Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. On the commitment value and commitment optimal strategies in bimatrix games

Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2216212
Μονάδα:
Τμήμα Μαθηματικών
Συγγραφείς:
Stefanos Leonardos
Costis Melolidakis
Έτος δημιουργίας:
2017

2. THINKING GLOBALLY AND ACTING LOCALLY: THE POWER OF PLAY AND GAMES

Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2418144
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
, Konstantinos Karteroliotis
,Fotini Venetsanou,
Aspasia Dania
Έτος δημιουργίας:
2017

3. Η νεοελληνική κωμωδία κατά την μεταπολεμική περίοδο: η περίπτωση Αλέκου Σακελλάριου- Χρήστου Γιαννακόπουλου

Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2796442
Μονάδα:
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Ίλια Λακίδου
Έτος δημιουργίας:
1999

4. Plug actuation and active manipulation in closed monolithic fluidics using backpressure

Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2877851
Μονάδα:
Τμήμα Γενικό
Συγγραφείς:
N. Vourdas
G. Pashos
E. Rizos
G. Kokkoris
E. Tsampasis
E. Klouvidaki
A.G. Boudouvis
V.N. Stathopoulos
Έτος δημιουργίας:
2019

5. In vitro methods to assess drug precipitation in the fasted small intestine – a PEARRL review

Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2765404
Μονάδα:
Τμήμα Φαρμακευτικής
Συγγραφείς:
Patrick J. O'Dwyer
Chara Litou
Karl J. Box
Jennifer B. Dressman
Edmund S. Kostewicz
Martin Kuentz
Christos Reppas
Έτος δημιουργίας:
2018

6. Σχεδιαγράμματα Δικονομικού Ποινικού Δικαίου

Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2880219
Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Συγγραφείς:
Ιάσων Κουτούφαρης-Μαλανδρίνος / Jason Koutoufaris-Malandrinos
Έτος δημιουργίας:
2016

7. Biopharmaceutical considerations in paediatrics with a view to the evaluation of orally administered drug products – a PEARRL review

Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2768734
Μονάδα:
Τμήμα Φαρμακευτικής
Συγγραφείς:
Mariana Guimarães,
Marina Statelova,
René Holm,
Christos Reppas,
Moira Symilllides,
Maria Vertzoni,
Nikoletta Fotaki
Έτος δημιουργίας:
2018

8. Researcher-key findings: ‘The Way to the Top’, a global conversation across 6 Panels – 6 Cities (New York, London, Athens, Amman, Istanbul, Lahore) March 6, 2019

Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2864606
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημιουργίας:
2019

9. Στοιχεία Μεταηθικής

Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2880217
Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Συγγραφείς:
Ιάσων Κουτούφαρης-Μαλανδρίνος / Jason Koutoufaris-Malandrinos
Έτος δημιουργίας:
2018

10. Η Σύμβαση Κέιπ Τάουν για τις διεθνείς εμπράγματες ασφάλειες επί κινητού εξοπλισμού μεγάλης αξίας και το Πρωτόκολλο για τον εξοπλισμό αεροσκαφών

Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2863871
Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Συγγραφείς:
Καλαμάτα Κωνσταντίνα
Έτος δημιουργίας:
2018

11. THE IMPACT OF FOOD INTAKE ON THE LUMINAL ENVIRONMENT AND PERFORMANCE OF ORAL DRUG PRODUCTS WITH A VIEW TO IN VITRO AND IN SILICO SIMULATIONS: A PEARRL REVIEW

Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2783715
Μονάδα:
Τμήμα Φαρμακευτικής
Συγγραφείς:
Christina Pentafragka
Mira Symillides
Mark McAllister
Jennifer Dressman
Maria Vertzoni
Christos Reppas
Έτος δημιουργίας:
2018

12. On the design of food effect studies in adults for extrapolating oral drug absorption data to infants: An exploratory study highlighting the importance of infant food

Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2883653
Μονάδα:
Τμήμα Φαρμακευτικής
Συγγραφείς:
Marina Statelova, Konstantinos Goumas, Nikoletta Fotaki, René Holm, Mira Symillides, Christos Reppas, Maria Vertzoni
Έτος δημιουργίας:
2019

13. ggkl

Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2887193
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
ghjkjl
Έτος δημιουργίας:
1970

14. H ετοιμότητα και ο ρόλος των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην αναγνώριση και αντιμετώπιση ζητημάτων ψυχικής υγείας των μαθητών

Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2819377
Μονάδα:
Λοιπές μονάδες και υπηρεσίες
Συγγραφείς:
Κώστα Πανωραία
Έτος δημιουργίας:
2018

15. Φύλο και απασχόληση: Ψηφιακός αποκλεισμός, μελλοντική ζήτηση, εικονικά εργασιακά περιβάλλοντα

Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2859051
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Ειρήνη Καμπερίδου
Έτος δημιουργίας:
2018

16. Σημειώσεις Δικαίου της Εκμεταλλεύσεως

Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2880221
Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Συγγραφείς:
Ιάσων Κουτούφαρης-Μαλανδρίνος / Jason Koutoufaris-Malandrinos
Έτος δημιουργίας:
2015

17. Disposition of two highly permeable drugs in the stomach and the upper small intestine of healthy adults after a standard high-calorie, high-fat meal

Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2903599
Μονάδα:
Τμήμα Φαρμακευτικής
Συγγραφείς:
Christina Pentafragka
Maria Vertzoni
Mira Symillides
Konstantinos Goumas
Christos Reppas
Έτος δημιουργίας:
2020

18. Γυναίκα με αναπηρία στον Αθλητισμό: «Διεκδικώ τα δικαιώματά μου!». Κοινωνική αναπαράσταση αναπηρίας στον Αθλητισμό

Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2898808
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Ειρήνη Καμπερίδου
Έτος δημιουργίας:
2020

19. Successful extrapolation of paracetamol exposure from adults to infants after oral administration of a paediatric aqueous suspension is highly dependent on the study dosing conditions

Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2921501
Μονάδα:
Τμήμα Φαρμακευτικής
Συγγραφείς:
Marina Statelova,
René Holm,
Nikoletta Fotaki,
Christos Reppas,
Maria Vertzoni
Έτος δημιουργίας:
2020

20. Characteristics of contents in the upper gastrointestinal lumen after a standard high-calorie high-fat meal and implications for the in vitro drug product performance testing conditions

Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2921602
Μονάδα:
Τμήμα Φαρμακευτικής
Συγγραφείς:
Christina Pentafragka
Maria Vertzoni
Jennifer Dressman
Mira Symillides
Konstantinos Goumas
Christos Reppas
Έτος δημιουργίας:
2020