Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Πρακτικά Δ' Πανελληνίου Χημικού Συνεδρίου

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001958
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρακτικά Δ' Πανελληνίου Χημικού Συνεδρίου
Ταξιθετικός αριθμός:
338.476609495 ΠΣΧ 1970 π 1972 -1974 2
Bib number:
489113

2. Ε' Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001959
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ε' Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας
Έτος έκδοσης:
1980
Ταξιθετικός αριθμός:
338.476609495 ΠΣΧ 1980 π 1980 1
Bib number:
493365

3. 8ο Πανελλήνιο συνέδριο χημείας$eχημικός έλεγχος, ποιότητα ζωής

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001960
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
8ο Πανελλήνιο συνέδριο χημείας$eχημικός έλεγχος, ποιότητα ζωής
Έτος έκδοσης:
1983
Ταξιθετικός αριθμός:
338.476609495 ΠΣΧ 1983 χ 1983 2
Bib number:
461430

4. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001961
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας
Έτος έκδοσης:
1994
Ταξιθετικός αριθμός:
338.476609495 ΠΣΧ 1994 χ 1994 2
Bib number:
461507

5. ΣΤ' Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001962
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
ΣΤ' Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας
Έτος έκδοσης:
1981
Ταξιθετικός αριθμός:
338.476609495 ΠΣΧ 1981 ε 1982
Bib number:
466624

6. Hellenic research in mathematics and informatics '92

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001963
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Hellenic research in mathematics and informatics '92
Έτος έκδοσης:
1992
Ταξιθετικός αριθμός:
510.72 HCMI 1992 h 1992
Bib number:
122155

7. Σύγχρονα ζητήματα αστικού δικαίου πέρα από το σύστημα τoυ αστικού κώδικα. 1ο Συνέδριο, Νάυπακτος 27-28 Μαΐου 1994

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001966
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύγχρονα ζητήματα αστικού δικαίου πέρα από το σύστημα τoυ αστικού κώδικα. 1ο Συνέδριο, Νάυπακτος 27-28 Μαΐου 1994
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Έτος έκδοσης:
1995
Ταξιθετικός αριθμός:
347(495) ΕEA1994 σ 1995
Bib number:
99399

8. Το κτηματολόγιο. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Αστικολόγων. Ρόδος 18-21 Ιουνίου 1998

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001967
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το κτηματολόγιο. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Αστικολόγων. Ρόδος 18-21 Ιουνίου 1998
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Έτος έκδοσης:
2001
Ταξιθετικός αριθμός:
347.22.1(063) EEA1998 2001
Bib number:
323852

9. Η πρόσφατη τροποποίηση του δικαίου των πραγματικών ελαττωμάτων στην πώληση (Ν. 3043/2002). 5ο Πανελλήνιοι Συνέδριο Ένωσης Αστικολόγων. Κέρκυρα 25-26 Οκτωβρίου 2002

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001968
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η πρόσφατη τροποποίηση του δικαίου των πραγματικών ελαττωμάτων στην πώληση (Ν. 3043/2002). 5ο Πανελλήνιοι Συνέδριο Ένωσης Αστικολόγων. Κέρκυρα 25-26 Οκτωβρίου 2002
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Έτος έκδοσης:
2004
Ταξιθετικός αριθμός:
347.451(063) ΠΣΕΑ2002 π 2004
Bib number:
369503

10. Πνευματική ιδιοκτησία στην ελληνική θεωρία και νομολογία: 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Αστικολόγων: Θεσσαλονίκη, 10-11 Οκτωβρίου 2008, αίθουσα τελετών παλαιού κτηρίου της φιλοσοφικής σχολής "Αλέξανδρος Παπαναστασίου": Στη μνήμη του Γεωργίου Κουμάντου

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001969
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πνευματική ιδιοκτησία στην ελληνική θεωρία και νομολογία: 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Αστικολόγων: Θεσσαλονίκη, 10-11 Οκτωβρίου 2008, αίθουσα τελετών παλαιού κτηρίου της φιλοσοφικής σχολής "Αλέξανδρος Παπαναστασίου": Στη μνήμη του Γεωργίου Κουμάντου
Εκδότης:
Εκδόσεις Σάκκουλα
Έτος έκδοσης:
2010
Ταξιθετικός αριθμός:
347.78(495)(063) ΕΕΑ.Σ2008 π 2010
Bib number:
562481

11. Μισθώσεις, δικονομικά και ουσιαστικά ζητήματα:επιστημονική επιτηρίδα της Ε.ΝΟ.Β.Ε. σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Καβάλας

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001970
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μισθώσεις, δικονομικά και ουσιαστικά ζητήματα:επιστημονική επιτηρίδα της Ε.ΝΟ.Β.Ε. σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Καβάλας
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Έτος έκδοσης:
2000
Ταξιθετικός αριθμός:
347.453(063) ΜΔΟ2000 2000
Bib number:
322866

12. Το νέο δίκαιο των πραγματικών ελαττωμάτων στην πώληση (νόμος 3043/2002)

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001971
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το νέο δίκαιο των πραγματικών ελαττωμάτων στην πώληση (νόμος 3043/2002)
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Έτος έκδοσης:
2003
Ταξιθετικός αριθμός:
347.451(063) ΝΔΠ2002 2003
Bib number:
347177

13. Τεχνητή γονιμοποίηση και γενετική τεχνολογία: η ηθικονομική διάσταση: επιστημονική εκδήλωση της Εταιρίας Νομικών Βορείου Ελλάδος

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001972
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τεχνητή γονιμοποίηση και γενετική τεχνολογία: η ηθικονομική διάσταση: επιστημονική εκδήλωση της Εταιρίας Νομικών Βορείου Ελλάδος
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Έτος έκδοσης:
2003
Ταξιθετικός αριθμός:
347.611(063) ΤΓΓ2002 2003
Bib number:
369179

14. Παραβίαση της ιδιωτικότητας. Οι κάμερες: εκδήλωση της Ε.ΝΟ.Β.Ε 7 Απριλίου 2008

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001973
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Παραβίαση της ιδιωτικότητας. Οι κάμερες: εκδήλωση της Ε.ΝΟ.Β.Ε 7 Απριλίου 2008
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Έτος έκδοσης:
2009
Ταξιθετικός αριθμός:
347.15/.19(063) ΠΙΚ2008 2009
Bib number:
538418

15. Σύμφωνο συμβίωσης και μεταρρυθμίσεις στο οικογενειακό δίκαιο: Ν. 3719/2008:επιστημονική εκδήλωση της Εταιρείας Νομικών Βορείου Ελλάδος 16 Μαρτίου 2008

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001974
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύμφωνο συμβίωσης και μεταρρυθμίσεις στο οικογενειακό δίκαιο: Ν. 3719/2008:επιστημονική εκδήλωση της Εταιρείας Νομικών Βορείου Ελλάδος 16 Μαρτίου 2008
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Έτος έκδοσης:
2009
Ταξιθετικός αριθμός:
347.628(063) ΣΣΜ2008 2009
Bib number:
551167

16. Ευθύνη του πωλητή για ελαττώματα του πράγματος και γενικό ενοχικό δίκαιο:επιστημονική εκδήλωση της Εταιρείας Νομικών Βορείου Ελλάδος 18.5.2009

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001975
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ευθύνη του πωλητή για ελαττώματα του πράγματος και γενικό ενοχικό δίκαιο:επιστημονική εκδήλωση της Εταιρείας Νομικών Βορείου Ελλάδος 18.5.2009
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Έτος έκδοσης:
2011
Ταξιθετικός αριθμός:
347.451(063) ΕΠΕ2009 2011
Bib number:
583913

17. Η μέχρι σήμερα νομολογιακή εφαρμογή της αρχής της απαγόρευσης της κατάχρησης άσκησης δικαιώματος:αφιέρωμα στον καθηγητή Ιωάννη Δεληγιάννη:επιστημονική διημερίδα της Εταιρείας Νομικών Βορείου Ελλάδος και της 'Ενωσης Ελλήνων Αστικολόγων

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001976
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η μέχρι σήμερα νομολογιακή εφαρμογή της αρχής της απαγόρευσης της κατάχρησης άσκησης δικαιώματος:αφιέρωμα στον καθηγητή Ιωάννη Δεληγιάννη:επιστημονική διημερίδα της Εταιρείας Νομικών Βορείου Ελλάδος και της 'Ενωσης Ελλήνων Αστικολόγων
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Έτος έκδοσης:
1998
Ταξιθετικός αριθμός:
347.12(063) ΜΣΝ1997 1998
Bib number:
102379

18. Σύγχρονες τάσεις του δικαίου της παραγραφής στον ευρωπαϊκό χώρο:επιστημονική εκδήλωση της Εταιρίας Νομικών Βορείου Ελλάδος 27 Σεπτεμβρίου 2002

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001977
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύγχρονες τάσεις του δικαίου της παραγραφής στον ευρωπαϊκό χώρο:επιστημονική εκδήλωση της Εταιρίας Νομικών Βορείου Ελλάδος 27 Σεπτεμβρίου 2002
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Έτος έκδοσης:
2003
Ταξιθετικός αριθμός:
347.134(063) ΣΤΔ2002 2003
Bib number:
387516

19. Δέκα χρόνια εφαρμογής του νέου δικαίου της υιοθεσίας (Ν.2447/1996): επιστημονική εκδήλωση της Εταιρείας Νομικών Βορείου Ελλάδος 17.3.2006

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001978
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Δέκα χρόνια εφαρμογής του νέου δικαίου της υιοθεσίας (Ν.2447/1996): επιστημονική εκδήλωση της Εταιρείας Νομικών Βορείου Ελλάδος 17.3.2006
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Έτος έκδοσης:
2006
Ταξιθετικός αριθμός:
347.633(063) ΔΧΕ2006 2006
Bib number:
415987

20. H Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Πενήντα χρόνια εφαρμογής: 3ο Συνέδριο, 3 - 4 Οκτωβρίου 2003, Μεγάλο Αρσενάλι, Παλαιό Λιμάνι Χανίων

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001980
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
H Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Πενήντα χρόνια εφαρμογής: 3ο Συνέδριο, 3 - 4 Οκτωβρίου 2003, Μεγάλο Αρσενάλι, Παλαιό Λιμάνι Χανίων
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Έτος έκδοσης:
2004
Ταξιθετικός αριθμός:
343.211.3(063) ΕΝΩ 3
Bib number:
364450