Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Ανι?χνευση μοριακω?ν διαταραχω?ν σε γυναι?κες με πρω?ιμη ωοθηκικη? ανεπα?ρκεια

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305673
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σέττας Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2015

2. Παραγωγή stress-πρωτεινών (HSP 70) στα φαγοκύτταρα του νεογνού

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1328449
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κολιοπάνου Ασπασία
Έτος εκπόνησης:
1999

3. Η χρήση τραχηλικών πεσσών σιλικόνης τύπου "Arabin" στην ανεπάρκεια τραχήλου στο Β΄τρίμηνο της κύησης και η επίπτωσή τους στη συχνότητα του πρόωρου τοκετού.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2778987
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ζαχαράκης Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Αξιολόγηση θρέψης σε υγιείς μετεμμηνοπαυσιακές ελληνίδες. Μελέτη της παρέμβασης με μοντέλο μεσογειακού τύπου τρόπου ζωής σε δομικούς και λειτουργικούς δείκτες υπο - ομάδας παχυσάρκων γυναικών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2819714
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπαβαγγέλης Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. Η επίδραση της σενθακίνης με υδροξυ-αιθυλάμυλο στην αντιμετώπιση της αιμορραγικής καταπληξίας σε νεαρά χοιρίδια

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2819910
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κοντούλη Ζηναΐς
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Νεογνά 34-36 εβδομάδων κύησης: περισσότερο πρόωρα ή περισσότερο τελειόμηνα; πανελλήνια διαχρονική μελέτη

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1688843
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γιατράκου Ερασμία
Έτος εκπόνησης:
2017

7. Χαρακτηρισμός υπεράριθμων χρωμοσωμάτων-δεικτών στον προγεννητικό έλεγχo

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308400
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μανωλάκος Εμμανουήλ
Έτος εκπόνησης:
2014

9. Γενετικά και φαινοτυπικά χαρακτηριστικά στελεχών β-αιμολυτικού στρεπτοκόκκου ομάδας Α απο παιδιά με διεισδυτικές και μη διεισδυτικές λοιμώξεις

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1326083
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κουτούζη Φωτεινή
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

10. Εμβρυϊκή και νεογνική νευροτοξικότητα και ηπατοτοξικότητα της αιθανόλης και της ελλιπούς σε θειαμίνη διατροφής: πειραματική μελέτη επί επιμύων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1446849
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Στολάκης Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2017

11. Ταξινόμηση της γαστρίτιδας στην παιδική ηλικία: κλινική-ενδοσκοπική-ιστολογική εικόνα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308332
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ρόκα Κλεονίκη
Έτος εκπόνησης:
2013

12. H αξιολόγηση των ευρημάτων του ΕΝΥ και της αναγκαιότητας της ΟΝΠ με την συμβολή της PCR για την ανίχνευση των εντεροιών στο EΝΥ

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308454
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Στέφος Ευστάθιος
Έτος εκπόνησης:
2013

13. Ανάπτυξη Νευρωνικού Δικτύου με κλινικές, εργαστηριακές και εμβρυολογικές παραμέτρους ως μοντέλο πρόβλεψης της έκβασης των κύκλων Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2820591
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βογιατζή Παρασκευή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

14. Επίπτωση ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και συσχέτιση της με παθητικό κάπνισμα και ατμοσφαιρική ρύπανση

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1934764
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κοτζιά Δόξα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

15. Κατανομή και μεταβολές των πρωτεϊνών της Λυσίλ Οξειδάσης (LysylOxidases, LOX) της πρωτεϊνάσης C του προκολλαγόνου (PCP) και των μυοϊνοβλαστών της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας τοιχωμάτων κόλπου μεταμμηνοπαυσιακών γυναικών, με και χωρίς πρόπτωση

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2682621
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κλεάνθης Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

16. Εφαρμογές του Gefitinib και συμπλόκων μικροεγκλεισμού Gefitinib- κυκλοδεξτρινών? Φυσικοχημικές ιδιότητες των φαρμάκων και μελέτη της δράσης τους σε κυτταρικές σειρές συμπαγών όγκων της παιδικής ηλικίας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1306317
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χατζηαγαπίου Κυριακή
Έτος εκπόνησης:
2016

17. Εφαρμογή νέων τεχνικών για την ανίχνευση μοριακών διαταραχών σε ασθενείς με δυστροφινοπάθειες χωρίς έλλειψη στο γονίδιο της δυστροφίνης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1306325
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βογιατζάκης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2013

18. Μελέτη των γονιδίων NPC-1 και NPC-2, τα οποία σχετίζονται με τη νόσο Niemann-Pick τύπου C, σε επιλεγμένες υποομάδες του ελληνικού πληθυσμού

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2801832
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπουντουβή Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

19. Μελέτη παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου σε παιδιά και εφήβους της νήσου Σάμου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2693253
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γραμματικος Ευαγγελος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

20. Μελέτη του επιπολασμού της υπερανδρογοναιμίας σε Ελληνίδες γυναίκες με Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών με βάση τα δύο διαφορετικά κριτήρια διάγνωσης (ΝΙΗ 1990, Rotterdam 2004)

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1751443
Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αλεξίου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας