Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. The study of pathogenicity genes in the ascomycete

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309764
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Eboigbe Lugard
Έτος εκπόνησης:
2012

2. "Ετερόλογη έκφραση και χαρακτηρισμός μίας λακκάσης του θερμόφιλου μύκητα Myceliopthora thermophila - χρήση της σε εφαρμογές βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος"

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315577
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μάνος Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2015

3. Αβιοτικές καταπονήσεις στο Arabidopsis thaliana: Διερεύνηση του ρόλου των γονιδίων sbp (selenium binding protein) και ανάπτυξη ενός μοριακού εργαλίου για τον in planta ανοσοεντοπισμό τους.)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315603
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σκαμάκη Καλλιόπη
Έτος εκπόνησης:
2012

4. Ανάλυση γεγονότων συγχώνευσης πρωτεϊνών σε παθογόνα βακτήρια υπεύθυνα για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα στον άνθρωπο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315736
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βλαχοπάνου Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2015

5. Ανάπτυξη νέας πολλαπλής αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (multiplex PCR) για τη μοριακή τυποποίηση των οροτύπων του Haemophilus influenzae

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316118
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βασιλαράκη Βασιλεία-Βάσω
Έτος εκπόνησης:
2013

6. Ανίχνευση αντιμικροβιακών ουσιών σε βακτήρια του εντερικού συστήματος υγιών νεογνών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316184
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσάπατου Άννη
Έτος εκπόνησης:
2014

7. Αρνητικά στις καρβαπενέμες αζυμωτικά Gram αρνητικά βακτήρια

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316410
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λιακόπουλος Απόστολος
Έτος εκπόνησης:
2014

8. Ασύρτικο Σαντορίνης: μικροβιακή ανάλυση του γλεύκους, της αλκοολικής ζύμωσης και του κρασιού

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316430
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ταγαρούλια Νικολίτσα
Έτος εκπόνησης:
2013

9. Βακτηριακή ποικιλότητα σε βιομηχανικό προζύμι: εναλλαγές και αλληλεπιδράσεις των μικροβιακών πληθυσμών στο χρόνο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316492
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Θεοχάρη Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2013

10. Βιοσύνθεση και απομόνωση επιλεγμένων κυκλικών πεπτιδίων σε καλλιέργειες βακτηριακών κυττάρων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316586
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καρυόλαιμος Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2014

11. Βιοχημική ανάλυση και μοριακή τυποποίηση του είδους Candida σε κολπικά δείγματα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316593
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βαλασοπούλου Μαριάννα
Έτος εκπόνησης:
2015

12. Γενετική τροποποίηση του μύκητα Fusarium oxysporum ως προς το γονίδιο της φωσφοκερολάσης με στόχο την δημιουργία στελεχών με αυξημένη παραγωγικότητα αιθανόλης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316611
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζήνωνος Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2015

13. Δερμοκαλλυντικά: Μικροβιακή Ποικιλότητα σε Πρώτες ύλες και Τελικό Προϊόν

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316663
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δέλλιου Αναστασία - Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2013

14. Διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης του μύκητα Paecilomyces variotii στην παραγωγή αιθανόλης από λιγνινοκυτταρινούχα υποστρώματα με διεργασία ενός σταδίου.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316872
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζέρβα Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2012

15. Διερεύνηση της δυνατότητας παραγωγής λιπιδίων κατάλληλων για βιοντίζελ από ενδογενή στελέχη κυανοβακτηρίων και μικροφυκών του ελλαδικού χώρου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316874
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μωυσή Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2014

16. Διερεύνηση της παραγωγής αντιμικροβιακών ενώσεων/βακτηριοσινών από οξυγαλακτικά βακτήρια έναντι παθογόνων μικροοργανισμών που εμπλέκονται στη στοματική υγεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316893
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λαζίδου Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2012

17. Εισοσωμικές πρωτεΐνες: μελέτη των σχέσεων δομής – λειτουργίας στον υφομύκητα Aspergillus nidulans

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317076
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γεράνιος Παύλος
Έτος εκπόνησης:
2014

18. Ενδογενή βακτήρια της περιοχής του Ασπροπύργου με ικανότητα βιοεξυγίανσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317219
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουταλιανού Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2013

19. Έλεγχος δράσης βιοενεργών ουσιών Aκτινοβακτηρίων έναντι παθογόνων (κλινικών) μικροοργανισμών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317535
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαμούχα Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2011

20. Καθαρισμός, βιοχημιός και κινητικός χαρακτηρισμός μίας β-ξυλοζιδάσης από ένα θερμόφιλο βακτηριακό στέλεχος Geobacillus sp. απομονωμένο από το ηφαιστειακό σύμπλεγμα της Σαντορίνης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318033
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γαλανοπούλου Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2012