Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Συγκριτική φυσιολογική μελέτη στελεχών του γένους Geobacillus

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325499
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βαρασσάς Στυλιανός
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. The study of pathogenicity genes in the ascomycete

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309764
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Eboigbe Lugard
Έτος εκπόνησης:
2012

3. Μελέτη της δράσης και των κυτταρικών μηχανισμών ανθεκτικότητας αντιμυκητιακών φαρμάκων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1712577
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καπετανάκης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

4. Υποκυτταρικός εντοπισμός μεταφορέων σακχάρων σε κύτταρα σόργου (sorghum bicolor).

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320553
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βασίλογλου Μιχαήλ
Έτος εκπόνησης:
2014

5. Τα Γεγονότα Συγχώνευσης και Διάσπασης Γονιδίων κατά την Πορεία της Εξέλιξης Σημαντικών Παθογόνων Βακτηρίων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320322
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καραμιχάλη Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2012

6. Ανάπτυξη νέας πολλαπλής αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (multiplex PCR) για τη μοριακή τυποποίηση των οροτύπων του Haemophilus influenzae

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316118
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βασιλαράκη Βασιλεία-Βάσω
Έτος εκπόνησης:
2013

7. Αρνητικά στις καρβαπενέμες αζυμωτικά Gram αρνητικά βακτήρια

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316410
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λιακόπουλος Απόστολος
Έτος εκπόνησης:
2014

8. Ασύρτικο Σαντορίνης: μικροβιακή ανάλυση του γλεύκους, της αλκοολικής ζύμωσης και του κρασιού

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316430
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ταγαρούλια Νικολίτσα
Έτος εκπόνησης:
2013

9. Λειτουργική ανάλυση της HUTth πρωτεΐνης από το θερμόφιλο βακτήριο Thermus thermophilus και in silico ανάλυση ομόλογων HU πρωτεϊνών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318200
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαγεωργίου Άννα
Έτος εκπόνησης:
2014

10. Μεθοδική μελέτη της αντίδρασης του Limulus Amebocyte Lysate cascade (LAL test) σε επαφή με μαστιγοφόρα πρωτοζωικά παράσιτα του γένους Leishmania από υγρή κυτταρο-καλλιέργεια

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318266
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαναστασίου Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2016

11. Κατασκευή και χαρακτηρισμός διαγονιδιακών στελεχών παρασίτων Leishmania tarentolae για ετερόλογη έκφραση της κόκκινης φθορίζουσας πρωτεΐνης mCherry και του μεταφορέα νουκλεοβάσεων rSNBT1 (από τον Rattus norvegicus)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318079
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δούκας Ανάργυρος
Έτος εκπόνησης:
2015

12. Ανίχνευση αντιμικροβιακών ουσιών σε βακτήρια του εντερικού συστήματος υγιών νεογνών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316184
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσάπατου Άννη
Έτος εκπόνησης:
2014

13. "Ετερόλογη έκφραση και χαρακτηρισμός μίας λακκάσης του θερμόφιλου μύκητα Myceliopthora thermophila - χρήση της σε εφαρμογές βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος"

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315577
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μάνος Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2015

14. Αβιοτικές καταπονήσεις στο Arabidopsis thaliana: Διερεύνηση του ρόλου των γονιδίων sbp (selenium binding protein) και ανάπτυξη ενός μοριακού εργαλίου για τον in planta ανοσοεντοπισμό τους.)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315603
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σκαμάκη Καλλιόπη
Έτος εκπόνησης:
2012

15. Διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης του μύκητα Paecilomyces variotii στην παραγωγή αιθανόλης από λιγνινοκυτταρινούχα υποστρώματα με διεργασία ενός σταδίου.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316872
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζέρβα Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2012

16. Διερεύνηση της δυνατότητας παραγωγής λιπιδίων κατάλληλων για βιοντίζελ από ενδογενή στελέχη κυανοβακτηρίων και μικροφυκών του ελλαδικού χώρου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316874
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μωυσή Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2014

17. Μελέτη της δραστικότητας μιας θερμόφιλης λιπάσης σε μη συμβατικά συστήματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318586
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δελέντα Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2014

18. Καθαρισμός, βιοχημιός και κινητικός χαρακτηρισμός μίας β-ξυλοζιδάσης από ένα θερμόφιλο βακτηριακό στέλεχος Geobacillus sp. απομονωμένο από το ηφαιστειακό σύμπλεγμα της Σαντορίνης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318033
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γαλανοπούλου Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2012

19. Διερεύνηση της παραγωγής αντιμικροβιακών ενώσεων/βακτηριοσινών από οξυγαλακτικά βακτήρια έναντι παθογόνων μικροοργανισμών που εμπλέκονται στη στοματική υγεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316893
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λαζίδου Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2012

20. Δερμοκαλλυντικά: Μικροβιακή Ποικιλότητα σε Πρώτες ύλες και Τελικό Προϊόν

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316663
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δέλλιου Αναστασία - Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2013