Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. English company law and european harmonisation

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012616
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Thompson, Dennis
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

2. Η έννοια της κυριαρχίας. Το σύγχρονον στάδιον της περί την έννοιαν της κυριαρχίας ιστορικής και δογματικής ερεύνης

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012619
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Δαγτόγλου, Πρόδρομος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

3. Kollisionsnormen in den "Grundlagen für die Zivilgesetzgebung der Sowjetunion und der Unionsrepubliken"

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012622
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Makarov , Alexander N.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διεθνές Δίκαιο

4. The "new" forum for contractual disputes in regulation (EU) 44/2001

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1022268
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Lupoi, Michele Angelo
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

5. Die Entscheidungen des EuGH zum Produkthaftungsrecht

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1022271
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Magnus , Ulrich
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

6. Europäischer Vollstreckungstitel und Prozessualer Verbraucherschutz

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1022283
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Mankowski, Peter
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

7. Der Streitgegenstand im Beschwerdeverfahren vor dem EGMR

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1022284
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Matscher, Franz
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

8. Contract and consensus: two scottish cases

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1022286
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
MacQueen, Hector L.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

9. Vergleichendes Kommunalrecht

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1022291
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Modeen, Tore
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

10. The flight from public civil justice

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1022295
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Murray, Peter L.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

11. Miteigentum und Streitgenossenschaft

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1022299
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Nakamura, Hideo
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

12. Risk-creation and the vicarious liability of employers under South African Law

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1022303
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Neethling, Johann
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εργατικό Δίκαιο

13. Cassation in the civil proceedings in Lithuania, Latvia and Estonia

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1022309
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Nekrošius, Vytautas
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

14. Verfassungsanker der Europäischen Integration

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1022316
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Nicolaysen, Gert
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συνταγματικό δίκαιο

15. Pouvoirs et Obligations du Juge Français dans la Détermination de la Règle de droit Applicable au Procès Civil

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1022323
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Normand, Jacques
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

16. Endgültigkeit der Aufhebungsentscheidung als Voraussetzung der Anerkennungsversagung Nach Art. V ABS. 1 (E) New Yorker Übereinkommen?

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1022352
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Oberhammer, Paul
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

17. Liability of holder of motor vehicle under turkish law

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1022358
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Özsunay, Ergun
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπράγματο δίκαιο

18. Immaterial damages, the law of contract and the protection of personality: the passing of a prejudice?

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1022361
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Palmer, Vernon Valentine
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

19. La vérité judiciaire en matière civile

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1022366
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Perrot, Roger
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

20. Le Bicentenaire du Code de Procédure Civile Napoléonien et le Monopole Étatique de la Juridiction

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1022368
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Picardi, Nicola
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)