Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. χΑΡΆΛΑΜΠΟς

Μητρώο uoadl:250960
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. θεοδόσιος Π. Ιωάννου Οικονομίδης

Μητρώο uoadl:250823
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Ψύλλας Χαρίλαος

Μητρώο uoadl:2936988
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Ψυχογυιός Ιωάννης

Μητρώο uoadl:2932664
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Ψιλάκης Εμ.

Μητρώο uoadl:2930913
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Ψηφίσματα: 4 Αυγούστου 1922

Πρακτικά uoadl:3000
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Ψηφίσματα: 18 Οκτωβρίου 1922

Πρακτικά uoadl:3011
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Ψήφισμα: 9 Μαρτίου 1928

Πρακτικά uoadl:50404
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Ψήφισμα: 9 Απριλίου 1952

Πρακτικά uoadl:54762
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Ψήφισμα: 8 Αυγούστου 1951

Πρακτικά uoadl:54749
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Ψήφισμα: 7 Ιουλίου 1976

Πρακτικά uoadl:185126
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Ψήφισμα: 6 Αυγούστου 1921

Πρακτικά uoadl:2979
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Ψήφισμα: 6 Απριλίου 1970

Πρακτικά uoadl:184677
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. Ψήφισμα: 6 Απριλίου 1954

Πρακτικά uoadl:170012
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. Ψήφισμα: 4 Μαρτίου 1920

Πρακτικά uoadl:2916
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

16. Ψήφισμα: 30 Ιουλίου 1962

Πρακτικά uoadl:9348
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

17. Ψήφισμα: 2ο Νοεμβρίου 1958

Πρακτικά uoadl:180223
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

18. Ψήφισμα: 29 Μαΐου 1935

Πρακτικά uoadl:53673
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

19. Ψήφισμα: 28 Οκτωβρίου 1935

Πρακτικά uoadl:53680
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

20. Ψήφισμα: 28 Δεκεμβρίου 1948

Πρακτικά uoadl:54696
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο