Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. The Digital Skills Crisis: Engendering Technology – Empowering Women in Cyberspace

Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2332863
Μονάδα:
Λοιπές (διοικητικές και μη) μονάδες και υπηρεσίες
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou ,
Nancy Pascall
Έτος δημιουργίας:
2018-01-01

2. On the commitment value and commitment optimal strategies in bimatrix games

Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2216212
Μονάδα:
Τμήμα Μαθηματικών
Συγγραφείς:
Stefanos Leonardos
Costis Melolidakis
Έτος δημιουργίας:
2017-01-01

3. THINKING GLOBALLY AND ACTING LOCALLY: THE POWER OF PLAY AND GAMES

Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2418144
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
, Konstantinos Karteroliotis
,Fotini Venetsanou,
Aspasia Dania
Έτος δημιουργίας:
2017-01-01

4. Η νεοελληνική κωμωδία κατά την μεταπολεμική περίοδο: η περίπτωση Αλέκου Σακελλάριου- Χρήστου Γιαννακόπουλου

Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2796442
Μονάδα:
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Ίλια Λακίδου
Έτος δημιουργίας:
1999-01-01

5. Biopharmaceutical considerations in paediatrics with a view to the evaluation of orally administered drug products – a PEARRL review

Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2768734
Μονάδα:
Τμήμα Φαρμακευτικής
Συγγραφείς:
Mariana Guimarães,
Marina Statelova,
René Holm,
Christos Reppas,
Moira Symilllides,
Maria Vertzoni,
Nikoletta Fotaki
Έτος δημιουργίας:
2018-01-01

6. In vitro methods to assess drug precipitation in the fasted small intestine – a PEARRL review

Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2765404
Μονάδα:
Τμήμα Φαρμακευτικής
Συγγραφείς:
Patrick J. O'Dwyer
Chara Litou
Karl J. Box
Jennifer B. Dressman
Edmund S. Kostewicz
Martin Kuentz
Christos Reppas
Έτος δημιουργίας:
2018-01-01

7. THE IMPACT OF FOOD INTAKE ON THE LUMINAL ENVIRONMENT AND PERFORMANCE OF ORAL DRUG PRODUCTS WITH A VIEW TO IN VITRO AND IN SILICO SIMULATIONS: A PEARRL REVIEW

Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2783715
Μονάδα:
Τμήμα Φαρμακευτικής
Συγγραφείς:
Christina Pentafragka
Mira Symillides
Mark McAllister
Jennifer Dressman
Maria Vertzoni
Christos Reppas
Έτος δημιουργίας:
2018-01-01

8. H ετοιμότητα και ο ρόλος των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην αναγνώριση και αντιμετώπιση ζητημάτων ψυχικής υγείας των μαθητών

Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2819377
Μονάδα:
Λοιπές (διοικητικές και μη) μονάδες και υπηρεσίες
Συγγραφείς:
Κώστα Πανωραία
Έτος δημιουργίας:
2018-01-01

9. Η Σύμβαση Κέιπ Τάουν για τις διεθνείς εμπράγματες ασφάλειες επί κινητού εξοπλισμού μεγάλης αξίας και το Πρωτόκολλο για τον εξοπλισμό αεροσκαφών

Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2863871
Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Συγγραφείς:
Καλαμάτα Κωνσταντίνα
Έτος δημιουργίας:
2018-01-01

10. Φύλο και απασχόληση: Ψηφιακός αποκλεισμός, μελλοντική ζήτηση, εικονικά εργασιακά περιβάλλοντα

Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2859051
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Ειρήνη Καμπερίδου
Έτος δημιουργίας:
2018-01-01

11. Researcher-key findings: ‘The Way to the Top’, a global conversation across 6 Panels – 6 Cities (New York, London, Athens, Amman, Istanbul, Lahore) March 6, 2019

Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2864606
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημιουργίας:
2019-01-01

12. Plug actuation and active manipulation in closed monolithic fluidics using backpressure

Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2877851
Μονάδα:
Τμήμα Γενικό
Συγγραφείς:
N. Vourdas
G. Pashos
E. Rizos
G. Kokkoris
E. Tsampasis
E. Klouvidaki
A.G. Boudouvis
V.N. Stathopoulos
Έτος δημιουργίας:
2019-01-01