Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Ο Έμφυλος Ηρωισμός του Αθλητισμού - Gendered Heroism in Sport

Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Short Paper) uoadl:2775573
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ
IRENE KAMBERIDOU
Έτος δημοσίευσης:
2005-01-01

2. The Anachronistic Sport-Gender Imbalance: the glass escalator or, Beyond the glass ceiling

Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Short Paper) uoadl:2775389
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2009-01-01

3. ABSOLUTE EXCLUSION: TODAY'S DIGITAL EXILES

Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Short Paper) uoadl:2775596
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
IRENE KAMBERIDOU
, NIKOLAOS PATSANTARAS
Έτος δημοσίευσης:
2004-01-01

4. The Gender Subject in Olympic Sports

Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Short Paper) uoadl:2775569
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
,Nikolaos Patsantaras
Έτος δημοσίευσης:
2005-01-01

5. Female Entrepreneurship, a Culture of Collaboration - Debrief

Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Short Paper) uoadl:2417985
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2012-01-01

6. Dance and Physical Activity as a Symbol of Social Inferiority in the Ottoman Empire

Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Short Paper) uoadl:2775456
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2002-01-01

7. Virtual Bodies and Sport Activities: The case of the Avatars in Second Life Fitness Club

Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Short Paper) uoadl:2773152
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Nikolaos Patsantaras and
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2017-01-01

8. GENDER, ENTREPRENEURSHIP, SPORT AND PHYSICAL ACTIVITY IN FRANCE

Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Short Paper) uoadl:2864803
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Chloe Curt ,
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2019-01-01

9. Eliminating the Glass Ceiling and the Leaky Pipeline: the ECWT and the EUD- European Directory of Women and ICT

Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Short Paper) uoadl:2418009
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou ,
Eva Fabry
Έτος δημοσίευσης:
2010-01-01

10. “Slavery of the Mind" and “Mental Imprisonment” (1870) in the Harem: the Bodiless Society, a de-gendered or gender-neutral emancipatory social space?

Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Short Paper) uoadl:2775583
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2004-01-01

11. Επανεξετάζοντας την κοινωνική σημασία της Φυσικής Αγωγής και τη θέση της στο σημερινό σχολείο

Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Short Paper) uoadl:2879687
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Συγγραφείς:
Χρυσή Γιοβάνη ,
Ειρήνη Καμπερίδου,
Νικόλαος Πατσαντάρας
Έτος δημοσίευσης:
2018-01-01

12. ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΜΦΥΛΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Short Paper) uoadl:2914973
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφείς:
Ευαγγελία Κέφη-Χατζηχαμπέρη,
Ειρήνη Καμπερίδου,
Νικόλαος Πατσαντάρας,
Έτος δημοσίευσης:
2018-01-01

13. Ο Οικονομικός Χαρακτήρας των Πανηγυριών: Επιτόπια Έρευνα στη Βάρη Αττικής

Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Short Paper) uoadl:2918623
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφείς:
Μαρία Καρέλλα ,
Ειρήνη Καμπερίδου,
Χρήστος Παπακώστας
Έτος δημοσίευσης:
2017-01-01