Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Gender Devaluation and Gender Fatigue: Getting Women on the Glass Escalator

Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Paper) uoadl:2417982
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2011-01-01

2. Η Κρίση στο Γυναικείο Αθλητισμό: η Μοντελοποίηση των Αθλητών/τριών

Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Paper) uoadl:2417967
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Ειρήνη Καμπερίδου
Έτος δημοσίευσης:
2011-01-01

3. Female Entrepreneurship, a Culture of Collaboration

Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Paper) uoadl:2417987
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2012-01-01

4. Gender, Volunteerism and Military Hospitals: War Nurses, Educators and Philanthropists of the Nineteenth-Century

Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Paper) uoadl:2332707
Μονάδα:
Λοιπές (διοικητικές και μη) μονάδες και υπηρεσίες
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2017-01-01

5. 'Wo-manity' in the yoke of the harem: European women travel writers, authors and journalists of the 17th, 18th , 19th and early 20th centuries

Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Paper) uoadl:2332889
Μονάδα:
Λοιπές (διοικητικές και μη) μονάδες και υπηρεσίες
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2014-01-01

6. The East in the Eyes of Western Women Travellers of the 18th and 19th Centuries: Solidarity and Understanding the East

Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Paper) uoadl:2332894
Μονάδα:
Λοιπές (διοικητικές και μη) μονάδες και υπηρεσίες
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2015-01-01

7. «Επιχειρώντας Αλλιώς» στην εποχή της κρίσης: Η γυναικεία αθλητική επιχειρηματικότητα, ανεκμετάλλευτη πηγή κοινωνικού κεφαλαίου

Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Paper) uoadl:2334370
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφείς:
Ειρήνη Καμπερίδου
Έτος δημοσίευσης:
2016-01-01

8. Το Ανεκμετάλλευτο Κοινωνικό Κεφάλαιο του Αθλητισμού: Η Γυναίκα Αθλήτρια (Δεύτερη Έκδοση)

Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Paper) uoadl:2332533
Μονάδα:
Λοιπές (διοικητικές και μη) μονάδες και υπηρεσίες
Συγγραφείς:
Ειρήνη Καμπερίδου
Έτος δημοσίευσης:
2017-01-01

9. ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΓΕΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Paper) uoadl:2332901
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφείς:
Ειρήνη Καμπερίδου
Έτος δημοσίευσης:
2016-01-01

10. Ελληνισμός, Υποδούλωση, Τρομοκρατία και Δουλεία: Αφηγήσεις Δυτικών Περιηγητριών (HELLENISM, SUBJUGATION, TERRORISM AND SLAVERY: Personal Accounts by Western Women Travelers)

Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Paper) uoadl:2332859
Μονάδα:
Λοιπές (διοικητικές και μη) μονάδες και υπηρεσίες
Συγγραφείς:
Ειρήνη Καμπερίδου
Έτος δημοσίευσης:
2016-01-01

11. Athletes United for Peace: Reconciliation through Sport

Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Paper) uoadl:2337647
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2012-01-01

12. The Glass Escalator and Gender Fatigue: Getting Gender back on the Agenda.

Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Paper) uoadl:2417998
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2010-01-01

13. Women Entrepreneurs, an Emerging Economic Force

Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Paper) uoadl:2418006
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2010-01-01

14. Inspiring Women into Technology: the EUD Megacommunity

Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Paper) uoadl:2418002
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2010-01-01

16. TOWARDS A GENDER-NEUTRAL INCLUSIVE INFORMATION SOCIETY: PRESERVING THE EUROPEAN MODEL IN THE INFORMATION AGE

Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Paper) uoadl:2775555
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
IRENE KAMBERIDOU
,NIKOLAOS PATSANTARAS
Έτος δημοσίευσης:
2005-01-01

17. Social Capital Dimensions and Civil Society: Inclusive vs. Exclusionary Social Capital in Sport Governance

Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Paper) uoadl:2775640
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Nikolaos Patsantaras ,
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2006-01-01

18. The anachronistic gender-science imbalance: technophobia and the technological gender gap in Greece

Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Paper) uoadl:2775401
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
,Nikolaos Patsantaras
and Olga Pantouli
Έτος δημοσίευσης:
2007-01-01

19. Training the Trainers, Educating the Educators. Education-Engagement-Retention: the Gender Factor in Digital Illiteracy in Greece

Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Paper) uoadl:2775535
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
IRENE KAMBERIDOU
Έτος δημοσίευσης:
2008-01-01

20. Κοινωνικό Κεφάλαιο, Φύλο & Αθλητισμός (Social Capital, Gender & Sport)

Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Paper) uoadl:2417965
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφείς:
Ειρήνη Καμπερίδου
Έτος δημοσίευσης:
2011-01-01