Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. sports Law, Lex Sportiva & Lex Olympica

Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2417980
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφείς:
Dimitrios P. Panagiotopoulos
Έτος δημοσίευσης:
2017

2. Relations Gréco - Roumaines. Interculturalité et identité nationale. Sous la direction de P.M. Kitromilides et A. Tabaki [2004 (p. 314)]

Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2673113
Μονάδα:
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Anna Tabaki
P.M. Kitromilides
Έτος δημοσίευσης:
2004

4. Ο Βολταίρος και η υπόθεση Καλάς. Από την ιστορία στον μύθο - Voltaire et l' affaire Calas. De l ' histoire au mythe. Claude Lauriol. Ετήσια διάλεξη Κ.Θ. ΔΗΜΑΡΑ 2005. Μετάφρ. Άννα Ταμπάκη [2006 (σ. 144) ]

Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2673127
Μονάδα:
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Άννα Ταμπάκη (μετάφρ.)
Έτος δημοσίευσης:
2006

5. Ο Διαφωτισμός και η σημασία των διαβαθμίσεων – Les lumières ou le sens de gradation. Michel Delon. Ετήσια διάλεξη Κ. Θ. ΔΗΜΑΡΑ 2003. Μετάφραση: Άννα Ταμπάκη [2004 (σ. 182) ]

Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2673125
Μονάδα:
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Άννα Ταμπάκη (μετάφρ.)
Έτος δημοσίευσης:
2004

6. Tendances actuelles de la Littérature comparée dans le Sud - est de l'Europe. Sous la direction de Anna Tabaki, [2006 (p. 210)]

Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2673109
Μονάδα:
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Άννα Ταμπάκη (Anna Tabaki), επιμ.
Έτος δημοσίευσης:
2006

8. Επιστημονικό Συμπόσιο Μετάφραση και περιοδικός τύπος στον 19ο αιώνα. Πρακτικά. Επιμέλεια: Άννα Ταμπάκη - Αλεξία Αλτουβά, Αθήνα 2016, 224 σελ.

Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2672770
Μονάδα:
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Άννα Ταμπάκη - Αλεξία Αλτουβά (επιμ.)
Έτος δημοσίευσης:
2016

9. Ιστορία και θεωρία της μετάφρασης, 18ος αιώνας - Ο Διαφωτισμός «πράγμα περισπούδαστο και τώρα σ' όλα τα βασίλεια».

Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2778605
Μονάδα:
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Άννα Ταμπάκη
Έτος δημοσίευσης:
2018

10. Ελληνικότητα και ετερότητα: Πολιτισμικές διαμεσολαβήσεις και ‘εθνικός χαρακτήρας’ στον 19ο αιώνα. Πρακτικά Συμποσίου. Επιμέλεια: Άννα Ταμπάκη – Ουρανία Πολυκανδριώτη, τ. A΄, Αθήνα 2016.

Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2672760
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Άννα Ταμπάκη – Ουρανία Πολυκανδριώτη (επιμ.)
Έτος δημοσίευσης:
2016

11. Συνάντηση Νέων Ερευνητών. Ο ελληνικός περιοδικός τύπος του 19ου αιώνα. Ερευνητικά ζητήματα - Πορίσματα της έρευνας. Πρακτικά. Επιμέλεια: Άννα Ταμπάκη - Μαρία Σεχοπούλου, Αθήνα 2015, 196 σελ.

Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2672766
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Άννα Ταμπάκη - Μαρία Σεχοπούλου (επιμ.)
Έτος δημοσίευσης:
2015

12. Κοινωνικό Φύλο, Κοινωνικό Κεφάλαιο, Πολυπολιτισμικότητα και Αθλητισμός

Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2417971
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Ειρήνη Καμπερίδου
Έτος δημοσίευσης:
2012

13. Επιστημονική Συνάντηση αφιερωμένη στα 300 χρόνια από τη γέννηση του Denis Diderot. Παγκόσμιο Θέατρο: Πράξη – Δραματουργία – Θεωρία. ΠΡΑΚΤΙΚΑ. Επιμέλεια: Αλεξία Αλτουβά – Μαρία Σεχοπούλου. Προλογικό Σημείωμα - Χαιρετισμός: Άννα Ταμπάκη, Αθήνα 2017, 714 σελ.

Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2672772
Μονάδα:
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Αλεξία Αλτουβά – Μαρία Σεχοπούλου (επιμ.). Προλογικό Σημείωμα - Χαιρετισμός: Άννα Ταμπάκη
Έτος δημοσίευσης:
2017

14. ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ-ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΜΟΥ

Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2650231
Μονάδα:
Τμήμα Φυσικής
Συγγραφείς:
Φωτεινή Παλληκάρη
Έτος δημοσίευσης:
2016

15. Ζητήματα συγκριτικής γραμματολογίας και ιστορίας των ιδεών. Εννέα μελέτες. Εκδ. Ergo, Αθήνα 2006.

Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2680622
Μονάδα:
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Άννα Ταμπάκη
Έτος δημοσίευσης:
2006

16. Greek - Bulgarian Relations in the Age of National Identity Formation. Edited by P.M. Kitromilides and Anna Tabaki [2010 ( σ . 340)]

Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2673115
Μονάδα:
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Άννα Ταμπάκη (Anna Tabaki)
Π.Μ. Κιτρομηλίδης (P.M. Kitromilides)
Έτος δημοσίευσης:
2010

17. Επιτέλους, Αναπνέω Ελεύθερη! Γυναικείες Μαρτυρίες (του 17ου, 18ου, 19ου, και αρχές 20ου αιώνα)

Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2417974
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Ειρήνη Καμπερίδου
Έτος δημοσίευσης:
2014

18. Una revolución estética. El Romanticismo en Hispanoamérica

Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2758857
Μονάδα:
Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Viktoria Kritikou
Έτος δημοσίευσης:
2012

19. From Dawn till Dusk: Bioethical Insights into the Beginning and the End of Life

Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2902838
Μονάδα:
Τμήμα Φιλοσοφίας
Συγγραφείς:
Evangelos D. Protopapadakis
Έτος δημοσίευσης:
2020

20. Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2895984
Μονάδα:
Λοιπές μονάδες και υπηρεσίες
Συγγραφείς:
Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης
Δημήτριος Μπουρλετίδης
Έτος δημοσίευσης:
2014