Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Ένα είδος "Φυλετικού Διαχωρισμού" (Pardoe, 1837) στους υποτελείς λαούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας: οι επιβαλλόμενες φυλετικο-χρωματικές διακρίσεις στις οικίες, στα ενδύματα και στα υποδήματα των υποτελών λαών

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2775407
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Ειρήνη Καμπερίδου
Έτος δημοσίευσης:
2007

2. Η ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ "ΜΑΝΙΑ" ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΤΗΣ ΣΙΝΩΠΗΣ ΤΟ 1870, ΚΑΙ Η ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΜΟΥΣΙΚΟ-ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΛΑΒΩΝ

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2775441
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Ειρήνη Καμπερίδου
Έτος δημοσίευσης:
2006

3. The role of nano-perovskite in the negligible thorium release in seawater from Greek bauxite residue (red mud)

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2320623
Μονάδα:
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Συγγραφείς:
Platon N. Gamaletsos
Athanasios Godelitsas
Takeshi Kasama
Alexei Kuzmin
Markus Lagos
Theo J. Mertzimekis
Jörg Göttlicher
Ralph Steininger
Stelios Xanthos
Yiannis Pontikes
George N. Angelopoulos
Charalampos Zarkadas
Aleksandr Komelkov
Evangelos Tzamos
Anestis Filippidis
Έτος δημοσίευσης:
2016

4. ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2775627
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ
Έτος δημοσίευσης:
2009

5. «Η Κυριαρχία της Τρομοκρατίας στην Τουρκία» και «Ο Κουτσός Δήμαρχος της Κερασούντας»

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2775419
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Ειρήνη Καμπερίδου
Έτος δημοσίευσης:
2008

6. Νεομάρτυρες της Σμύρνης: «ο Ξεδιάντροπος Ζυγός» (1816)

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2775410
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Ειρήνη Καμπερίδου
Έτος δημοσίευσης:
2008

7. Homophobia predictors – A case study in Greece: heterosexual physical education student attitudes towards male and female homosexuality

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2779529
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Yannis Georgiou,
Nikolaos Patsantaras,
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2018

8. Spectroscopic and nanoscale characterization of blue-coloured smithsonite (ZnCO3) from Lavrion historical mines (Greece)

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2320625
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Michail Samouhos
Janez Zavašnik
Alexander Rečnik
Athanasios Godelitsas
Elias Chatzitheodoridis
Yiannis Sanakis
Έτος δημοσίευσης:
2015

9. ΟΙ ΧΟΡΟΙ ΤΩΝ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ: Ο ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ Η ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΤΗΤΑΣ

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2775494
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ
Έτος δημοσίευσης:
2003

10. Mineral Surface Science and Nanogeoscience

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2320628
Μονάδα:
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Συγγραφείς:
Athanasios Godelitsas (Guest Editor)
Έτος δημοσίευσης:
2017

11. New insights into hydrothermal vent processes in the unique shallow-submarine arc-volcano, Kolumbo (Santorini), Greece

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2320621
Μονάδα:
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Συγγραφείς:
Stephanos P. Kilias
Paraskevi Nomikou
Dimitrios Papanikolaou
Paraskevi N. Polymenakou
Athanasios Godelitsas
Ariadne Argyraki
Steven Carey
Platon Gamaletsos
Theo J. Mertzimekis
Eleni Stathopoulou
Joerg Goettlicher
Ralph Steininger
Konstantina Betzelou
Isidoros Livanos
Christos Christakis
Katherine Croff Bell
Michael Scoullos
Έτος δημοσίευσης:
2013

12. Ο Οργανικός Χάρτης της Ελευθέρας Πολιτείας Ικαρίας: οι αιτίες, το γράμμα, το πνεύμα

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2880173
Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Συγγραφείς:
Ιάσων Κουτούφαρης-Μαλανδρίνος / Jason Koutoufaris-Malandrinos
Έτος δημοσίευσης:
2011

13. Κάλαντα του Λαζάρου: Μία ικαριακή παραλλαγή της λόγιας εκδοχής

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2880172
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Ιάσων Κουτούφαρης-Μαλανδρίνος / Jason Koutoufaris-Malandrinos
Έτος δημοσίευσης:
2015

14. Ένα παραχρονολογημένο ικαριακό έγγραφο

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2880182
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Ιάσων Κουτούφαρης-Μαλανδρίνος / Jason Koutoufaris-Malandrinos
Έτος δημοσίευσης:
2019

15. Η αναστοχαστική ισορροπία στην Θεωρία της Δικαιοσύνης του John Rawls: Σκέψεις για την θέση της στην νομική επιστήμη

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2880180
Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Συγγραφείς:
Ιάσων Κουτούφαρης-Μαλανδρίνος / Jason Koutoufaris-Malandrinos
Έτος δημοσίευσης:
2015

16. Comment la théorie peut-elle rencontrer la réalité, tandis que la réalité a déjà rencontré la théorie?

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2880179
Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Συγγραφείς:
Ιάσων Κουτούφαρης-Μαλανδρίνος / Jason Koutoufaris-Malandrinos
Έτος δημοσίευσης:
2016

17. Θεσμική Εφαρμογή και Αρχή της Αναλογικότητας: Μία κριτική ανάγνωση

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2880181
Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Συγγραφείς:
Ιάσων Κουτούφαρης-Μαλανδρίνος / Jason Koutoufaris-Malandrinos
Έτος δημοσίευσης:
2014

18. Ο Αιώνας των Κυριαρχιών: Κρατική ή Πανεπιστημιακή;

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2880178
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Ιάσων Κουτούφαρης-Μαλανδρίνος / Jason Koutoufaris-Malandrinos
Έτος δημοσίευσης:
2011

19. Μία Γενεαλογία της Κυριαρχίας

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2880177
Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Συγγραφείς:
Ιάσων Κουτούφαρης-Μαλανδρίνος / Jason Koutoufaris-Malandrinos
Έτος δημοσίευσης:
2011

20. Το Φυσικό Δίκαιο στον Θωμά Ακυινάτη: Μία σύγκριση με τον Αριστοτέλη

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2880176
Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Συγγραφείς:
Ιάσων Κουτούφαρης-Μαλανδρίνος / Jason Koutoufaris-Malandrinos
Έτος δημοσίευσης:
2011