Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. sports Law, Lex Sportiva & Lex Olympica

Μονογραφία (Βιβλίο) uoadl:2417980
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφείς:
Dimitrios P. Panagiotopoulos
Έτος δημοσίευσης:
2017-01-01

2. ΝΤΟΠΙΝΓΚ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (DOPING)

Μονογραφία (Βιβλίο) uoadl:2775630
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Σωτήριος Αθανασέλης,
Ειρήνη Καμπερίδου
, Ιωάννης Λάϊος
, Σοφία Χαρίτου
Έτος δημοσίευσης:
2006-01-01

3. Relations Gréco - Roumaines. Interculturalité et identité nationale. Sous la direction de P.M. Kitromilides et A. Tabaki [2004 (p. 314)]

Μονογραφία (Βιβλίο) uoadl:2673113
Μονάδα:
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Anna Tabaki
P.M. Kitromilides
Έτος δημοσίευσης:
2004-01-01

5. Ο Βολταίρος και η υπόθεση Καλάς. Από την ιστορία στον μύθο - Voltaire et l' affaire Calas. De l ' histoire au mythe. Claude Lauriol. Ετήσια διάλεξη Κ.Θ. ΔΗΜΑΡΑ 2005. Μετάφρ. Άννα Ταμπάκη [2006 (σ. 144) ]

Μονογραφία (Βιβλίο) uoadl:2673127
Μονάδα:
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Άννα Ταμπάκη (μετάφρ.)
Έτος δημοσίευσης:
2006-01-01

6. Ο Διαφωτισμός και η σημασία των διαβαθμίσεων – Les lumières ou le sens de gradation. Michel Delon. Ετήσια διάλεξη Κ. Θ. ΔΗΜΑΡΑ 2003. Μετάφραση: Άννα Ταμπάκη [2004 (σ. 182) ]

Μονογραφία (Βιβλίο) uoadl:2673125
Μονάδα:
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Άννα Ταμπάκη (μετάφρ.)
Έτος δημοσίευσης:
2004-01-01

7. Tendances actuelles de la Littérature comparée dans le Sud - est de l'Europe. Sous la direction de Anna Tabaki, [2006 (p. 210)]

Μονογραφία (Βιβλίο) uoadl:2673109
Μονάδα:
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Άννα Ταμπάκη (Anna Tabaki), επιμ.
Έτος δημοσίευσης:
2006-01-01

9. Πλαύτος, Ο Καυχησιάρης Στρατιώτης (Miles Gloriosus)

Μονογραφία (Βιβλίο) uoadl:2895717
Μονάδα:
Τμήμα Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Σοφία Παπαϊωάννου
Έτος δημοσίευσης:
2010-01-01

10. Επιστημονικό Συμπόσιο Μετάφραση και περιοδικός τύπος στον 19ο αιώνα. Πρακτικά. Επιμέλεια: Άννα Ταμπάκη - Αλεξία Αλτουβά, Αθήνα 2016, 224 σελ.

Μονογραφία (Βιβλίο) uoadl:2672770
Μονάδα:
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Άννα Ταμπάκη - Αλεξία Αλτουβά (επιμ.)
Έτος δημοσίευσης:
2016-01-01

11. Ιστορία και θεωρία της μετάφρασης, 18ος αιώνας - Ο Διαφωτισμός «πράγμα περισπούδαστο και τώρα σ' όλα τα βασίλεια».

Μονογραφία (Βιβλίο) uoadl:2778605
Μονάδα:
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Άννα Ταμπάκη
Έτος δημοσίευσης:
2018-01-01

12. Ελληνικότητα και ετερότητα: Πολιτισμικές διαμεσολαβήσεις και ‘εθνικός χαρακτήρας’ στον 19ο αιώνα. Πρακτικά Συμποσίου. Επιμέλεια: Άννα Ταμπάκη – Ουρανία Πολυκανδριώτη, τ. A΄, Αθήνα 2016.

Μονογραφία (Βιβλίο) uoadl:2672760
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Άννα Ταμπάκη – Ουρανία Πολυκανδριώτη (επιμ.)
Έτος δημοσίευσης:
2016-01-01

13. Ελληνικότητα και ετερότητα: Πολιτισμικές διαμεσολαβήσεις και ‘εθνικός χαρακτήρας’ στον 19ο αιώνα. Πρακτικά Συμποσίου. Επιμέλεια: Άννα Ταμπάκη – Ουρανία Πολυκανδριώτη, τ. Β΄, Αθήνα 2016.

Μονογραφία (Βιβλίο) uoadl:2672762
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Άννα Ταμπάκη – Ουρανία Πολυκανδριώτη (επιμ.)
Έτος δημοσίευσης:
2016-01-01

14. Συνάντηση Νέων Ερευνητών. Ο ελληνικός περιοδικός τύπος του 19ου αιώνα. Ερευνητικά ζητήματα - Πορίσματα της έρευνας. Πρακτικά. Επιμέλεια: Άννα Ταμπάκη - Μαρία Σεχοπούλου, Αθήνα 2015, 196 σελ.

Μονογραφία (Βιβλίο) uoadl:2672766
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Άννα Ταμπάκη - Μαρία Σεχοπούλου (επιμ.)
Έτος δημοσίευσης:
2015-01-01

15. Κοινωνικό Φύλο, Κοινωνικό Κεφάλαιο, Πολυπολιτισμικότητα και Αθλητισμός

Μονογραφία (Βιβλίο) uoadl:2417971
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Ειρήνη Καμπερίδου
Έτος δημοσίευσης:
2012-01-01

16. Επιστημονική Συνάντηση αφιερωμένη στα 300 χρόνια από τη γέννηση του Denis Diderot. Παγκόσμιο Θέατρο: Πράξη – Δραματουργία – Θεωρία. ΠΡΑΚΤΙΚΑ. Επιμέλεια: Αλεξία Αλτουβά – Μαρία Σεχοπούλου. Προλογικό Σημείωμα - Χαιρετισμός: Άννα Ταμπάκη, Αθήνα 2017, 714 σελ.

Μονογραφία (Βιβλίο) uoadl:2672772
Μονάδα:
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Αλεξία Αλτουβά – Μαρία Σεχοπούλου (επιμ.). Προλογικό Σημείωμα - Χαιρετισμός: Άννα Ταμπάκη
Έτος δημοσίευσης:
2017-01-01

17. ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ-ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΜΟΥ

Μονογραφία (Βιβλίο) uoadl:2650231
Μονάδα:
Τμήμα Φυσικής
Συγγραφείς:
Φωτεινή Παλληκάρη
Έτος δημοσίευσης:
2016-01-01

18. Ζητήματα συγκριτικής γραμματολογίας και ιστορίας των ιδεών. Εννέα μελέτες. Εκδ. Ergo, Αθήνα 2006.

Μονογραφία (Βιβλίο) uoadl:2680622
Μονάδα:
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Άννα Ταμπάκη
Έτος δημοσίευσης:
2006-01-01

19. Greek - Bulgarian Relations in the Age of National Identity Formation. Edited by P.M. Kitromilides and Anna Tabaki [2010 ( σ . 340)]

Μονογραφία (Βιβλίο) uoadl:2673115
Μονάδα:
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Άννα Ταμπάκη (Anna Tabaki)
Π.Μ. Κιτρομηλίδης (P.M. Kitromilides)
Έτος δημοσίευσης:
2010-01-01

20. Επιτέλους, Αναπνέω Ελεύθερη! Γυναικείες Μαρτυρίες (του 17ου, 18ου, 19ου, και αρχές 20ου αιώνα)

Μονογραφία (Βιβλίο) uoadl:2417974
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Ειρήνη Καμπερίδου
Έτος δημοσίευσης:
2014-01-01