Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Συνεδρίαση: 16 Ιουλίου 1875

Πρακτικά uoadl:1311
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση ΣΤ΄: 3 Δεκεμβρίου 1891

Πρακτικά uoadl:1505
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Έκτακτη Συνεδρίαση: 24 Ιανουαρίου 1892

Πρακτικά uoadl:1512
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση 14η: 18 Ιανουαρίου 1965

Πρακτικά uoadl:151526
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση: 7 Οκτωβρίου 1852

Πρακτικά uoadl:899
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση: 28 Ιανουαρίου 1863

Πρακτικά uoadl:906
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση: 17 Δεκεμβρίου 1849

Πρακτικά uoadl:909
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση Τριακοστή Τρίτη: 3 Ιουλίου 1962

Πρακτικά uoadl:9081
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Συνεδρίαση: 15 Νοεμβρίου 1866

Πρακτικά uoadl:928
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Συνεδρίαση: 29 Νοεμβρίου 1866

Πρακτικά uoadl:929
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Συνεδρίαση: 6 Οκτωβρίου 1866

Πρακτικά uoadl:925
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Συνεδρίαση: 3 Δεκεμβρίου 1866

Πρακτικά uoadl:930
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Συνεδρίαση: 15 Οκτωβρίου 1866

Πρακτικά uoadl:926
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. Συνεδρίαση: 3 Οκτωβρίου 1866

Πρακτικά uoadl:924
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. Συνεδρίαση: 1 Νοεμβρίου 1866

Πρακτικά uoadl:927
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

16. 14 Ιανουαρίου 1862

Πρακτικά uoadl:45525
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

17. Συνεδρίαση Ενδεκάτη: 11 Δεκεμβρίου 1979

Πρακτικά uoadl:45526
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

18. Συνεδρίαση Δωδεκάτη (έκτακτη): 21 Δεκεμβρίου 1979

Πρακτικά uoadl:45527
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

19. Συνεδρίαση Δωδεκάτη α΄ (έκτακτη): 4 Ιανουαρίου 1980

Πρακτικά uoadl:45528
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

20. Συνεδρίαση Εικοστή: 11 Ιουνίου 1940

Πρακτικά uoadl:4341
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο