Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Η δυναμική της ατμόσφαιρας στην εμφάνιση σιφώνων στον Ελλαδικό χώρο με την χρήση αριθμητικού μοντέλου καιρού μέσης – κλίμακας WRF (Weather Research and Forecasting Model)

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308932
Μονάδα:
Τομέας Γεωγραφίας - Κλιματολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ματσαγγούρας Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2014

2. Η επίδραση της ποιότητας του αέρα στη δημόσια υγεία κατά τη διάρκεια των κυμάτων καύσωνα του θέρους 2007 στη αθήνα

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324252
Μονάδα:
Τομέας Γεωγραφίας - Κλιματολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπαρδώσα Αφροδίτη
Έτος εκπόνησης:
2011

3. Μελέτη της επίδρασης των βιοκλιματικών παραμέτρων και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη δημόσια υγεία στη νήσο Κρήτη. Ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309087
Μονάδα:
Τομέας Γεωγραφίας - Κλιματολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπλέτα Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2014

4. Αρχαιογεωμορφολογικές έρευνες στην περιοχή της Β.Α. Πελοποννήσου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308739
Μονάδα:
Τομέας Γεωγραφίας - Κλιματολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μέξια Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2011

5. Γεωμορφολογική μελέτη του ποταμού Καρπενησιώτη - Ευρυτανίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316638
Μονάδα:
Τομέας Γεωγραφίας - Κλιματολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καλογεράς Αλέξης
Έτος εκπόνησης:
2011