Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Eπίδραση της διαφλέβιας βηματοδότησης στην απελευθέρωση της καρδιακής τροπονίνης.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314771
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κωνσταντινίδου Αγάπη
Έτος εκπόνησης:
2014

2. Διαιτητικές συνήθειες και μεταβολές παραμέτρων του μεταβολικού συνδρόμου σε υγιή παιδιά μετα τέσσερα έτη παρακολούθησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310533
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σαραντοπούλου Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2014

3. Διακοπή καπνίσματος σε ιατρείο καρδιακής αποκατάστασης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310535
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κοντού Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2014

4. Διαφορές στα χαρακτηριστικά της δύσποιας μεταξύ ασθενών με καρδιακή και αναπνευστική ανεπάρκεια

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310624
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τζούρου Ευδοξία
Έτος εκπόνησης:
2012

5. Διερεύνηση της κατανόησης του συνδρόμου της καρδιακής ανεπάρκειας από τους νοσηλευτές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με ειδικό ερωτηματολόγιο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2881550
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κεντίκη Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Διερεύνηση της κλινικής αξίας των ειδικών ερωτηματολογίων εκτίμησης της ποιότητας ζωής kansas city cardiomyopathy questionnaire και minnesota living with heart failure questionnaire σε αρρώστους με καρδιακή ανεπάρκεια

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310783
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Θώδη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2013

7. Διερεύνηση της κλινικης χρησιμότητας των ερωτηματολογίων εκτίμησης της ποιότητας ζωής kccq,dasi και sf36 σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310781
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπεχλιβάνου Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2013

8. Εκπαίδευση ασθενών πριν τη διενέργεια στεφανιογραφίας - αγγειοπλαστικής με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310914
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μάρκου Αριστείδης
Έτος εκπόνησης:
2012

9. Εκτίμηση της νοητικής λειτουργίας σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310951
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Στυλιανάκη Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2012

10. Εκτίμηση της ποιότητας ζωής σε ασθενείς με καρδιολογικά προβλήματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310956
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αντωνίου Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2013

11. Εκτίμηση της ποιότητας ζωής των ενηλίκων ασθενών με συγγενείς καρδιοπάθειες με τον δείκτη δραστηριότητας Duke

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310958
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κουτσοθεοδώρου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2013

12. Εκτίμηση της ποιότητας ζωής των ασθενών με Οξύ Διαχωρισμό Ανιούσας Αορτής μετά τη χειρουργική θεραπεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876210
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μανάβη Μαρίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

13. Επεμβατική Καρδιολογία και Αιμοδυναμικό Εργαστήριο - Ο ρόλος του νοσηλευτή

Διπλωματική Εργασία uoadl:2916968
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βασιλείου Κλειώ
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

14. Η διερεύνηση της επίδρασης της παχυσαρκίας στις μεταβολικές παραμέτρους της καρδιοαναπνευστικής κόπωσης σε πρόσφατα διαγνωσθέντες και ρυθμισμένους υπερτασικούς ασθενείς βάσει του φύλου τους

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311507
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπουμπάρη Δέσποινα
Έτος εκπόνησης:
2015

15. Η δυσλειτουργία της όσφρησης και της γεύσης σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311517
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Δασκαλάκη Αντωνία
Έτος εκπόνησης:
2014

16. Η ηχωκαρδιογραφία και αξιολόγηση της καρδιακής ακρόασης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311715
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κορλού Παρασκευή
Έτος εκπόνησης:
2013

17. Η μουσική ως συντελεστής αποδυνάμωσης προδιαθεσικών παραγόντων κινδύνου των καρδιαγγειακών νοσημάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311760
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Άννινου Δανάη-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2014

18. Η σεξουαλική λειτουργία σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311813
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τάκα Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2013

19. Η σημασία των υψηλών επιπέδων HDL ως προς την εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου σε πρωτοδιαγνωσθέντες υπερτασικούς ασθενείς οι οποίοι δεν λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311840
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ηλία Φρειδερίκη
Έτος εκπόνησης:
2013

20. Θεραπεία κοιλιακών ταχυκαρδιών με εμφυτεύσιμο απινιδιστή

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311978
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ασανακίδου Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2015