Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Συνεδρίαση: 18 Ιουνίου 1919

Πρακτικά uoadl:42126
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση: 28 Ιουνίου 1919

Πρακτικά uoadl:42127
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση: 6 Ιουλίου 1919

Πρακτικά uoadl:42128
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση 11η: 23 Δεκεμβρίου 1936 [73-74]

Πρακτικά uoadl:4213
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση: 11 Ιουλίου 1919

Πρακτικά uoadl:42132
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση: 13 Ιουλίου 1919

Πρακτικά uoadl:42133
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση: 24 Οκτωβρίου 1919

Πρακτικά uoadl:42134
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση: 1 Νοεμβρίου 1919

Πρακτικά uoadl:42135
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Συνεδρίαση: 8 Νοεμβρίου 1919

Πρακτικά uoadl:42136
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Συνεδρίαση: 15 Νοεμβρίου 1919

Πρακτικά uoadl:42137
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Συνεδρίαση (έκτακτη): 26 Νοεμβρίου 1919

Πρακτικά uoadl:42138
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Συνεδρίαση: 13 Δεκεμβρίου 1919

Πρακτικά uoadl:42139
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Συνεδρίαση 12η: 30 Δεκεμβρίου 1936 [75]

Πρακτικά uoadl:4214
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. Συνεδρίαση: 23 Δεκεμβρίου 1919

Πρακτικά uoadl:42140
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. Συνεδρίαση: 24 Δεκεμβρίου 1919

Πρακτικά uoadl:42141
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

16. Συνεδρίαση: 8 Ιανουαρίου 1920

Πρακτικά uoadl:42142
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

17. Συνεδρίαση: 15 Ιανουαρίου 1920

Πρακτικά uoadl:42143
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

18. Συνεδρίαση: 26 Φεβρουαρίου 1920

Πρακτικά uoadl:42144
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

19. Συνεδρίαση: 20 Μαρτίου 1920

Πρακτικά uoadl:42145
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

20. Συνεδρίαση: 24 Απριλίου 1920

Πρακτικά uoadl:42146
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο