Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1.

Μητρώο uoadl:203405
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2.

Πρακτικά uoadl:50425
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. 'Εκτακτος συνεδρία: 17 Σεπτεμβρίου 1908

Πρακτικά uoadl:56531
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. 'Εκτακτος συνεδρία: 2 Σεπτεμβρίου 1945

Πρακτικά uoadl:52762
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. 'Εκτακτος συνεδρία: 22 Δεκεμβρίου 1932

Πρακτικά uoadl:51550
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. 'Εκτακτος συνεδρία: 23 Νοεμβρίου 1951

Πρακτικά uoadl:52893
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. 'Εκτακτος συνεδρία: 29 Απριλίου 1933

Πρακτικά uoadl:51988
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. 1 Απριλίου 1871

Πρακτικά uoadl:54023
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. 1 Απριλίου 1885

Πρακτικά uoadl:49408
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. 1 Απριλίου 1904

Πρακτικά uoadl:2362
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. 1 Απριλίου 1927

Πρακτικά uoadl:62990
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. 1 Απριλίου 1955

Πρακτικά uoadl:185233
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. 1 Απριλίου 1960

Πρακτικά uoadl:185468
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. 1 Αυγούστου 1877

Πρακτικά uoadl:49199
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. 1 Δεκεμβρίου 1861

Πρακτικά uoadl:53722
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

16. 1 Δεκεμβρίου 1879

Πρακτικά uoadl:49247
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

17. 1 Δεκεμβρίου 1890

Πρακτικά uoadl:49476
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

18. 1 Δεκεμβρίου 1907

Πρακτικά uoadl:56397
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

19. 1 Δεκεμβρίου 1918

Πρακτικά uoadl:50485
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

20. 1 Δεκεμβρίου 1945

Πρακτικά uoadl:52767
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο