Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Αντιλήψεις Παιδιών Σχολικής Ηλικίας για την Εικόνα Εαυτού: Μελέτη Περίπτωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1668051
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

2. Κοινωνική Παιδαγωγική, Ψυχική Υγεία, Οικονομική Κρίση: Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην Ψυχική Ανθεκτικότητα εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1668243
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επιστημών της Αγωγής
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Μπότου Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

3. Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1672495
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κατεύθυνση Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
Συγγραφέας:
Μαρίνη Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Περιβάλλον

4. Εξωλεκτική επικοινωνία κι Ενσυναίσθηση: Αποκωδικοποίηση μη λεκτικών μηνυμάτων μέσω των βλεμματικών εκφράσεων σε παιδιά δημοτικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2814357
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Φρονιμάκη Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. Αποκωδικοποιώντας τα Συναισθήματα: Η επαγωγή του συναισθήματος στη Μήδεια μέσα από τα ρήματα ψυχικού πάθους. "ΚΡΕΙΣΣΩΝ ΤΩΝ ΕΜΩΝ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ ΘΥΜΟΣ"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2816814
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Σουσάνη Διονυσία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

6. Επικοινωνιακές δεξιότητες των προσφύγων μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838482
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Ζώτου Ξανθή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

7. Οι αναπαραστάσεις φυτών σε αλφαβητάρια και εγχειρίδια γλώσσας της Α' Δημοτικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865439
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Μπίθα Όλγα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

8. Ο Κοινωνικοπαιδαγωγικός Ρόλος του Σχολείου. Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για Ζητήματα Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865738
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Λεπιντζή Παναγούλα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

9. Ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και ενδοοικογενειακές σχέσεις: αντιλήψεις φοιτητών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865799
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Σπυροπούλου Στυλιανή
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

10. «Λειτουργίες της Οικογενειακής Ζωής και Σχολική Ετοιμότητα: Μελέτη των στάσεων και των αντιλήψεων των γονέων ως προς τη συμβολή της ανάγνωσης κειμένων (παραμύθια) από τους ίδιους στη σχολική ετοιμότητα των παιδιών τους»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865809
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Βασιλάκη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

11. Συμπεριφορά Γονέων, Ανεργία Παιδιών: Αντιλήψεις Ανέργων για τη Συμπεριφορά των Γονέων τους

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866570
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Στυλιαράς Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

12. Κοινωνικές δεξιότητες και Προαγωγή ψυχικής υγείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866864
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Ιωάννου Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

13. Κοινωνική Προσαρμοστικότητα και Προαγωγή Ψυχικής Υγείας: Αντίληψη Εαυτού, Κόσμου, Μέλλοντος και Αντιμετώπιση της Αδικίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866866
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Παΐζη Ηλιάνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

14. Ο ρόλος της βιωματικής μάθησης στη δημιουργία, ανάπτυξη και συνοχή της κοινότητας στο πλαίσιο της σχολικής τάξης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867811
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

15. Αντιλήψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη συμπεριφορά και την προσαρμογή των μαθητών και μαθητριών τους σε ενδοπροσωπικό και διαπροσωπικό επίπεδο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875757
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Στεφανοπούλου Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

16. Πως αντιλαμβάνονται τον ρόλο του επιστήμονα παιδιά προσχολικής ηλικίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877831
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Γκουντοπούλου Φωτεινή
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

17. Αξιοποίηση Θεατρικών Τεχνικών για την Ενίσχυση της Κοινωνικής Αποδοχής στην Άτυπη Εκπαίδευση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2881361
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Τσιακούμη Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

18. Η σύνδεση της Θεωρίας του Νου και της ηθικής ανάπτυξης στην προσχολική ηλικία: Μία κοινωνικοπαιδαγωγική προσέγγιση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2896351
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Αρβανίτη Ευθυμία
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γενικά έργα

19. « Κοινωνικοπαιδαγωγικές αξίες στην αρχαία ελληνική γραμματεία: Ανάλυση Περιεχομένου στην τραγωδία "Αντιγόνη" του Σοφοκλή για την ανίχνευση των αξιών της προσφοράς και της αλληλεγγύης »

Διπλωματική Εργασία uoadl:2896719
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Τσατήρη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

20. Η φροντιστηριακή εκπαίδευση στην Ελλάδα την εποχή της κρίσης από τη μεριά των εκπαιδευτικών˙κοινωνικοπαιδαγωγικές προσαρμογές

Διπλωματική Εργασία uoadl:2897775
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Χατζηδάκη Αναστασία-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός