Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Μπορώ να επιθυμώ να είμαι αυλικός;

Μονογραφία (Κεφάλαιο Βιβλίου) uoadl:2320659
Μονάδα:
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.)
Συγγραφείς:
Ευάγγελος Δ. Πρωτοπαπαδάκης
Έτος δημοσίευσης:
2017-01-01

2. The Greek Experience: Outstanding Women in the Social Space of Sport

Μονογραφία (Κεφάλαιο Βιβλίου) uoadl:2332855
Μονάδα:
Λοιπές (διοικητικές και μη) μονάδες και υπηρεσίες
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
, Stiliani Chroni
Έτος δημοσίευσης:
2016-01-01

3. The Multiethnic Slavery Institution through the Eyes of Western Women and 'the real position of women in the religious system of Islam' (Second Edition)

Μονογραφία (Κεφάλαιο Βιβλίου) uoadl:2332844
Μονάδα:
Λοιπές (διοικητικές και μη) μονάδες και υπηρεσίες
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2017-01-01

4. Is Olympic Communication-Activity a Means for the Construction of Cosmopolitan Identities? Cultural Identity and Olympic Sports

Μονογραφία (Κεφάλαιο Βιβλίου) uoadl:2358989
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφείς:
Nikolaos Patsantaras,
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2011-01-01

5. test

Μονογραφία (Κεφάλαιο Βιβλίου) uoadl:2325103
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
John Papadopoylos
Έτος δημοσίευσης:
2012-01-01

6. «‘Lectures’ de Rousseau au XIXe siècle grec. Ses conceptions sur l’éducation, la civilisation et les arts», Mythes • Symboles • Réalités. Mélanges en l’honneur de Georges Fréris. Sous la direction de Graziella-Foteini Castellanou, Éditions REO, Athènes 2015, σσ. 521-531.

Μονογραφία (Κεφάλαιο Βιβλίου) uoadl:2672920
Μονάδα:
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Άννα Ταμπάκη (Anna Tabaki)
Έτος δημοσίευσης:
2015-01-01

7. PEACE EDUCATION: MOVING FORWARD THROUGH SPORT– ATHLETES UNITED FOR PEACE

Μονογραφία (Κεφάλαιο Βιβλίου) uoadl:2417990
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2012-01-01

8. The Social Gender and Sport Identity: a Bio-socio-cultural Interpretation

Μονογραφία (Κεφάλαιο Βιβλίου) uoadl:2775372
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2007-01-01

9. NEW REALMS OF AGENCY: PROMOTING PEACE EDUCATION AND GENDER EQUITY THROUGH SPORT

Μονογραφία (Κεφάλαιο Βιβλίου) uoadl:2342552
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2012-01-01