Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Υποκυτταρικός εντοπισμός μεταφορέων σακχάρων σε κύτταρα σόργου (sorghum bicolor).

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320553
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βασίλογλου Μιχαήλ
Έτος εκπόνησης:
2014

2. Τα Γεγονότα Συγχώνευσης και Διάσπασης Γονιδίων κατά την Πορεία της Εξέλιξης Σημαντικών Παθογόνων Βακτηρίων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320322
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καραμιχάλη Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2012

3. Συγκριτική φυσιολογική μελέτη στελεχών του γένους Geobacillus

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325499
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βαρασσάς Στυλιανός
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

4. Παραγωγή ιντερφερόνης α2b από το σύστημα του χλωροφύκους Chlamydomonas reinhardtii

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319320
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ψυχάρη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2015

5. Μοριακός και λειτουργικός χαρακτηρισμός του γονιδίου At5g48310, κατά τη διάρκεια ανάπτυξης φυτών Arabidopsis thaliana.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319114
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαρτζίκου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2013

6. Μεταβολoμική ανάλυση και αντι-γονοτοξικό αποτύπωμα των προϊόντων της in vitro ζύμωσης εδώδιμων βασιδιομυκήτων του ελλαδικού χώρου από το εντερικό μικροβίωμα υγιών εθελοντών.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2921110
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λιανού Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

7. Μελέτη των λακκασών του βασιδιομύκητα Pleurotus ostreatus

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318814
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φρυσούλη Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2013

8. Μελέτη του ρόλου της πρωτεΐνης CagA στην επαγωγή Ιντερλευκίνης-8 μέσω μεταγραφικής ενεργοποίησης του NF-κΒ στη λοίμωξη από H. pylori.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318759
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κώτση Ελισάβετ
Έτος εκπόνησης:
2014

9. Μελέτη της χωροχρονικής κατανομής μικροοργανισμών σε πρότυπο σύστημα κομποστοποίησης αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318727
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γεωργιάδη Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2012

10. Μελέτη της οξειδωτικής καταπόνησης σε μικροφύκη με έμφαση στην Selenium Binding Protein

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879786
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κωλέττη Κατερίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

11. Μελέτη της μικροβιολογικής ποιότητας των παράκτιων υδάτων και άμμου της παραλίας Βάρκιζας Αττικής

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318687
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παράσχας Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2013

12. Μελέτη της δραστικότητας μιας θερμόφιλης λιπάσης σε μη συμβατικά συστήματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318586
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δελέντα Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2014

13. Μελέτη της δράσης και των κυτταρικών μηχανισμών ανθεκτικότητας αντιμυκητιακών φαρμάκων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1712577
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καπετανάκης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

14. Μελέτη της βιοποικιλότητας στελεχών E. coli που έχουν απομονωθεί σε υδάτινα περιβάλλοντα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318567
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπατζιτζέ Όλγα
Έτος εκπόνησης:
2012

15. Μελέτη της αντιμυκητιακής δράσης αναλόγων φυσικών μεταβολιτών από φύκη και φυτά

Διπλωματική Εργασία uoadl:2750940
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσούβαλη Παρασκευή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

16. Μελέτη της αλληλεπίδρασης του ιού Υ της πατάτας με το φυτό-ξενιστή πιπεριά

Διπλωματική Εργασία uoadl:2729742
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κωτσαρίδης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

17. Μελέτη πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων γονιδίων που εμπλέκονται στην ανάπτυξη και διαφοροποίηση του Arabidopsis thaliana

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318503
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πίκουλα Λαμπρινή
Έτος εκπόνησης:
2014

18. Μεθοδική μελέτη της αντίδρασης του Limulus Amebocyte Lysate cascade (LAL test) σε επαφή με μαστιγοφόρα πρωτοζωικά παράσιτα του γένους Leishmania από υγρή κυτταρο-καλλιέργεια

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318266
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαναστασίου Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2016

19. Λειτουργική ανάλυση της HUTth πρωτεΐνης από το θερμόφιλο βακτήριο Thermus thermophilus και in silico ανάλυση ομόλογων HU πρωτεϊνών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318200
Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαγεωργίου Άννα
Έτος εκπόνησης:
2014

20. Κυτταρικές Διαφοροποιήσεις ξενιστών από κομβονηματώδεις και Βιοέλεγχος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2885539
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μεϊντάνη Χριστίνα-Άννα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες