Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Ο Έμφυλος Ηρωισμός του Αθλητισμού - Gendered Heroism in Sport

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper) uoadl:2775573
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ
IRENE KAMBERIDOU
Έτος δημοσίευσης:
2005

2. The Anachronistic Sport-Gender Imbalance: the glass escalator or, Beyond the glass ceiling

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper) uoadl:2775389
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2009

3. ABSOLUTE EXCLUSION: TODAY'S DIGITAL EXILES

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper) uoadl:2775596
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
IRENE KAMBERIDOU
, NIKOLAOS PATSANTARAS
Έτος δημοσίευσης:
2004

4. The Gender Subject in Olympic Sports

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper) uoadl:2775569
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
,Nikolaos Patsantaras
Έτος δημοσίευσης:
2005

5. Female Entrepreneurship, a Culture of Collaboration - Debrief

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper) uoadl:2417985
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2012

6. Dance and Physical Activity as a Symbol of Social Inferiority in the Ottoman Empire

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper) uoadl:2775456
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2002

7. Virtual Bodies and Sport Activities: The case of the Avatars in Second Life Fitness Club

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper) uoadl:2773152
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Nikolaos Patsantaras and
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2017

8. “Slavery of the Mind" and “Mental Imprisonment” (1870) in the Harem: the Bodiless Society, a de-gendered or gender-neutral emancipatory social space?

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper) uoadl:2775583
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2004

9. GENDER, ENTREPRENEURSHIP, SPORT AND PHYSICAL ACTIVITY IN FRANCE

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper) uoadl:2864803
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Chloe Curt ,
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2019

10. Επανεξετάζοντας την κοινωνική σημασία της Φυσικής Αγωγής και τη θέση της στο σημερινό σχολείο

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper) uoadl:2879687
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Χρυσή Γιοβάνη ,
Ειρήνη Καμπερίδου,
Νικόλαος Πατσαντάρας
Έτος δημοσίευσης:
2018

11. ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΜΦΥΛΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper) uoadl:2914973
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφείς:
Ευαγγελία Κέφη-Χατζηχαμπέρη,
Ειρήνη Καμπερίδου,
Νικόλαος Πατσαντάρας,
Έτος δημοσίευσης:
2018

12. Ο Οικονομικός Χαρακτήρας των Πανηγυριών: Επιτόπια Έρευνα στη Βάρη Αττικής

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper) uoadl:2918623
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφείς:
Μαρία Καρέλλα ,
Ειρήνη Καμπερίδου,
Χρήστος Παπακώστας
Έτος δημοσίευσης:
2017

14. Η διδασκαλία συστήματος σύνθεσης και η αξιολόγηση της αγωνιστικής απόδοσης στην Πετοσφαίριση με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων.

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper) uoadl:2931232
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφείς:
Σωτήριος, Δρίκος
Αθανάσιος, Τσούκος
Έτος δημοσίευσης:
2019

15. Χωροχρονική αξιολόγηση της επίθεσης στην Πετοσφαίριση υψηλού επιπέδου σε διάφορες ηλικιακές κατηγορίες

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper) uoadl:2931239
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφείς:
Σωτήριος, Δρίκος
Έτος δημοσίευσης:
2019

16. Ο αριθμός των δεξιοτήτων που απιτούνται για την ερμηνεία του αποτελέσματος ανά σετ στην Πετοσφαίριση Ανδρών και Γυναικών

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper) uoadl:2931236
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφείς:
Σωτήριος, Δρίκος
Λεωνίδας, Καραίσκος
Βασίλειος, Μανασής
Έτος δημοσίευσης:
2019

17. ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΤΟΥ ΒΟΛΕΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ): Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ «EPAIZOVOLLEY» (epaizovolley.weebly.com)

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper) uoadl:2931241
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφείς:
Λεωνίδας, Καραίσκος
Ε. Δημοπούλου
Δημήτριος, Γαργαλιάνος
Σωτήριος, Δρίκος
Ι. Βασιλειάδης
Έτος δημοσίευσης:
2020

18. The relationship between volleyball skills and final ranking in high level men’s Volleyball.

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper) uoadl:2931245
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφείς:
Sotirios, Drikos
Panagiotis, Kountouris
Έτος δημοσίευσης:
2008

19. Skills Importance across Ages for Men’s Volleyball

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper) uoadl:2931243
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφείς:
Sotirios, Drikos
Ioannis, Ntzoufras
Έτος δημοσίευσης:
2015

20. Complex 1 in Male Volleyball as a Markov Chain.

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper) uoadl:2931244
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφείς:
Sotirios Drikos
Έτος δημοσίευσης:
2019