Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Κοινωνικό Κεφάλαιο, Φύλο & Αθλητισμός (Social Capital, Gender & Sport)

Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Paper) uoadl:2417965
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφείς:
Ειρήνη Καμπερίδου
Έτος δημοσίευσης:
2011-01-01

2. Ελληνισμός, Υποδούλωση, Τρομοκρατία και Δουλεία: Αφηγήσεις Δυτικών Περιηγητριών (HELLENISM, SUBJUGATION, TERRORISM AND SLAVERY: Personal Accounts by Western Women Travelers)

Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Paper) uoadl:2332859
Μονάδα:
Λοιπές μονάδες και υπηρεσίες
Συγγραφείς:
Ειρήνη Καμπερίδου
Έτος δημοσίευσης:
2016-01-01

3. «Επιχειρώντας Αλλιώς» στην εποχή της κρίσης: Η γυναικεία αθλητική επιχειρηματικότητα, ανεκμετάλλευτη πηγή κοινωνικού κεφαλαίου

Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Paper) uoadl:2334370
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφείς:
Ειρήνη Καμπερίδου
Έτος δημοσίευσης:
2016-01-01

4. The East in the Eyes of Western Women Travellers of the 18th and 19th Centuries: Solidarity and Understanding the East

Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Paper) uoadl:2332894
Μονάδα:
Λοιπές μονάδες και υπηρεσίες
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2015-01-01

5. Gender, Volunteerism and Military Hospitals: War Nurses, Educators and Philanthropists of the Nineteenth-Century

Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Paper) uoadl:2332707
Μονάδα:
Λοιπές μονάδες και υπηρεσίες
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2017-01-01

6. Elizabeth S. Anderson, What is the point of equality? : Σύνοψη ενός επιχειρήματος

Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Paper) uoadl:2880206
Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Συγγραφείς:
Ιάσων Κουτούφαρης-Μαλανδρίνος / Jason Koutoufaris-Malandrinos
Έτος δημοσίευσης:
2018-01-01

7. TOWARDS A GENDER-NEUTRAL INCLUSIVE INFORMATION SOCIETY: PRESERVING THE EUROPEAN MODEL IN THE INFORMATION AGE

Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Paper) uoadl:2775555
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
IRENE KAMBERIDOU
,NIKOLAOS PATSANTARAS
Έτος δημοσίευσης:
2005-01-01

8. Ελλοχεύει ο κίνδυνος έμφυλης μεροληψίας στις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης και του STEM ;

Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Paper) uoadl:2862831
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Ειρήνη Καμπερίδου
Έτος δημοσίευσης:
2019-01-01

9. Η Κρίση στο Γυναικείο Αθλητισμό: η Μοντελοποίηση των Αθλητών/τριών

Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Paper) uoadl:2417967
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Ειρήνη Καμπερίδου
Έτος δημοσίευσης:
2011-01-01

10. Gender Devaluation and Gender Fatigue: Getting Women on the Glass Escalator

Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Paper) uoadl:2417982
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2011-01-01

11. Female Entrepreneurship, a Culture of Collaboration

Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Paper) uoadl:2417987
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2012-01-01

12. Athletes United for Peace: Reconciliation through Sport

Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Paper) uoadl:2337647
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2012-01-01

13. Women Entrepreneurs, an Emerging Economic Force

Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Paper) uoadl:2418006
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2010-01-01

14. The Glass Escalator and Gender Fatigue: Getting Gender back on the Agenda.

Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Paper) uoadl:2417998
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2010-01-01

15. Inspiring Women into Technology: the EUD Megacommunity

Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Paper) uoadl:2418002
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2010-01-01

16. Strategies for Closing Three Major Gender Gaps: Participation-Engagement Gap, Pay Gap and Advancement-Leadership Gap

Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Paper) uoadl:2417994
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2010-01-01

17. The anachronistic gender-science imbalance: technophobia and the technological gender gap in Greece

Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Paper) uoadl:2775401
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
,Nikolaos Patsantaras
and Olga Pantouli
Έτος δημοσίευσης:
2007-01-01

18. Training the Trainers, Educating the Educators. Education-Engagement-Retention: the Gender Factor in Digital Illiteracy in Greece

Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Paper) uoadl:2775535
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
IRENE KAMBERIDOU
Έτος δημοσίευσης:
2008-01-01

19. Social Capital Dimensions and Civil Society: Inclusive vs. Exclusionary Social Capital in Sport Governance

Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Paper) uoadl:2775640
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Nikolaos Patsantaras ,
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2006-01-01

20. Άθληση και Στρατιωτικές Σχολές: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Paper) uoadl:2868808
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Ευαγγελία Κέφη-Χατζηχαμπέρη ,
Ειρήνη Καμπερίδου
Έτος δημοσίευσης:
2019-01-01