Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Αναστασιματάριο (Χρυσάφη του νέου) - Ανθολογία

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:126022
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΗ'
Αριθμός τεκμηρίου:
117 / 265

2. Ειρμολόγιο Πέτρου Πελοποννησίου - Ειρμολόγιο Πέτρου Βυζαντίου - Ανθολογία

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:126789
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΗ' (τέλη)
Αριθμός τεκμηρίου:
132 / 272στ

3. Ανθολογία

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:126790
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΘ' (μέσα)
Αριθμός τεκμηρίου:
133 / 273

4. Ανθολογία

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:126791
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΘ' (αρχές)
Αριθμός τεκμηρίου:
134 / 274

5. Ανθολογία νέων μαθημάτων

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:126792
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΘ' (αρχές)
Αριθμός τεκμηρίου:
135 / 243

6. Ανθολογία

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:126793
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΘ' (α' ήμισυ)
Αριθμός τεκμηρίου:
136 / 278

7. Ειρμολόγιο Πέτρου Πελοποννησίου - Ανθολογία

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:126794
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Προηγούμενος Ιωαννίκιος Ιβηρίτης
Ioannikios Everetes, proegoumenos
Αιώνας:
ΙΘ'
Αριθμός τεκμηρίου:
137 / 276

8. Ανθολογία

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:126795
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΘ' (α' ήμισυ)
Αριθμός τεκμηρίου:
138 / 277

9. Συλλογή χερουβικών

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:126796
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΘ' (αρχές)
Αριθμός τεκμηρίου:
139 / 279

10. Εκλογή εκ του Στιχηραρίου Χρυσάφη του νέου

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:126797
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΘ' (αρχές)
Αριθμός τεκμηρίου:
140 / 280

11. Αναστασιμάταριο

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:126839
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΘ' (αρχές)
Αριθμός τεκμηρίου:
141 / 282

12. Ανθολογία - Μαθηματάριο

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:126840
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΘ' (αρχές)
Αριθμός τεκμηρίου:
142 / 281

13. Ανθόλογιο Στιχηραρίου

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:126733
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΘ' (αρχές)
Αριθμός τεκμηρίου:
131 / 272ε

14. Εκλογή εκ του Στιχηραρίου Χρυσάφη του νέου

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:126848
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΘ' (αρχές)
Αριθμός τεκμηρίου:
150 / 291

15. Καλοφωνικό Ειρμολόγιο - Ειρμολόγιο Πέτρου Βυζαντίου

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:126849
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΘ΄ (μέσα)
Αριθμός τεκμηρίου:
151 / 288

16. Συλλογή ασμάτων

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:126850
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Ιωάννης Πελοπίδης Ηπειρώτης
Ioannes Pelopedes Eperotes
Αιώνας:
ΙΘ΄
Αριθμός τεκμηρίου:
152 / 292

17. Αναστασιμάταριο

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:126851
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΘ' (μέσα)
Αριθμός τεκμηρίου:
153 / 293

18. Ανθολογία - Μαθηματάριο

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:126852
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΘ΄ (αρχές)
Αριθμός τεκμηρίου:
154 / 294

19. Ανθολογία

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:126853
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΘ' (αρχές)
Αριθμός τεκμηρίου:
155 / 295

20. Δοξαστάριο Κωνσταντίνου πρωτοψάλτου

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:126854
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΘ' (μέσα)
Αριθμός τεκμηρίου:
156 / 296