμέλιος τιμητικός τόμος Γεωργίου Ν. Δημητροκάλλη

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002608
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Έτος έκδοσης:
2003
Εκδότης:
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ταξιθετικός αριθμός:
880.9 ΘΤΤ 2003
Bib number:
604139

16. Μελέται και άρθρα

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002609
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Έτος έκδοσης:
1982
Εκδότης:
Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας
Ταξιθετικός αριθμός:
880.9 ΣυκΙ μ 1982
Bib number:
537082

17. Διονύσιος Σολωμός: διακόσια χρόνια από τη γέννησή του: επετειακή εκδήλωση στη Λευκάδα, Παρασκευή 7 Αυγούστου 1998

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002611
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Έτος έκδοσης:
2000
Εκδότης:
Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών
Ταξιθετικός αριθμός:
888.1423 ΣολΔ ΕΛΜ δ 2000
Bib number:
350214

18. Τόμος εόρτιος: χιλιοστής εξακοσιοστής επετείου μεγάλου Αθανασίου (373-1973)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002612
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Έτος έκδοσης:
1974
Εκδότης:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεολογική Σχολή
Ταξιθετικός αριθμός:
888.314 ΑθαΜ ΜανΓ τ 1974
Bib number:
187808

19. Αρετή και δόξα του Διονύσιου Σολωμού: εις μνήμην και τιμή

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002613
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Έτος έκδοσης:
1984
Εκδότης:
Ευθύνη
Ταξιθετικός αριθμός:
888.1423 ΣολΔ ΤσαΚ α 1984
Bib number:
411444

20. Τάκης Καρβέλης: αφιέρωμα

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002614
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Έτος έκδοσης:
1996
Εκδότης:
Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων
Ταξιθετικός αριθμός:
889.092 ΠΕΦ τ 1996
Bib number:
173549