Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Αρχείο Φιλοσοφικής Σχολής

Αρχείο uoadl:col_filosofiki
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Περιγραφή / Μέγεθος:
Περιλαμβάνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων των καθηγητών της Φιλοσοφικής Σχολής

2. Αρχείο Φυσικομαθηματικής Σχολής

Αρχείο uoadl:col_fysikomathimatiki
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Περιγραφή / Μέγεθος:
Περιλαμβάνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων των καθηγητών της Φυσικομαθηματικής Σχολής

3. Αρχείο Γραμματείας Συγκλήτου

Αρχείο uoadl:col_gramsigklitou
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Περιγραφή / Μέγεθος:
Περιλαμβάνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων των καθηγητών της Συγκλήτου, τα πρακτικά των συνεδριάσεων των Συγκλητικών Επιτροπών, τα πρακτικά των Αρχαιρεσιών και το Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου

4. Αρχείο Φωτογραφιών

Αρχείο uoadl:col_histarchphotos
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Περιγραφή / Μέγεθος:
Συλλογή φωτογραφιών. 527 λευκώματα (albums)

5. Αρχείο Ιατρικής Σχολής

Αρχείο uoadl:col_iatriki
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Περιγραφή / Μέγεθος:
Περιλαμβάνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων των καθηγητών της Ιατρικής Σχολής

6. Μαράσλειος Παιδαγωγική Ακαδημία Αθηνών

Αρχείο uoadl:col_marasleios
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Περιγραφή / Μέγεθος:
Το Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης στεγάστηκε το 1905 σε νεοκλασικό κτήριο, που κτίσθηκε σε οικόπεδο που παρεχώρησε η Μονή Πετράκη μετά από πρωτοβουλία του Διδασκαλικού Συλλόγου Ελλάδος (1875). Η δαπάνη ανέγερσης του κτηρίου, η επίπλωση και ο εμπλουτισμός του με εποπτικά μέσα διδασκαλίας έγιναν με δωρεά του εθνικού ευεργέτη Γρηγορίου Μαρασλή, ο οποίος καταγόταν από την Οδησσό της Ουκρανίας. Μέχρι το 1933 στο κτήριο λειτούργησε Διδασκαλείο, το οποίο κατάρτιζε δασκάλους. Από το έτος αυτό και μετά την εκπαίδευση των δασκάλων ανέλαβαν οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες, μεταξύ των οποίων και η Μαράσλειος Παιδαγωγική Ακαδημία, που στεγάστηκε στο νεοκλασικό κτήριο του Μαρασλή. Στον ίδιο χώρο, από το 1972 επανιδρύθηκε και λειτούργησε το Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης ως θεσμός μετεκπαίδευσης των δασκάλων πλέον (Ν. 1222/1972).

7. Αρχείο Νομικής Σχολής

Αρχείο uoadl:col_nomiki
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Περιγραφή / Μέγεθος:
Περιλαμβάνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων των καθηγητών της Νομικής Σχολής

8. Αρχείο Θεολογικής Σχολής

Αρχείο uoadl:col_theologiki
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Περιγραφή / Μέγεθος:
Περιλαμβάνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων των καθηγητών της Θεολογικής Σχολής

9. Έντυπα

Αρχείο uoadl:col_histarchbooks
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Περιγραφή / Μέγεθος:
Στην υποσυλλογή αυτή περιλαμβάνονται δημοσιεύματα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικότερα: Πρυτανικοί Λόγοι, Επετηρίδες, Εκατονταετηρίδες, Ποιητικοί Αγώνες, Βιβλία.

10. Αρχαιρεσίες

Σειρά uoadl:col_arxairesies1
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Οι Αρχαιρεσίες αναφέρονται στη διαδικασία εκλογής των μελών της Συγκλήτου.

11. Τελετές

Σειρά uoadl:col_ceremonyphotos
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Το συγκεκριμένο αρχειακό υλικό περιλαμβάνει φωτογραφίες από τις τελετές και τις κυριότερες εκδηλώσεις του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (όπως ενδεικτικά: αναγορεύσεις επίτιμων διδακτόρων, εγκαίνια κτιρίων διδασκαλίας και εργαστηρίων, ομιλίες πρυτάνεων, μελών του πρυτανικού συμβουλίου και καθηγητών, τελετές των Τριών Ιεραρχών, της 28ης Οκτωβρίου, της 25ης Μαρτίου, συναυλίες κ.α.)

12. Πρακτικά Συνεδριάσεων Συγκλητικών Επιτροπών

Σειρά uoadl:col_epitropes1
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Τα Πρακτικά Συνεδριάσεων των Συγκλητικών Επιτροπών καλύπτουν μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικών θεμάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών.

13. Πρακτικά Συνεδριάσεων Φιλοσοφικής Σχολής

Σειρά uoadl:col_praktika2
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Φιλοσοφικής Σχολής περιλαμβάνουν θέματα που αφορούν την Κοσμητεία της Σχολής (εισηγητικές εκθέσεις, ζητήματα που αφορούν τη διδασκαλία και τη λειτουργία της Σχολής, ίδρυση εδρών και πολλά άλλα).

14. Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής

Σειρά uoadl:col_praktika4
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Φυσικομαθηματικής Σχολής περιλαμβάνουν θέματα που αφορούν την Κοσμητεία της Σχολής (εισηγητικές εκθέσεις, ζητήματα που αφορούν τη διδασκαλία και τη λειτουργία της Σχολής, ίδρυση εδρών και πολλά άλλα).

15. Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής

Σειρά uoadl:col_praktika6
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Ιατρικής Σχολής περιλαμβάνουν θέματα που αφορούν την Κοσμητεία της Σχολής (εισηγητικές εκθέσεις, ζητήματα που αφορούν τη διδασκαλία και τη λειτουργία της Σχολής, ίδρυση εδρών και πολλά άλλα).

16. Γενικόν μητρώον γεννήσεων και βαπτίσεων της Μητροπόλεως Δέρκων

Κώδικας / Κατάστιχο uoadl:212203
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Αριθμός τεκμηρίου:
ΘΕκ. 01
Χρονολογία:
1838-1926

17. [Εκκλησία Αγίας Παρασκευής]

Κώδικας / Κατάστιχο uoadl:212204
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Αριθμός τεκμηρίου:
ΜΠΔγ. 01
Χρονολογία:
1846-1926

18. Κατάστοιχον των πεκιάρηδων 1839 αγάμων ενοριτών

Κώδικας / Κατάστιχο uoadl:212205
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Αριθμός τεκμηρίου:
ΠΣΤ. 228
Χρονολογία:
1839-1843

19. Μαθητολόγιο

Κώδικας / Κατάστιχο uoadl:212206
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Αριθμός τεκμηρίου:
AC. 001
Χρονολογία:
1911-1935

20. Εκπαιδευτήρια Ελληνικής Κοινότητος Ταταούλων.1910-1911

Κώδικας / Κατάστιχο uoadl:212207
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Αριθμός τεκμηρίου:
ΚΑ. 01
Χρονολογία:
1911-1929