Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Κοινωνικό Κεφάλαιο, Φύλο & Αθλητισμός (Social Capital, Gender & Sport)

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2417965
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφείς:
Ειρήνη Καμπερίδου
Έτος δημοσίευσης:
2011

2. Ελληνισμός, Υποδούλωση, Τρομοκρατία και Δουλεία: Αφηγήσεις Δυτικών Περιηγητριών (HELLENISM, SUBJUGATION, TERRORISM AND SLAVERY: Personal Accounts by Western Women Travelers)

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2332859
Μονάδα:
Λοιπές μονάδες και υπηρεσίες
Συγγραφείς:
Ειρήνη Καμπερίδου
Έτος δημοσίευσης:
2016

3. «Επιχειρώντας Αλλιώς» στην εποχή της κρίσης: Η γυναικεία αθλητική επιχειρηματικότητα, ανεκμετάλλευτη πηγή κοινωνικού κεφαλαίου

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2334370
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφείς:
Ειρήνη Καμπερίδου
Έτος δημοσίευσης:
2016

4. The East in the Eyes of Western Women Travellers of the 18th and 19th Centuries: Solidarity and Understanding the East

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2332894
Μονάδα:
Λοιπές μονάδες και υπηρεσίες
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2015

5. Gender, Volunteerism and Military Hospitals: War Nurses, Educators and Philanthropists of the Nineteenth-Century

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2332707
Μονάδα:
Λοιπές μονάδες και υπηρεσίες
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2017

6. Elizabeth S. Anderson, What is the point of equality? : Σύνοψη ενός επιχειρήματος

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2880206
Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Συγγραφείς:
Ιάσων Κουτούφαρης-Μαλανδρίνος / Jason Koutoufaris-Malandrinos
Έτος δημοσίευσης:
2018

7. TOWARDS A GENDER-NEUTRAL INCLUSIVE INFORMATION SOCIETY: PRESERVING THE EUROPEAN MODEL IN THE INFORMATION AGE

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2775555
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
IRENE KAMBERIDOU
,NIKOLAOS PATSANTARAS
Έτος δημοσίευσης:
2005

8. Η Κρίση στο Γυναικείο Αθλητισμό: η Μοντελοποίηση των Αθλητών/τριών

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2417967
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Ειρήνη Καμπερίδου
Έτος δημοσίευσης:
2011

9. Gender Devaluation and Gender Fatigue: Getting Women on the Glass Escalator

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2417982
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2011

10. Female Entrepreneurship, a Culture of Collaboration

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2417987
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2012

11. Athletes United for Peace: Reconciliation through Sport

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2337647
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2012

12. Women Entrepreneurs, an Emerging Economic Force

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2418006
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2010

13. The Glass Escalator and Gender Fatigue: Getting Gender back on the Agenda.

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2417998
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2010

14. Inspiring Women into Technology: the EUD Megacommunity

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2418002
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2010

15. Strategies for Closing Three Major Gender Gaps: Participation-Engagement Gap, Pay Gap and Advancement-Leadership Gap

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2417994
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2010

16. The anachronistic gender-science imbalance: technophobia and the technological gender gap in Greece

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2775401
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
,Nikolaos Patsantaras
and Olga Pantouli
Έτος δημοσίευσης:
2007

17. Training the Trainers, Educating the Educators. Education-Engagement-Retention: the Gender Factor in Digital Illiteracy in Greece

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2775535
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
IRENE KAMBERIDOU
Έτος δημοσίευσης:
2008

18. Social Capital Dimensions and Civil Society: Inclusive vs. Exclusionary Social Capital in Sport Governance

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2775640
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Nikolaos Patsantaras ,
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2006

19. Οι φιλοσοφικές προϋποθέσεις της ανάλυσης κοσμοσυστημάτων

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2880186
Μονάδα:
Λοιπές μονάδες και υπηρεσίες
Συγγραφείς:
Ιάσων Κουτούφαρης-Μαλανδρίνος / Jason Koutoufaris-Malandrinos
Έτος δημοσίευσης:
2017

20. Νομικοί και σοβιετική εξουσία

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2880188
Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Συγγραφείς:
Ιάσων Κουτούφαρης-Μαλανδρίνος / Jason Koutoufaris-Malandrinos
Έτος δημοσίευσης:
2019