Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Spectroscopic and nanoscale characterization of blue-coloured smithsonite (ZnCO3) from Lavrion historical mines (Greece)

Άρθρο Περιοδικού (Journal Article) uoadl:2320625
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Michail Samouhos
Janez Zavašnik
Alexander Rečnik
Athanasios Godelitsas
Elias Chatzitheodoridis
Yiannis Sanakis
Έτος δημοσίευσης:
2015-01-01

2. Mineral Surface Science and Nanogeoscience

Άρθρο Περιοδικού (Journal Article) uoadl:2320628
Μονάδα:
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Συγγραφείς:
Athanasios Godelitsas (Guest Editor)
Έτος δημοσίευσης:
2017-01-01

3. New insights into hydrothermal vent processes in the unique shallow-submarine arc-volcano, Kolumbo (Santorini), Greece

Άρθρο Περιοδικού (Journal Article) uoadl:2320621
Μονάδα:
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Συγγραφείς:
Stephanos P. Kilias
Paraskevi Nomikou
Dimitrios Papanikolaou
Paraskevi N. Polymenakou
Athanasios Godelitsas
Ariadne Argyraki
Steven Carey
Platon Gamaletsos
Theo J. Mertzimekis
Eleni Stathopoulou
Joerg Goettlicher
Ralph Steininger
Konstantina Betzelou
Isidoros Livanos
Christos Christakis
Katherine Croff Bell
Michael Scoullos
Έτος δημοσίευσης:
2013-01-01

4. ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΚΟΡΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Άρθρο Περιοδικού (Journal Article) uoadl:2418014
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφείς:
Ειρήνη Καμπερίδου ,
Khaled Al zyoud
Έτος δημοσίευσης:
2010-01-01

5. Women entrepreneurs: ‘we cannot have change unless we have men in the room’

Άρθρο Περιοδικού (Journal Article) uoadl:2330032
Μονάδα:
Λοιπές (διοικητικές και μη) μονάδες και υπηρεσίες
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2013-01-01

6. The Greek Dream by Monsieur de Choiseul: The Travels of a European of the Enlightenment. [Review of the Book: Le rêve grec de Monsieur de Choiseul Les voyages d'un européen des Lumières by Frédéric Barbier]

Άρθρο Περιοδικού (Journal Article) uoadl:2330031
Μονάδα:
Λοιπές (διοικητικές και μη) μονάδες και υπηρεσίες
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2017-01-01

7. Social Women Share: Technology as an Enabler

Άρθρο Περιοδικού (Journal Article) uoadl:2337265
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
, Manolis Labovas
Έτος δημοσίευσης:
2012-01-01

8. Φύλο και Ηγετικές Δεξιότητες: Γεφυρώνοντας το Έμφυλο Χάσμα (Gender and Leadership Skills: Bridging the Gender Gap)

Άρθρο Περιοδικού (Journal Article) uoadl:2336409
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφείς:
Ειρήνη Καμπερίδου
Έτος δημοσίευσης:
2016-01-01

9. Interacting, sharing and bonding: ‘notes of personal experience’ by nineteenth-century women travellers

Άρθρο Περιοδικού (Journal Article) uoadl:2330579
Μονάδα:
Λοιπές (διοικητικές και μη) μονάδες και υπηρεσίες
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2016-01-01

10. Redefining Professional Success and Concepts of Excellence: Integrating a Gender Perspective

Άρθρο Περιοδικού (Journal Article) uoadl:2337537
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou ,
Eva Fabry
Έτος δημοσίευσης:
2012-01-01

11. Athlete Activism and Peace Education: Bridging the Social Inequality Gap through Sports

Άρθρο Περιοδικού (Journal Article) uoadl:2359317
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2011-01-01

12. Exploring the 'aggregation-prone' core of human Cystatin C: A structural study.

Άρθρο Περιοδικού (Journal Article) uoadl:2710171
Μονάδα:
Τμήμα Βιολογίας
Συγγραφείς:
Paraskevi Tsiolaki
Nikolaos Louros
Stavros Hamodrakas
Vassiliki Iconomidou
Έτος δημοσίευσης:
2015-01-01

13. An N-terminal pro-atrial natriuretic peptide (NT-proANP) 'aggregation-prone' segment involved in isolated atrial amyloidosis.

Άρθρο Περιοδικού (Journal Article) uoadl:2710169
Μονάδα:
Τμήμα Βιολογίας
Συγγραφείς:
Nikolaos Louros
Vassiliki Iconomidou
Paraskevi Tsiolaki
Evangelia Chrysina
Georgios Baltatzis
Eustratios Patsouris
Stavros Hamodrakas
Έτος δημοσίευσης:
2014-01-01

14. The pentapeptide LQVVR plays a pivotal role in human cystatin C fibrillization.

Άρθρο Περιοδικού (Journal Article) uoadl:2710170
Μονάδα:
Τμήμα Βιολογίας
Συγγραφείς:
Paraskevi Tsiolaki
Stavros Hamodrakas
Vassiliki Iconomidou
Έτος δημοσίευσης:
2015-01-01

15. Chameleon ‘aggregation-prone’ segments of apoA-I: A model of amyloid fibrils formed in apoA-I amyloidosis

Άρθρο Περιοδικού (Journal Article) uoadl:2710174
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Louros, N.N.,
Tsiolaki, P.L.,
Griffin, M.D.,
Howlett, G.J.,
Hamodrakas, S.J.,
Iconomidou, V.A.
Έτος δημοσίευσης:
2015-01-01

16. Cu(II) frameworks from a “mixed-ligand” approach

Άρθρο Περιοδικού (Journal Article) uoadl:2193239
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Athena M. Fidelli
Vadim G. Kessler
Albert Escuer
Giannis S. Papaefstathiou
Έτος δημοσίευσης:
2017-01-01

17. The Cultural Poetics of Terence's Literary Comedy

Άρθρο Περιοδικού (Journal Article) uoadl:2323417
Μονάδα:
Τμήμα Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Sophia Papaioannou
Έτος δημοσίευσης:
2013-01-01

18. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΥΛΟ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΥΛΟ: ΤΟ ΦΥΛΟ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Άρθρο Περιοδικού (Journal Article) uoadl:2418016
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφείς:
Ειρήνη Καμπερίδου
Έτος δημοσίευσης:
2010-01-01

19. «Les voies communes de la recherche: Un demi-siècle d’un dialogue interdisciplinaire fertile», Études Balkaniques, L/1, Sofia 2014, σσ. 36-40.

Άρθρο Περιοδικού (Journal Article) uoadl:2672926
Μονάδα:
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Άννα Ταμπάκη (Anna Tabaki)
Έτος δημοσίευσης:
2014-01-01

20. «La réception de Rousseau en Grèce (fin du XVIIIème-premières décennies du XIXème s.)», Études Balkaniques, αφιέρωμα «Études dix-huitiémistes dans les Balkans: Lectures de Rousseau aux XIXe et XXe siècles». Volume dirigé par Raia Zaimova, XLIX(2013), σσ. 41-50.

Άρθρο Περιοδικού (Journal Article) uoadl:2672931
Μονάδα:
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Άννα Ταμπάκη (Anna Tabaki)
Έτος δημοσίευσης:
2013-01-01