Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. 1ο Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας και Πολιτισμού της Θεσσαλίας: πρακτικά συνεδρίου, 9-11 Νοεμβρίου 2006 (τ.1)

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1009091
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
1ο Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας και Πολιτισμού της Θεσσαλίας: πρακτικά συνεδρίου, 9-11 Νοεμβρίου 2006 (τ.1)
Εκδότης:
Αλέξανδρος Ε.Π.Ε.
Έτος έκδοσης:
2008
Ταξιθετικός αριθμός:
938.217 ΔΣΙΠΘ2006 π 2008 1
Bib number:
551412

2. Η "Σύντομη" δεκαετία του '60: Θεσμικό πλαίσιο, κομματικές στρατηγικές, κοινωνικές συγκρούσεις, πολιτισμικές διεργασίες

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002085
Μονάδα:
Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η "Σύντομη" δεκαετία του '60: Θεσμικό πλαίσιο, κομματικές στρατηγικές, κοινωνικές συγκρούσεις, πολιτισμικές διεργασίες
Εκδότης:
Εκδόσεις Καστανιώτη
Έτος έκδοσης:
2008
Ταξιθετικός αριθμός:
320.949 509 046 ΣΥΝ
Bib number:
547789

3. Στο βέλος του χρόνου. Πρέπει να σβηστεί η εγγραφή. Το έχω περάσει στους τιμ. τόμους του ΠΕΔΔ

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002087
Μονάδα:
Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Στο βέλος του χρόνου. Πρέπει να σβηστεί η εγγραφή. Το έχω περάσει στους τιμ. τόμους του ΠΕΔΔ

4. Η Ψηφιακή πρόκληση: ΜΜΕ και Δημοκρατία. Εργασίες διεθνούς Συνεδρίου, Αθήνα, Μάιος 2001

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002088
Μονάδα:
Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Ψηφιακή πρόκληση: ΜΜΕ και Δημοκρατία. Εργασίες διεθνούς Συνεδρίου, Αθήνα, Μάιος 2001
Εκδότης:
Τυπωθήτω Γιώργος Δαρδανός
Έτος έκδοσης:
2003
Ταξιθετικός αριθμός:
302.23 ΨΗΦ
Bib number:
344942

5. Η "κατασκευή" της πραγματικότητας και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Διεθνές Συνέδριο, Αθήνα, Απρίλιος 1996

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002089
Μονάδα:
Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η "κατασκευή" της πραγματικότητας και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Διεθνές Συνέδριο, Αθήνα, Απρίλιος 1996
Εκδότης:
Εκδόσεις Αλεξάνδρεια
Έτος έκδοσης:
1998
Ταξιθετικός αριθμός:
302.23 ΕΘΝ
Bib number:
113809

6. Ο χορός πέρα από σύνορα: πρακτικά του 8ου διεθνούς συνεδρίου για την έρευνα του χορού, Δράμα, 13-17/7/94 = Dance beyond frontiers: proceedings of the 8th international conference on dance research, Drama, Greece, 13-17 Jule 1994

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002092
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο χορός πέρα από σύνορα: πρακτικά του 8ου διεθνούς συνεδρίου για την έρευνα του χορού, Δράμα, 13-17/7/94 = Dance beyond frontiers: proceedings of the 8th international conference on dance research, Drama, Greece, 13-17 Jule 1994
Εκδότης:
Διεθνής Οργάνωση Λαϊκής Τέχνης. Ελληνικό Τμήμα
Έτος έκδοσης:
1994
Ταξιθετικός αριθμός:
306.4846 ΔΣΕΧ1994 χ 1994 1
Bib number:
81332

7. Η διδασκαλία του χορού: ερευνητικές ανακοινώσεις του 7ου διεθνούς συνεδρίου για την έρευνα του χορού, Πορταριά 1993 = Teaching dance = 7th International Conference on Dance Research, Portaria, 7-11 July 1993 . -- τομ.1

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002093
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η διδασκαλία του χορού: ερευνητικές ανακοινώσεις του 7ου διεθνούς συνεδρίου για την έρευνα του χορού, Πορταριά 1993 = Teaching dance = 7th International Conference on Dance Research, Portaria, 7-11 July 1993 . -- τομ.1
Εκδότης:
Διεθνής Οργάνωση Λαϊκής Τέχνης. Ελληνικό Τμήμα
Έτος έκδοσης:
1993
Ταξιθετικός αριθμός:
306.4846 ΔΣΕΧ1993 δ [1993;] 1
Bib number:
81333

8. Teaching dance = 7th International Conference on Dance Research, Portaria, 7-11 July 1993 = Η διδασκαλία του χορού: ερευνητικές ανακοινώσεις του 7ου διεθνούς συνεδρίου για την έρευνα του χορού, Πορταριά 1993 . -- τομ.2

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002094
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Teaching dance = 7th International Conference on Dance Research, Portaria, 7-11 July 1993 = Η διδασκαλία του χορού: ερευνητικές ανακοινώσεις του 7ου διεθνούς συνεδρίου για την έρευνα του χορού, Πορταριά 1993 . -- τομ.2
Εκδότης:
Διεθνής Οργάνωση Λαϊκής Τέχνης. Ελληνικό Τμήμα
Έτος έκδοσης:
1993
Ταξιθετικός αριθμός:
306.4846 ΔΣΕΧ1993 δ [1993;] 2
Bib number:
81333

9. Ο ξεριζωμός και η άλλη πατρίδα: οι προσφυγουπόλεις στην Ελλάδα (11 και 12 Απριλίου 1997): επιστημονικό συμπόσιο

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002095
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ξεριζωμός και η άλλη πατρίδα: οι προσφυγουπόλεις στην Ελλάδα (11 και 12 Απριλίου 1997): επιστημονικό συμπόσιο
Εκδότης:
Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας. Σχολή Μωραΐτη
Έτος έκδοσης:
1999
Ταξιθετικός αριθμός:
325.495 ΕΣΞΑ1997 ξ 1999
Bib number:
361826

10. Ο αέρας πηγή ζωής, κίνησης και καθαρμού: πρακτικά επιστημονικής συνάντησης, 15 - 17 Δεκεμβρίου 2000

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002096
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο αέρας πηγή ζωής, κίνησης και καθαρμού: πρακτικά επιστημονικής συνάντησης, 15 - 17 Δεκεμβρίου 2000
Εκδότης:
Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης
Φίλοι Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης
Έτος έκδοσης:
2003
Ταξιθετικός αριθμός:
333.7923 ΑΠΖ2000 2003
Bib number:
354574

11. Όψεις της ανθρωπολογικής σκέψης και έρευνας στην Ελλάδα

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002097
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Όψεις της ανθρωπολογικής σκέψης και έρευνας στην Ελλάδα
Εκδότης:
Ελληνική Εταιρεία Εθνολογίας
Έτος έκδοσης:
2004
Ταξιθετικός αριθμός:
301.0720495 ΕΕΕ ο 2004
Bib number:
353144

12. Σημειωτική και κοινωνία : διεθνές συνέδριο της Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρίας : Θεσσαλονίκη, 22-23 Ιουνίου 1979

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002098
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σημειωτική και κοινωνία : διεθνές συνέδριο της Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρίας : Θεσσαλονίκη, 22-23 Ιουνίου 1979
Εκδότης:
Οδυσσέας
Έτος έκδοσης:
1980
Ταξιθετικός αριθμός:
302.2 ΔΣΕΣΕ1979 σ 1980
Bib number:
10174

13. Ο χορός από την έρευνα στη διδασκαλία: 9o Διεθνές Συνέδριο για την έρευνα του χορού, 12-16 Ιουλίου 1995, Δράμα

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002099
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο χορός από την έρευνα στη διδασκαλία: 9o Διεθνές Συνέδριο για την έρευνα του χορού, 12-16 Ιουλίου 1995, Δράμα
Εκδότης:
Διεθνής Οργάνωση Λαϊκής Τέχνης. Ελληνικό Τμήμα
Έτος έκδοσης:
1995
Ταξιθετικός αριθμός:
306.4846 ΔΣΕΧ1995 χ 1995
Bib number:
561945

14. Ο πολιτισμός στο τραπέζι

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002100
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο πολιτισμός στο τραπέζι
Εκδότης:
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Έτος έκδοσης:
2010
Ταξιθετικός αριθμός:
363.8 ΓκαΧ π 2010
Bib number:
613435

15. Το μουσείο στη σύγχρονη κοινωνία; πρακτικά Α΄ Συνάντησης Μουσειολογίας: Αθήνα, 29-31 Οκτωβρίου 1984 = The museum in contemporary society: proceedings of the 1st meeting of museology, Athens, 29-31 October 1984

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002101
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το μουσείο στη σύγχρονη κοινωνία; πρακτικά Α΄ Συνάντησης Μουσειολογίας: Αθήνα, 29-31 Οκτωβρίου 1984 = The museum in contemporary society: proceedings of the 1st meeting of museology, Athens, 29-31 October 1984
Εκδότης:
Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων. Ελληνικό Τμήμα
Έτος έκδοσης:
1987
Ταξιθετικός αριθμός:
069 ΣΜΜΣΣ1984 μ 1987
Bib number:
567815

16. 1η συνάντηση πολιτισμού - τουρισμού: θεματικά μουσεία στο νησιωτικό χώρο του Αιγαίου: πρακτικά του συνεδρίου, 18-20 Οκτωβρίου 2000

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002102
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
1η συνάντηση πολιτισμού - τουρισμού: θεματικά μουσεία στο νησιωτικό χώρο του Αιγαίου: πρακτικά του συνεδρίου, 18-20 Οκτωβρίου 2000
Εκδότης:
Υπουργείο Αιγαίου
Έτος έκδοσης:
2001
Ταξιθετικός αριθμός:
069.09495 ΣΠΤ2000 π 2001
Bib number:
417575

17. Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο: τομές και συνέχειες στην ελληνιστική και ρωμαϊκή παράδοση: πρακτικά του Α' Διεθνούς Συμποσίου, 15-17 Σεπτεμβρίου 1988.

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002103
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο: τομές και συνέχειες στην ελληνιστική και ρωμαϊκή παράδοση: πρακτικά του Α' Διεθνούς Συμποσίου, 15-17 Σεπτεμβρίου 1988.
Εκδότης:
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών
Έτος έκδοσης:
1989
Ταξιθετικός αριθμός:
938.308 ΚΖΣΒ1988 1989
Bib number:
568241

18. Το παρόν του παρελθόντος ιστορία, λαογραφία, κοινωνική ανθρωπολογία: επιστημονικό συμπόσιο

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002104
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το παρόν του παρελθόντος ιστορία, λαογραφία, κοινωνική ανθρωπολογία: επιστημονικό συμπόσιο
Εκδότης:
Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας
Έτος έκδοσης:
2003
Ταξιθετικός αριθμός:
306 ΠΠΙ2002 2003
Bib number:
355705

19. Ενδυματολογικά / 1: πρακτικά 1ου κύκλου μαθημάτων του Εθνικού Αρχείου Ελληνικής Παραδοσιακής Ενδυμασίας

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002105
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ενδυματολογικά / 1: πρακτικά 1ου κύκλου μαθημάτων του Εθνικού Αρχείου Ελληνικής Παραδοσιακής Ενδυμασίας
Εκδότης:
Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα
Έτος έκδοσης:
2000
Ταξιθετικός αριθμός:
391.009495 ΠΛΙ ε 2000 1
Bib number:
353562

20. Ενδυματολογικά / 3: η μελέτη των πτυχώσεων: πολλαπλές ερμηνείες: πρακτικά συνεδρίου, Αθήνα, 21-25 Ιουνίου 2004 = Pleats and folds: multiple meanings conference proceedings Athens, 21-25 June 2004

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002106
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ενδυματολογικά / 3: η μελέτη των πτυχώσεων: πολλαπλές ερμηνείες: πρακτικά συνεδρίου, Αθήνα, 21-25 Ιουνίου 2004 = Pleats and folds: multiple meanings conference proceedings Athens, 21-25 June 2004
Εκδότης:
Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα
Έτος έκδοσης:
2009
Ταξιθετικός αριθμός:
391.009495 ΠΛΙ ε 2009 3
Bib number:
608664