Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1.

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:210350
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
C18
Προέλευση:
Kamareza / Lavrion, Greece
Περιγραφή:
Secondary mineral in arsenic bearing zinc deposits

2.

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:210354
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
C18
Προέλευση:
Plaka / Lavrion, Greece
Περιγραφή:
Barite: Sedimentary rocks and late gangue mineral in ore veins. Commonly found as a gangue mineral in metallic ore deposits of epithermal or mesothermal origin; but it may also be found as lenses or replacement deposits in sedimentary rocks, both of hypogene and supergene origin. Gypsum: Sedimentary evaporite deposits.Commonest of the sulphate minerals, gypsum is found in marine evaporites, in caves where the air is dry enough to allow it to be deposited and remain, at fumaroles, and in the oxidized zones of sulfide deposits on occasion.

3.

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:210358
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
C18
Προέλευση:
Ag. Varvara / Sounio, Greece
Περιγραφή:
Low temperature vein deposits. Hydrothermal veins; cavities in sedimentary rocks; as a cementing material in sandstones; as hot springs deposits.Fluorite is found as a common gangue mineral in hydrothermal veins, especially those containing lead and zinc minerals. It is also found in some greisens, granites and high-temperature veins, and as a component of some marbles and other metamorphic rocks.

4.

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:210360
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
C23
Προέλευση:
Shingus Gilgit distr., Pakistan
Περιγραφή:
Spessartite: occurs in magmatic, metamorphic, and pegmatitic rocks. Orthoclase: intrusive and extrusive igneous, and metamorphic rocks.Common feldspar of granites, syenites and high grade metamorphic rocks.

5. Τιτανίτης

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:210363
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
C21
Προέλευση:
Σύρος, Ελλάδα
Περιγραφή:
Κίτρινος τιτανίτης ένθετος σε χλωρίτη και ακτινόλιθο. Ο τιτανίτης είναι χαρακτηριστικό προϊόν καθολικής ανάδρομης μεταμόρφωσης εκλογιτών.

6. Ροδοχρωσίτης και Ασβεστίτης

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:210369
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
C21
Προέλευση:
Στρατώνι / Χαλκιδική, Ελλάδα
Περιγραφή:
O ροδοχρωσίτης επικαλύπτει ασβεστίτη, και σχετίζεται με διάσπαρτους κρυστάλλους σιδηροπυρίτη. Ο ροδοχρωσίτης είναι τυπικό σύνδρομο ορυκτό των ορυχείων της Χαλκιδικής και συνοδεύει σιδηροπυρίτη, σφαλερίτη και γαληνίτη. Κατά τη δεκαετία του 60 εξορύχθηκαν κρύσταλλοι ως 50 εκατ. από τα ανώτερα επίπεδα του ορυχείου.

7. Κυανίτης (Δισθενής)

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:210378
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
C20
Προέλευση:
Νάξος Ελλάδα
Περιγραφή:
Ιδιόμορφοι κρύσταλλοι κυανίτη συνοδευόμενοι από μοσχοβίτη. Κυανιτικοί-σιλλιμανιτικοί γνεύσσιοι περιβάλλουν το μιγματιτικό δόμο της Νάξου και περιέχουν συσσωματώματα χαλαζία με κρυστάλλους κυανίτη ως 10 εκατ.

8. Αιματίτης και Χαλαζίας

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:210386
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
C19
Προέλευση:
Σέριφος, Ελλάδα
Περιγραφή:
Ρόδα αιματίτη με πρισματικούς κρυστάλλους χαλαζία. Ο αιματίτης και ο χαλαζίας είναι τυπικά ανάδρομα ορυκτά στο σκαρν της Σερίφου.

9.

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:208512
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
A5
Προέλευση:
Alps, France

10. Ροδοχρωσίτης

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:208519
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
A5
Προέλευση:
Στρατώνι, Ελλάδα
Περιγραφή:
Ο ροδοχρωσίτης επικαλύπτει ασβεστίτη και σχετίζεται με διάσπαρτους κρυστάλλους σιδηροπυρίτη. Ο ροδοχρωσίτης είναι τυπικό σύνδρομο ορυκτό των ορυχείων της Χαλκιδικής και συνοδεύει σιδηροπυρίτη, σφαλερίτη και γαληνίτη. Κατά τη δεκαετία του 60 εξορύχθηκαν κρύσταλλοι ως 50 εκατ. από τα ανώτερα επίπεδα του ορυχείου.

11.

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:208537
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
A6
Προέλευση:
ex U.S.S.R.
Περιγραφή:
Mainly granitic pegmatites. Commonly found in pegmatites. Red beryl is found in topaz rhyolites.

12.

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:208542
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
A6
Προέλευση:
ex U.S.S.R.
Περιγραφή:
Mainly granitic pegmatites. Commonly found in pegmatites. Red beryl is found in topaz rhyolites.

13.

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:208553
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
A7
Προέλευση:
ex U.S.S.R.

14.

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:208470
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
A2
Προέλευση:
N. Jersey, U.S.A
Περιγραφή:
High temperature metamorphism of Fe, Zn, Mn-rich marine carbonates.

15.

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:208474
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
A2
Προέλευση:
Cornwall, U.K.
Περιγραφή:
A secondary mineral in or near the oxidized zone of copper sulfide deposits.

16.

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:208477
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
A2
Προέλευση:
In sulfide ore veins in all rock classes.
Περιγραφή:
In sulfide ore veins in all rock classes.

17.

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:208481
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
A3
Προέλευση:
Lavrion, Greece
Περιγραφή:
Secondary mineral found in altered smelter slags and oxidized sulfide veins.

18.

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:208484
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
A3
Προέλευση:
Lavrion, Greece
Περιγραφή:
Low temperature vein deposits. Hydrothermal veins; cavities in sedimentary rocks; as a cementing material in sandstones; as hot springs deposits.Fluorite is found as a common gangue mineral in hydrothermal veins, especially those containing lead and zinc minerals. It is also found in some greisens, granites and high-temperature veins, and as a component of some marbles and other metamorphic rocks.

19.

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:208493
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
A3
Προέλευση:
Lavrion, Greece
Περιγραφή:
Lead sulfide ore veins, and disseminated in igneous and sedimentary rocks.it is found in ore veins with sphalerite, pyrite, chalcopyrite, fahlore etc., and in sedimentary rocks as beds or impregmentations.

20.

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:208503
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
A3
Προέλευση:
Lavrion, Greece