Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Καταβασίες της Κυριακής προ των Χριστουγέννων

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:110821
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΗ' (τέλη)
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 3 / Τετράδιο 78Α

2. Δοξαστικό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (τμήμα)

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:110822
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Αντώνιος λαμπαδάριος
Antonios lampadarios
Αιώνας:
ΙΗ' (τέλη) - ΙΘ' (αρχές)
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 3 / Τετράδιο 317

3. Κοινωνικόν Εις Μνημόσυνον

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:110823
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Αντώνιος λαμπαδάριος
Antonios lampadarios
Αιώνας:
ΙΗ' (τέλη) - ΙΘ' (αρχές)
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 3 / Τετράδιο 318

4. Κοινωνικόν Εις μνημόσυνον

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:110824
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Αντώνιος λαμπαδάριος
Antonios lampadarios
Αιώνας:
ΙΗ' (τέλη) - ΙΘ' (αρχές)
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 3 / Τετράδιο 319

5. Δοξαστικό της Κυριακής του Παραλύτου

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:110829
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Αντώνιος λαμπαδάριος
Antonios lampadarios
Αιώνας:
ΙΗ' (τέλη) - ΙΘ' (αρχές)
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 3 / Τετράδιο 320

6. Και νυν του πολυελέου

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:110834
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Αντώνιος λαμπαδάριος
Antonios lampadarios
Αιώνας:
ΙΗ' (τέλη) - ΙΘ' (αρχές)
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 3 / Τετράδιο 321

7. Ειρμολόγιο

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:110485
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Γρηγόριος Πρωτοψάλτης
Gregorios protopsaltes
Αιώνας:
ΙΘ΄ (αρχές)
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος Α΄

8. Καλοφωνικό Ειρμολόγιο

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:110487
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Γρηγόριος Πρωτοψάλτης
Gregorios protopsaltes
Αιώνας:
ΙΘ'
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος Β΄

9. Ανθολογία (Εσπερινός)

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:110490
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Γρηγόριος Πρωτοψάλτης
Gregorios protopsaltes
Αιώνας:
ΙΘ'
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος Γ΄

10. Ανθολογία (Όρθρος)

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:110493
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Γρηγόριος Πρωτοψάλτης
Gregorios protopsaltes
Αιώνας:
ΙΘ'
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος Δ΄

11. Ανθολογία (Λειτουργία)

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:110494
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Γρηγόριος Πρωτοψάλτης
Gregorios protopsaltes
Αιώνας:
ΙΘ'
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος Ε΄

12. Ανθολογία (Λειτουργία)

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:110499
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Γρηγόριος Πρωτοψάλτης
Gregorios protopsaltes
Αιώνας:
ΙΘ'
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος Ζ΄

13. Μηνολόγιο (Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου) - Μηνολόγιο (Δεκεμβρίου-Φεβρουαρίου)

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:110507
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ
Chourmouzios Chartofylax
Αιώνας:
ΙΘ'
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος Η' - Φάκελος Θ'

14. Μηνολόγιο (Μαρτίου-Αυγούστου)

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:110512
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ
Chourmouzios Chartofylax
Αιώνας:
ΙΘ'
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος Ι'

15. Τριώδιο - Πεντηκοστάριο

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:110520
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ
Chourmouzios Chartofylax
Αιώνας:
ΙΘ'
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος Κ΄ - Φάκελος Λ΄

16. Ανθολογία

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:125133
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΘ' (αρχές)
Αριθμός τεκμηρίου:
61 / 211

17. Αναστασιματάριο Πέτρου Πελοποννησίου

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:125134
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Δημήτριος [Μαρούκας] εξ Ύδρας
Demetrios Maroukas from Hydra
Demetrios Maroukas de Hydra
Αιώνας:
ΙΘ΄ (αρχές)
Αριθμός τεκμηρίου:
62 / 212

18. Ειρμολόγιο Πέτρου Πελοποννησίου - Ανθολογία

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:125135
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΗ΄
Αριθμός τεκμηρίου:
63 / 213

19. Καλοφωνικό Στιχηράριο

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:125136
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αιώνας:
ΙΗ΄
Αριθμός τεκμηρίου:
65 / 215

20. Ανθολόγιον Στιχηραρίου Μηνολογίου-Τριωδίου-Πεντηκοσταρίου (Χρυσάφη του νέου)

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:125137
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Κωδικογράφος:
Σακέλλιος Παναγιώτης Ιερεύς
Sekelios Panagiotes the priest
Sekelios Panagiotes le pretre
Αιώνας:
ΙΗ'
Αριθμός τεκμηρίου:
68 / 218