Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Στο βέλος του χρόνου. Τιμητικός τόμος για τον ακαδημαϊκό-καθηγητή Γεώργιο Π. Λάββα.

Τιμητική Έκδοση uoadl:1029433
Μονάδα:
Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Έτος έκδοσης:
2004
Εκδότης:
University Studio Press
Ταξιθετικός αριθμός:
720.494 5 ΕΡΕ
Bib number:
419324

2. Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη. Μελέτες ποινικού δικαίου - Εγκληματολογίας - Ιστορίας του Εγκλήματος (τ.2)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1028844
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Έτος έκδοσης:
2007
Εκδότης:
Αφοι Σάκκουλα
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) Μαν ΙΙ
Bib number:
384292

3. Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη. Φιλοσοφία δικαίου - Ιστορία δικαίου - Διεθνές και δημόσιο δίκαιο - Ιδιωτικό δίκαιο - Πολιτική δικονομία - Πολιτικές επιστήμες (τ.3)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1028845
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Έτος έκδοσης:
2007
Εκδότης:
Αφοι Σάκκουλα
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) Μαν ΙΙΙ
Bib number:
384292

4. Τιμητικός τόμος Πηνελόπης Αγαλλοπούλου (τ. 2)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1009475
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Έτος έκδοσης:
2011
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΑγαΠ τ 2011 1, 2
Bib number:
591249

5. Μελέτες προς τιμήν Νικόλαου Α. Δελούκα: εκδιδόμενες με απόφαση της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (τ. 2)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1017215
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου
Έτος έκδοσης:
1989
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΔελΝ μ 1989 2
Bib number:
354703

6. Επιστημονική επετηρίς εκδιδόμενη υπό της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών. Αφιέρωμα εις Χαράλαμπον Ν. Φραγκίσταν επί τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς καθηγεσίας (τ. 3)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1014211
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Έτος έκδοσης:
1968
Εκδότης:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΦραΧ α 1968 3
Bib number:
323482

7. Επιστημονική επετηρίς εκδιδόμενη υπό της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών: τιμητικός τόμος υπέρ Ηλιά Γ. Κυριακοπούλου (τ. ΙΓ΄- Β΄)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1012899
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Έτος έκδοσης:
1966
Εκδότης:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΚΥΡ Ι, ΙΙ
Bib number:
334229

8. Νόμος. Επιστημονική επετηρίδα του τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών. Χαριστήρια στον Ιωάννη Δεληγιάννη (τ.2)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1012972
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Έτος έκδοσης:
1991
Εκδότης:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΔελΙ χ 1991 2
Bib number:
86937

9. Επιστημονική επετηρίς εκδιδόμενη υπό της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών. Αφιέρωμα εις Χαράλαμπον Ν. Φραγκίσταν επί τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς καθηγεσίας (τ. 5)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1015097
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Έτος έκδοσης:
1969
Εκδότης:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΦραΧ α 1969 5
Bib number:
323482

10. Επιστημονική επετηρίς εκδιδόμενη υπό της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών. Αφιέρωμα εις Χαράλαμπον Ν. Φραγκίσταν επί τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς καθηγεσίας (τ. 6)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1015235
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Έτος έκδοσης:
1971
Εκδότης:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΦραΧ α 1970-71 6
Bib number:
323482

11. Επιστημονική επετηρίς εκδιδόμενη υπό της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών. Αφιέρωμα εις Χαράλαμπον Ν. Φραγκίσταν επί τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς καθηγεσίας (τ. 4)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1014902
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Έτος έκδοσης:
1969
Εκδότης:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΦραΧ α 1969 4
Bib number:
323482

12. Επιστημονική επετηρίς: εις μνήμην Κωνσταντίνου Ν. Καραβά: εκδιδόμενη υπό της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών (τ. 2)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1015421
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Έτος έκδοσης:
1978
Εκδότης:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΚαρΚ ε 1978 2
Bib number:
334287

13. Η εγκληματολογία στην Ελλάδα σήμερα: τιμητικός τόμος για τον Στέργιο Αλεξιάδη

Τιμητική Έκδοση uoadl:1031879
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Έτος έκδοσης:
2007
Εκδότης:
Εκδόσεις ΚΨΜ
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΑΛΕ
Bib number:
452961

14. Μνήμη ΙΙ: Ι. Δασκαλόπουλου, Κ. Σταμάτη, Χρ. Μπάκα: τομ. Γ΄. Μελέτες εγκληματολογίας, αντεγκληματικής πολιτικής, ιστορίας και κοινωνιολογίας του ποινικού δικαίου

Τιμητική Έκδοση uoadl:1027796
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Έτος έκδοσης:
1996
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΔΑΣ 1
Bib number:
93367

15. Οι ποινικές επιστήμες στον 21ο αιώνα : Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Διονύσιο Σπινέλλη (τ.2)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1027825
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Έτος έκδοσης:
2001
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΣπιΔ π 2001 2
Bib number:
193998

16. Εράνιον προς Γεώργιον Σ. Μαριδάκην επί τη συμπληρώσει τριάκοντα πέντε ετών πανεπιστημιακής διδασκαλίας: (τ. 2) γενική θεωρία και φιλοσοφία δικαίου ιδιωτικόν δίκαιον, πολιτική δικονομία

Τιμητική Έκδοση uoadl:1010591
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Έτος έκδοσης:
1963
Εκδότης:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΜΑΡ I-III
Bib number:
86932

17. Εράνιον προς Γεώργιον Σ. Μαριδάκην επί τη συμπληρώσει τριάκοντα πέντε ετών πανεπιστημιακής διδασκαλίας: (τ. 3) ιδιωτικόν διεθνές δίκαιον, δημόσιον διεθνές δίκαιον, ποικίλα

Τιμητική Έκδοση uoadl:1010593
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Έτος έκδοσης:
1964
Εκδότης:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΜΑΡ I-III
Bib number:
86932

18. Εράνιον προς Γεώργιον Σ. Μαριδάκην επί τη συμπληρώσει τριάκοντα πέντε ετών πανεπιστημιακής διδασκαλίας: συμπλήρωμα

Τιμητική Έκδοση uoadl:1010596
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Έτος έκδοσης:
1972
Εκδότης:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΜΑΡ I-III
Bib number:
86932

19. Ξένιον: Festschrift für Pan. J. Zepos: anlässlich seines 65. Geburtstages am 1. Dezember 1973 (τ. 2)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1010640
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Έτος έκδοσης:
1973
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΖεπΠ ξ 1973 1-3
Bib number:
93259

20. Ξένιον: Festschrift für Pan. J. Zepos: anlässlich seines 65. Geburtstages am 1. Dezember 1973 (τ. 3)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1010644
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Έτος έκδοσης:
1973
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΖεπΠ ξ 1973 1-3
Bib number:
93259