Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Πολυέλεος Εξομολογείσθε τω Κυρίω, Πέτρου Μπερεκέτη, ήχ νενανώ (πλήρης)

Μουσικό Κομμάτι uoadl:182179
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών

2. Πολυέλεος Δούλοι Κύριον, Πέτρου Μπερεκέτη, ήχ α' (πλήρης)

Μουσικό Κομμάτι uoadl:182180
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών

3. Κοινωνικό Δευτέρας, Ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα, ήχ α'

Μουσικό Κομμάτι uoadl:182181
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών

4. Κοινωνικό Τρίτης, Εις μνημόσυνον αιώνιον έσται δίκαιος ήχ βαρύς

Μουσικό Κομμάτι uoadl:182182
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών

5. Κοινωνικό Τετάρτης, Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι, ήχ δ'

Μουσικό Κομμάτι uoadl:182183
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών

6. Κοινωνικό Πέμπτης, Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγγος αυτών, ήχ πλ δ'

Μουσικό Κομμάτι uoadl:182184
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών

7. 5

Μουσικό Κομμάτι uoadl:182185
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών

8. Κοινωνικό Σαββάτου, Μακάριοι ους εξελέξω και προσελάβου Κύριε, ήχ πλ α'

Μουσικό Κομμάτι uoadl:182186
Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών